8. Sınıf Din Kültürü Hz. Muhammed’in Örnekliği Testi

TEBRİKLER.

8. Sınıf Din Kültürü Hz. Muhammed’in Örnekliği Testi

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıda verilenlerden hangisi peygamberimizin çalışma ve yardımlaşması hakkında yanlış bir yargıdır ?      
A
Peygamberimiz, yardımlaşmayı tavsiye etti.
B
Peygamberimiz, daima çalışmayı tavsiye etti.
C
Peygamberimiz, tembel insanları severdi.
D
Peygamberimiz, dilencilere çalışmalarını söylerdi.
Soru 2
Taifliler Mekke müşriklerinin kışkırtmasıyla Hz. Muhammed’e (s.a.v.) şiddetli bir tepki gösterdikleri halde onların affedilmesi için dua etmesi hangi özelliğini gösterir?      
A
Muhammed (s.a.v.) İslam’ı yaymak için farklı şehirlere gitmiştir.
B
Hz. Muhammed’e (s.a.v.) taş atmışlardır.
C
Hz. Muhammed (s.a.v.) çok üzülmüştür.
D
Hz. Muhammed (s.a.v.) affedicidir.
Soru 3
Peygamberlerin özelliklerinden biri olan ............................... güvenilir olmak anlamına geldiği gibi insan ilişkilerinde vazgeçilmez ahlaki bir ilkedir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?      
A
Emanet
B
Sebat
C
İstişare
D
Azim
Soru 4
Aşağıda verilen yargılardan hangisi doğru değildir?  
A
Kureyş suresinde Fil Olayı’ndan bahsedilmektedir.
B
Muhammed (s.a.v.) sadece yaşadığı döneme ve topluma değil sonraki toplumlara da örnek olmuştur.
C
Peygamber (s.a.v.) herkesi ilgilendiren önemli konularda arkadaşlarına danışmış ve Müslümanlarla istişare sonucunda verilen kararlara uygun hareket etmiştir.
D
Muhammed’in (s.a.v.) kişisel özelliklerinden biri de cesur olmasıdır.
Soru 5
Yüce Allah’ın emir ve yasaklarını insanlara bildirmek için seçip görevlendirdiği kimselere ne denir?    
A
Nebi
B
Eren
C
Veli
D
Vahiy
Soru 6
Peygamberimiz dini yayarken bir çok zorlukla karşılaşmış ancak yine de yılmadan çalışmıştır. Yaşadığı her türlü zorluklara katlanıp yoluna devam etmesi, Peygamberimizin hangi özelliğini gösterir?    
A
Kanaatkarlığını
B
Cesaretini
C
Sabrını
D
Asaletini
Soru 7
Peygamberlerin görevlerini yapabilmeleri için bir takım özelliklere sahip olması gerekir. Aşağıda verilenlerden hangisi bu özelliklerden birisi değildir?      
A
Akıllı olmak
B
Güvenilirlik
C
Girişimcilik
D
Doğruluk
Soru 8
Aşağıda verilenlerden hangisi İslam dininin bilim hakkındaki tutumu üzerine doğru bir yargıdır?      
A
İslam, bilimsel gerçekleri reddeder.
B
İslam, bilime ilgisiz kalmayı ilke olarak kabul eder.
C
İslam, bilimi teşvik eder.
D
İslam, bilimsel ilerlemeleri kabul etmez
Soru 9
Aşağıda verilenlerden hangisi hoşgörünün yaygınlaştığı bir toplumda daha sık görülmesi beklenir?      
A
Farklı düşüncelere saygı gösterme
B
Toplumsal suçları bağışlama
C
Düşkünlere yardım etme
D
Duygu ve düşünceleri paylaşma
Soru 10
Hz. Peygamber, Uhud savaşında Medine’de kalıp savunma yapılması görüşündeydi. Ancak arkadaşlarının çoğu meydan savaşı yapılmasını istemişti. Bunun üzerine Hz. Muhammed (s.a.v.) kendi görüşünden vazgeçti. Bu durum Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hangisine önem verdiğini gösterir?    
A
Muhammed (s.a.v.) merhametliydi.
B
Hz. Muhammed (s.a.v.) cesur ve kararlıydı.
C
Hz. Muhammed (s.a.v.) hakkı gözetirdi.
D
Hz. Muhammed (s.a.v.) istişareye önem verirdi.
Soru 11
Hz. Muhammed’in (s.a.v.) örnekliği Kur’an-ı Kerim’de hangi kavramla ifade edilir?      
A
Esma-Ül Hüsna
B
Muhammedü’l-Emin
C
Üsve-i Hasene
D
Hilfü’l-Fudûl
Soru 12
Aşağıda verilen yargılardan hangisi doğru değildir?      
A
Kur’an-ı Kerim’de Hz. Muhammed’in (s.a.v.) bireye ve topluma en güzel örnek olması özelliğini Üsve-i hasene olarak nitelemektedir.
B
Muhammed (s.a.v.) haksızlıklarla mücadele etmek için gençliğinde Erdemliler Cemiyeti’ne katılmıştır.
C
Muhammed (s.a.v.) hikmetli sözleriyle insanları iyiye ve güzele yönlendirmiştir.
D
Hz. Muhammed’in (s.a.v.), arkadaşlarına danışarak yaptığı işlere “üsve-i hasene” denir.
Soru 13
Hz. Muhammed (s.a.v.) ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?      
A
Erdemliler Topluluğu güçsüzlerin hakkını savunmaktadır.
B
Muhammed (s.a.v.) peygamber olmadan önce de adaletlidir.
C
Hz. Muhammed (s.a.v.) kimsesizlerin yanındadır.
D
Hz. Muhammed (s.a.v.) Hilfü’l-Fudûl’e gönüllü katılmamıştır.
Soru 14
Aşağıda verilenlerden hangisi Hz. Muhammed’in (s.a.v.) özelliklerinden birisi değildir?    
A
Hz. Muhammed (s.a.v.) kararlıydı.
B
Hz. Muhammed (s.a.v.) bilgiye önem verirdi.
C
Hz. Muhammed (s.a.v.) danışarak iş yapardı.
D
Hz. Muhammed (s.a.v.) müsamahalıydı.
Soru 15
Aşağıda verilenlerden hangisi doğruluk kavramıyla ifade edilir ve dürüst olmak, kimseyi aldatmamak, kendi aleyhine bile olsa her zaman doğruyu söylemek gibi davranışlarla kendini gösterir?      
A
Sebat
B
Azim
C
Sıdk
D
Sami
Soru 16
Emanetle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi söylemek doğru olmaz?    
A
İnananlar, emanetlerine sahip çıkarlar.
B
Bedenimiz Allah’ın bize bir emanetidir, onu en iyi şekilde korumalıyız.
C
Sağlığımız, aklımız, görevlerimiz bize emanettir.
D
Emanete ihanet eden kişilere saygı duyulur .
Soru 17
Aşağıda verilenlerden hangisi Güvenilirliğinden dolayı Peygamberimize takılan lakaptır?      
A
Ebul- Kasım
B
El- Emin
C
Ahmed
D
Muhammed
Soru 18
El-Emin ismi Peygamberimize hangi özelliğinden dolayı verilmiştir?      
A
Merhametli olduğu için
B
Sabırlı olduğu için
C
Cesaretli olduğu için
D
Güvenilir olduğu için
Soru 19
Peygamberlik makamı ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğru değildir?      
A
Peygamberlik aynı soydan gelen kişilere verilmiştir.
B
Allah (c.c.), her topluma kendi içlerinden bir peygamber göndermiştir.
C
Allah (c.c.) emirlerini peygamberlere vahiy yoluyla iletmiştir.
D
Allah’tan (c.c.) aldığı mesajları değiştirmeden insanlara ulaştırmaktır.
Soru 20
Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hastaları ziyaret etmesi, çocuklarla ve yaşlılarla ilgilenmesi hangi özelliğinden kaynaklanmıştır?
A
Merhameti
B
Dürüstlüğü
C
Adaleti
D
Güvenilirliği
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön