8. Sınıf Din Kültürü Hz. Muhammed’in Örnekliği Ünite Testimiz

29 Ocak 2022 0 By testimiz.com

8. Sınıf Din Kültürü Hz. Muhammed’in Örnekliği

 

8. Sınıf Din Kültürü Hz. Muhammed’in Örnekliği Testi

TEBRİKLER.

8. Sınıf Din Kültürü Hz. Muhammed’in Örnekliği Testi

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Emanetle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi söylemek doğru olmaz?      
A
Emanete ihanet eden kişilere saygı duyulur .
B
Bedenimiz Allah’ın bize bir emanetidir, onu en iyi şekilde korumalıyız.
C
Sağlığımız, aklımız, görevlerimiz bize emanettir.
D
İnananlar, emanetlerine sahip çıkarlar.
Soru 2
Aşağıda verilenlerden hangisi hoşgörünün yaygınlaştığı bir toplumda daha sık görülmesi beklenir?      
A
Farklı düşüncelere saygı gösterme
B
Toplumsal suçları bağışlama
C
Düşkünlere yardım etme
D
Duygu ve düşünceleri paylaşma
Soru 3
Yüce Allah’ın emir ve yasaklarını insanlara bildirmek için seçip görevlendirdiği kimselere ne denir?    
A
Nebi
B
Vahiy
C
Eren
D
Veli
Soru 4
Aşağıda verilen yargılardan hangisi doğru değildir?      
A
Muhammed (s.a.v.) hikmetli sözleriyle insanları iyiye ve güzele yönlendirmiştir.
B
Muhammed (s.a.v.) haksızlıklarla mücadele etmek için gençliğinde Erdemliler Cemiyeti’ne katılmıştır.
C
Hz. Muhammed’in (s.a.v.), arkadaşlarına danışarak yaptığı işlere “üsve-i hasene” denir.
D
Kur’an-ı Kerim’de Hz. Muhammed’in (s.a.v.) bireye ve topluma en güzel örnek olması özelliğini Üsve-i hasene olarak nitelemektedir.
Soru 5
Taifliler Mekke müşriklerinin kışkırtmasıyla Hz. Muhammed’e (s.a.v.) şiddetli bir tepki gösterdikleri halde onların affedilmesi için dua etmesi hangi özelliğini gösterir?      
A
Hz. Muhammed’e (s.a.v.) taş atmışlardır.
B
Muhammed (s.a.v.) İslam’ı yaymak için farklı şehirlere gitmiştir.
C
Hz. Muhammed (s.a.v.) affedicidir.
D
Hz. Muhammed (s.a.v.) çok üzülmüştür.
Soru 6
Hz. Muhammed (s.a.v.) ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?      
A
Muhammed (s.a.v.) peygamber olmadan önce de adaletlidir.
B
Hz. Muhammed (s.a.v.) Hilfü’l-Fudûl’e gönüllü katılmamıştır.
C
Hz. Muhammed (s.a.v.) kimsesizlerin yanındadır.
D
Erdemliler Topluluğu güçsüzlerin hakkını savunmaktadır.
Soru 7
Aşağıda verilenlerden hangisi İslam dininin bilim hakkındaki tutumu üzerine doğru bir yargıdır?      
A
İslam, bilimsel gerçekleri reddeder.
B
İslam, bilime ilgisiz kalmayı ilke olarak kabul eder.
C
İslam, bilimsel ilerlemeleri kabul etmez
D
İslam, bilimi teşvik eder.
Soru 8
Aşağıda verilenlerden hangisi Güvenilirliğinden dolayı Peygamberimize takılan lakaptır?      
A
Muhammed
B
El- Emin
C
Ebul- Kasım
D
Ahmed
Soru 9
Aşağıda verilenlerden hangisi Hz. Muhammed’in (s.a.v.) özelliklerinden birisi değildir?    
A
Hz. Muhammed (s.a.v.) kararlıydı.
B
Hz. Muhammed (s.a.v.) danışarak iş yapardı.
C
Hz. Muhammed (s.a.v.) bilgiye önem verirdi.
D
Hz. Muhammed (s.a.v.) müsamahalıydı.
Soru 10
Peygamberlerin görevlerini yapabilmeleri için bir takım özelliklere sahip olması gerekir. Aşağıda verilenlerden hangisi bu özelliklerden birisi değildir?      
A
Girişimcilik
B
Güvenilirlik
C
Doğruluk
D
Akıllı olmak
Soru 11
Peygamberlerin özelliklerinden biri olan ............................... güvenilir olmak anlamına geldiği gibi insan ilişkilerinde vazgeçilmez ahlaki bir ilkedir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?      
A
İstişare
B
Emanet
C
Sebat
D
Azim
Soru 12
Aşağıda verilenlerden hangisi doğruluk kavramıyla ifade edilir ve dürüst olmak, kimseyi aldatmamak, kendi aleyhine bile olsa her zaman doğruyu söylemek gibi davranışlarla kendini gösterir?      
A
Sebat
B
Sıdk
C
Sami
D
Azim
Soru 13
El-Emin ismi Peygamberimize hangi özelliğinden dolayı verilmiştir?      
A
Cesaretli olduğu için
B
Güvenilir olduğu için
C
Sabırlı olduğu için
D
Merhametli olduğu için
Soru 14
Peygamberimiz dini yayarken bir çok zorlukla karşılaşmış ancak yine de yılmadan çalışmıştır. Yaşadığı her türlü zorluklara katlanıp yoluna devam etmesi, Peygamberimizin hangi özelliğini gösterir?    
A
Asaletini
B
Sabrını
C
Kanaatkarlığını
D
Cesaretini
Soru 15
Hz. Muhammed’in (s.a.v.) örnekliği Kur’an-ı Kerim’de hangi kavramla ifade edilir?      
A
Hilfü’l-Fudûl
B
Üsve-i Hasene
C
Muhammedü’l-Emin
D
Esma-Ül Hüsna
Soru 16
Aşağıda verilenlerden hangisi peygamberimizin çalışma ve yardımlaşması hakkında yanlış bir yargıdır ?      
A
Peygamberimiz, yardımlaşmayı tavsiye etti.
B
Peygamberimiz, tembel insanları severdi.
C
Peygamberimiz, dilencilere çalışmalarını söylerdi.
D
Peygamberimiz, daima çalışmayı tavsiye etti.
Soru 17
Hz. Peygamber, Uhud savaşında Medine’de kalıp savunma yapılması görüşündeydi. Ancak arkadaşlarının çoğu meydan savaşı yapılmasını istemişti. Bunun üzerine Hz. Muhammed (s.a.v.) kendi görüşünden vazgeçti. Bu durum Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hangisine önem verdiğini gösterir?    
A
Hz. Muhammed (s.a.v.) cesur ve kararlıydı.
B
Hz. Muhammed (s.a.v.) istişareye önem verirdi.
C
Hz. Muhammed (s.a.v.) hakkı gözetirdi.
D
Muhammed (s.a.v.) merhametliydi.
Soru 18
Peygamberlik makamı ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğru değildir?      
A
Peygamberlik aynı soydan gelen kişilere verilmiştir.
B
Allah (c.c.), her topluma kendi içlerinden bir peygamber göndermiştir.
C
Allah (c.c.) emirlerini peygamberlere vahiy yoluyla iletmiştir.
D
Allah’tan (c.c.) aldığı mesajları değiştirmeden insanlara ulaştırmaktır.
Soru 19
Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hastaları ziyaret etmesi, çocuklarla ve yaşlılarla ilgilenmesi hangi özelliğinden kaynaklanmıştır?
A
Dürüstlüğü
B
Merhameti
C
Güvenilirliği
D
Adaleti
Soru 20
Aşağıda verilen yargılardan hangisi doğru değildir?  
A
Peygamber (s.a.v.) herkesi ilgilendiren önemli konularda arkadaşlarına danışmış ve Müslümanlarla istişare sonucunda verilen kararlara uygun hareket etmiştir.
B
Kureyş suresinde Fil Olayı’ndan bahsedilmektedir.
C
Muhammed (s.a.v.) sadece yaşadığı döneme ve topluma değil sonraki toplumlara da örnek olmuştur.
D
Muhammed’in (s.a.v.) kişisel özelliklerinden biri de cesur olmasıdır.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön

 

Yüce Allah’ın emir ve yasaklarını insanlara bildirmek için seçip görevlendirdiği kimselere ne denir?
Peygamberlik makamı ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğru değildir?
Peygamberlerin görevlerini yapabilmeleri için bir takım özelliklere sahip olması gerekir. Aşağıda verilenlerden hangisi bu özelliklerden birisi değildir?
Aşağıda verilenlerden hangisi Güvenilirliğinden dolayı Peygamberimize takılan lakaptır?
ElEmin ismi Peygamberimize hangi özelliğinden dolayı verilmiştir?
Emanetle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi söylemek doğru olmaz?    
Aşağıda verilenlerden hangisi hoşgörünün yaygınlaştığı bir toplumda daha sık görülmesi beklenir?
Aşağıda verilenlerden hangisi İslam dininin bilim hakkındaki tutumu üzerine doğru bir yargıdır?
Aşağıda verilenlerden hangisi peygamberimizin çalışma ve yardımlaşması hakkında yanlış bir yargıdır ?
Peygamberimiz dini yayarken bir çok zorlukla karşılaşmış ancak yine de yılmadan çalışmıştır. Yaşadığı her türlü zorluklara katlanıp yoluna devam etmesi, Peygamberimizin hangi özelliğini gösterir?
Taifliler Mekke müşriklerinin kışkırtmasıyla Hz. Muhammed’e (s.a.v.) şiddetli bir tepki gösterdikleri halde onların affedilmesi için dua etmesi hangi özelliğini gösterir?
Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hastaları ziyaret etmesi, çocuklarla ve yaşlılarla ilgilenmesi hangi özelliğinden kaynaklanmıştır?
Hz. Peygamber, Uhud savaşında Medine’de kalıp savunma yapılması görüşündeydi. Ancak arkadaşlarının çoğu meydan savaşı yapılmasını istemişti. Bunun üzerine Hz. Muhammed (s.a.v.) kendi görüşünden vazgeçti. Bu durum Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hangisine önem verdiğini gösterir? 
Hz. Muhammed (s.a.v.) ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
Aşağıda verilenlerden hangisi Hz. Muhammed’in (s.a.v.) özelliklerinden birisi değildir? 
Aşağıda verilenlerden hangisi doğruluk kavramıyla ifade edilir ve dürüst olmak, kimseyi aldatmamak, kendi aleyhine bile olsa her zaman doğruyu söylemek gibi davranışlarla kendini gösterir?
Hz. Muhammed’in (s.a.v.) örnekliği Kur’an-ı Kerim’de hangi kavramla ifade edilir?
Peygamberlerin özelliklerinden biri olan …………………………. güvenilir olmak anlamına geldiği gibi insan ilişkilerinde vazgeçilmez ahlaki bir ilkedir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Aşağıda verilen yargılardan hangisi doğru değildir?
Aşağıda verilen yargılardan hangisi doğru değildir?