8.Sınıf İnkılap Tarihi Cemiyetler Ve Kuvâ-yı Millîye Konu Testi

18 Ekim 2021 0 Yazar: testimiz.com

8.Sınıf İnkılap Tarihi Cemiyetler Ve Kuvâ-yı Millîye

 

8.Sınıf İnkılap Tarihi Cemiyetler Ve Kuvâ-yı Millîye Test Çöz

Başla

TEBRİKLER.

8.Sınıf İnkılap Tarihi Cemiyetler Ve Kuvâ-yı Millîye Test Çöz

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

 

Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra başlayan işgaller karşısında Damat Ferit Paşa Hükûmeti’nin sessiz kalması Türk halkını harekete geçirdi. Türk halkı Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri kurarak işgaller karşısında teşkilatlanmaya ve sesini duyurmaya çalıştı. Yunanistan’ın Doğu Trakya’yı işgalini engellemek ve Mavri Mira Cemiyetine karşı mücadele etmek amacıyla kurulan yararlı cemiyet hangisidir?
İzmir ve çevresinin Yunanlara verilmesini önlemek için kurulan, bölgedeki millî direnişi teşkilatlandırmak için Balıkesir ve Alaşehir’de kongreler düzenleyen cemiyet hangisidir?
İzmir’in Yunanlar tarafından iş galini önlemek için kurulan, bölgenin Türk yurdu olduğunu kanıtlamak için çalışan yararlı cemiyet hangisidir?  
Aşağıdakilerden hangisi Yunan işgaline karşı kurulan cemiyetlerden birisi değildir?
Aşağıdaki cemiyetlerden hangisi Ermenilerle mücadele etmek amacıyla kurulmamıştır?
Aşağıdakilerden hangisinde Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra Türkler aleyhinde faaliyet gösteren cemiyetler ve amaçları yanlış eşleştirilmiştir?
Doğu Anadolu Müdafa – i Hukuk Cemiyeti hangi azınlık cemiyetine karşı mücadele etmek amacıyla kurulmuştur?
Aşağıdakilerden hangisi yararlı cemiyetlerin Kurtuluş Mücadelesine sağladığı faydalardan birisi değildir?
Aşağıdaki cemiyetlerden hangisi Çukurova bölgesinin Fransızlar tarafından işgalini ve Ermenilerin bölgedeki olumsuz faaliyetlerini engellemek için kurulmuştur?
Aşağıdaki cemiyetlerden hangisinin amacı Ermeni ve Pontus Rumlarının bölgedeki faaliyetlerine karşı koymaktı?
-Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra Anadolu’da yaşayan azınlıklar da cemiyetler kurdular. Bazı azınlıklar yurdun işgaline zemin hazırlamak ve işgalleri kolaylaştırmak için İtilaf Devletleriyle iş birliği yaptılar.- Aşağıdakilerden hangisi bu cemiyetlerden birisi değildir?
Anadolu’da bağımsız olarak yaşamanın mümkün olmadığına inanan bazı Müslümanlar da çeşitli cemiyetler kurdular. Bunlar içinde kendi emellerini gerçekleştirmek isteyenlerin yanında, büyük bir devletin himayesi altına girilmesi gerektiğini savunanlar da vardı. Aşağıdakilerden hangisi bu cemiyetlerden birisi değildir?