8.Sınıf Çarpanlar ve Katlar Test Soruları

7 Eylül 2023 3 By testimiz.com

8.Sınıf Çarpanlar ve Katlar Test

Test Çöz

“Bir doğal sayı, birden fazla doğal sayının çarpımı şeklinde yazılabilir. Bu doğal sayıların her birine o sayının çarpanı denir. Bir doğal sayının çarpanı aynı zamanda sayının bölenidir.” Buna göre aşağıdakilerden hangisi 25 sayısının çarpanlarından birisi değildir?
Aşağıdakilerden hangisini çarpan diğerlerinden daha azdır?
1 ve kendisinden başka çarpanı olmayan 1’den büyük doğal sayılara ne denir?
Aşağıdakilerden hangisi 24’ün asal çarpanlarından birisidir?

Aşağıdakilerden hangileri 75’in asal çarpanlarıdır?

Ya da Aşağıdakilerden hangisi 124 ve 288’in asal çarpanıdır?
Kenar uzunlukları 3 m ve 2,5 m olan dikdörtgen şeklindeki bir balkonun tabanı kare şeklindeki karolarla kaplanmak isteniyor. Bütün olarak kullanılmak şartıyla bu balkonu en az sayıda karo ile kaplamak için kenar uzunluğu kaç santimetre olan karoların seçilmesi gerekir?
İki ya da daha fazla doğal sayının ortak bölenlerinin en büyüğüne bu sayıların en büyük ortak böleni denir. En büyük ortak bölen, kısaca EBOB şeklinde gösterilir.” 48 ile 80 sayılarının EBOB’u hangisidir?
20 ile 30’un EBOB’u hangisidir?
36 ve 54’ün EBOB’u hangisidir?

120 ve 450’nin EBOB’u hangisidir?

Aynı hastanede çalışan doktorlar 5 günde bir, hemşireler ise 8 günde bir nöbet tutmaktadır. Aynı gün nöbetçi olan bir doktor ile bir hemşirenin kaç gün sonra tekrar birlikte nöbet tutacaklar?
“İki ya da daha fazla doğal sayının ortak katlarının en küçüğüne, bu sayıların en küçük ortak katı denir. En küçük ortak kat, kısaca EKOK şeklinde gösterilir.” 12 ve 15’in EKOK’u hangisidir?
90 ve 120 sayılarının EKOK’u hangisidir?
Aralarında asal olan iki sayının EKOK’u 84’tür. Bu sayılardan biri 12 ise diğeri hangisidir?
24 erkek ve 18 kız öğrencinin katıldığı Çanakkale gezisinde öğrenciler bir otele yerleştirilecektir. Kız ve erkek öğrenciler ayrı odalarda kalmak koşuluyla ve her odada eşit sayıda öğrenci kalacak şekilde en az kaç oda tutulabiliri?
Baran, cevizlerini dörder dörder ve beşer beşer saydığında her seferinde 2 ceviz artıyor. Buna göre Baran’ın en az kaç cevizi vardır?
“İki doğal sayının 1’den başka ortak böleni yoksa bu sayılara aralarında asal sayılar denir. Aralarında asal olan sayıların EBOB’u 1’dir. Aralarında asal olan sayıların EKOK’u ise bu sayıların çarpımına eşittir.”Aşağıdaki sayı çiftlerinden hangisi aralarında asal değildir?
16 ve 25 sayıları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Aşağıdakilerden hangisi asal sayı değildir?

      8.Sınıf Çarpanlar ve Katlar Test Hakkında:

      Etkileşimli Çarpanlar ve Katlar Testinin Hazırlanışı:

İnteraktif Çarpanlar ve Katlar konu testi özellikle sanal bir çalışmadır. Ancak Çarpanlar ve Katlar testi internet bağlantısı ile etkinleşir. Etkileşimli Çarpanlar ve Katlar testi yalnız MEB kazanımları dikkate alınarak hazırlanmıştır. Çevrimiçi Çarpanlar ve Katlar testi hazırlanırken genellikle ders kitapları esas alınmıştır. Aynı zamanda Çarpanlar ve Katlar testi hazırlanırken sınıf içi uygulamalar da örnek alınmıştır. Çünkü Çarpanlar ve Katlar testi bireysel başarıyı artırmayı hedeflemektedir. Kısacası Çarpanlar ve Katlar kazanım testi öğrenme hedeflidir. Bunun yanında Çarpanlar ve Katlar testi konusunda uzman öğretmenlerin katkı ve görüşleri alınmıştır. İnteraktif Çarpanlar ve Katlar testi için öğrenci ya da öğretmen görüşü önemlidir. Son olarak Çarpanlar ve Katlar testi sizin görüşleriniz doğrultusunda geliştirilecektir.

testimiz.com

      Online Çarpanlar ve Katlar Test Çalışmasının Yapısı:

Testleriimiz programlar doğrultusunda sürekli yenilenmekte ya da güncellenmektedir. İnteraktif Çarpanlar ve Katlar test soruları genellikle çoktan seçmelidir. Çarpanlar ve Katlar konu testi hazırlanırken 1.2. ve 3.Sınıflar için genellikle 3 seçenek tercih edilmiştir. Çünkü Çarpanlar ve Katlar testinin zorluk seviyesini seçenek sayısı belirler. Etkileşimli Çarpanlar ve Katlar testi için 4.sınıf ya da ikinci kademede 4 seçenek tercih edilmiştir. Çarpanlar ve Katlar testinde her sorunun özellikle bir cevap hakkı vardır. Aynı zamanda istediğiniz zaman cevap tercihinizi değiştirebilirsiniz. Çarpanlar ve Katlar konu testi özellikle dinamik bir yapıya sahiptir. Yani Çarpanlar ve Katlar testini tekrar tekrar çözebilirsiniz. Çünkü Çarpanlar ve Katlar testini yenilediğinizde soru ve seçeneklerin yerleri değişmektedir. Böylelikle her tekrarda Çarpanlar ve Katlar konusunda farklı bir test çözmüş gibi olacaksınız. Ancak bağlantı verilen testlerde bu özellik yoktur.

      İnteraktif Çarpanlar ve Katlar Test Çalışmasının Genel Özellikleri:

Çevrimiçi Çarpanlar ve Katlar testi özellikle bireysel başarıyı artırmak için hazırlanmıştır. Etkileşimli Çarpanlar ve Katlar testi genellikle çevrim içidir. Ancak sanal ortamda etkileşimli olarak çözülmektedir. Çünkü Çarpanlar ve Katlar çalışma testi interaktif bir çalışmadır. Ancak Çarpanlar ve Katlar konu testini yazdırmak isterseniz dokümanlar bölümünden indirebilirsiniz. Testimiz indir bölümünde PDF olarak açılacaktır. İnteraktif Çarpanlar ve Katlar testi özellikle ekonomik ve çevrecidir. Çünkü Çarpanlar ve Katlar kazanım testini çevrimiçi çözerken kâğıt israfı olmaz. Ancak indirilen dokümanlarda da içerik sıkıştırılarak kâğıt israfı önlemiştir. Böylelikle Çarpanlar ve Katlar testi atık oluşturmaz.

.

      Çarpanlar ve Katlar Testi Telif Hakkı:

İlk olarak Çarpanlar ve Katlar testi genel eğitim amacı ile hazırlanmıştır. İnteraktif Çarpanlar ve Katlar testi genellikle özgün bir çalışmadır. Özellikle intihal denetimi yapılarak oluşturulmuştur. Telif hakkı ile ilgili bilgilendirmek kanuni gerekliliktir. Çarpanlar ve Katlar testini internetten ücretsiz çözebilirsiniz. Ayrıca sitemizi uygulama olarak mobil cihazınıza ekleyebilirsiniz. Özellikle Çarpanlar ve Katlar konu testi telif hakkı aksi ispatlanmadıkça testimiz.com sitesine aittir. Ancak testimiz.com Çarpanlar ve Katlar kazanım testi telif hakkını saklı tutar. Sonuç olarak Çarpanlar ve Katlar testinin kullanımı izne tabidir.