8.S ınıf Cemiyetler Ve Kuvâ-yı Millîye Test

3 Ekim 2023 0 By testimiz.com

8.Sınıf Cemiyetler Ve Kuvâ-yı Millîye

Test Çöz

 

Soru 1
İzmir’in Yunanlar tarafından iş galini önlemek için kurulan, bölgenin Türk yurdu olduğunu kanıtlamak için çalışan yararlı cemiyet hangisidir?
A) Trakya Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
B) İzmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
C) Redd-i İlhak Cemiyeti
D) Kilikyalılar Cemiyeti
Soru 2
Aşağıdaki cemiyetlerden hangisinin amacı Ermeni ve Pontus Rumlarının bölgedeki faaliyetlerine karşı koymaktı?
A) Trabzon Muhafaza-i Hukuk Cemiyeti
B) Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
C) Kilikyalılar Cemiyeti
D) Millî Kongre Cemiyeti
Soru 3
Doğu Anadolu Müdafa – i Hukuk Cemiyeti hangi azınlık cemiyetine karşı mücadele etmek amacıyla kurulmuştur?
A) Mavri Mira Cemiyeti
B) Pontus Rum Cemiyeti
C) Kürt Teali Cemiyeti
D) Taşnak ve Hınçak Cemiyeti
Soru 4
Anadolu’da bağımsız olarak yaşamanın mümkün olmadığına inanan bazı Müslümanlar da çeşitli cemiyetler kurdular. Bunlar içinde kendi emellerini gerçekleştirmek isteyenlerin yanında, büyük bir devletin himayesi altına girilmesi gerektiğini savunanlar da vardı. Aşağıdakilerden hangisi bu cemiyetlerden birisi değildir?
A) Millî Kongre Cemiyet
B) İngiliz Muhipleri Cemiyet
C) Teâl-i İslam Cemiyet
D) Hürriyet ve İtlaf Fırkası
Soru 5
Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra başlayan işgaller karşısında Damat Ferit Paşa Hükûmeti’nin sessiz kalması Türk halkını harekete geçirdi. Türk halkı Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri kurarak işgaller karşısında teşkilatlanmaya ve sesini duyurmaya çalıştı. Yunanistan’ın Doğu Trakya’yı işgalini engellemek ve Mavri Mira Cemiyetine karşı mücadele etmek amacıyla kurulan yararlı cemiyet hangisidir?
A) İzmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
B) Kilikyalılar Cemiyeti
C) Trakya Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
D) Redd-i İlhak Cemiyeti
Soru 6
İzmir ve çevresinin Yunanlara verilmesini önlemek için kurulan, bölgedeki millî direnişi teşkilatlandırmak için Balıkesir ve Alaşehir’de kongreler düzenleyen cemiyet hangisidir?
A) Redd-i İlhak Cemiyeti
B) Trakya Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
C) Kilikyalılar Cemiyeti
D) İzmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
Soru 7
Aşağıdaki cemiyetlerden hangisi Ermenilerle mücadele etmek amacıyla kurulmamıştır?
A) Trabzon Muhafaza-i Hukuk Cemiyeti
B) Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
C) Millî Kongre Cemiyeti
D) Kilikyalılar Cemiyeti
Soru 8
-Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra Anadolu’da yaşayan azınlıklar da cemiyetler kurdular. Bazı azınlıklar yurdun işgaline zemin hazırlamak ve işgalleri kolaylaştırmak için İtilaf Devletleriyle iş birliği yaptılar.- Aşağıdakilerden hangisi bu cemiyetlerden birisi değildir?
A) Pontus Rum Cemiyeti
B) Mavri Mira Cemiyeti
C) Hınçak ve Taşnak Cemiyetleri
D) Kürt Teâl-i Cemiyeti
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisinde Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra Türkler aleyhinde faaliyet gösteren cemiyetler ve amaçları yanlış eşleştirilmiştir?
A) Pontus Rum : Karadeniz sahillerinde Rum Devleti kurmak.
B) Mavri Mira : Batı Anadolu ve Trakya’yı Yunanistan’a katmak.
C) Teali İslam : Saltanat ve halifeliği kurtarmak.
D) İngiliz Muhipleri ( Sevenler ) : Doğuda bir Ermeni devleti kurmak.
Soru 10
Aşağıdaki cemiyetlerden hangisi Çukurova bölgesinin Fransızlar tarafından işgalini ve Ermenilerin bölgedeki olumsuz faaliyetlerini engellemek için kurulmuştur?
A) Kilikyalılar Cemiyeti
B) Trabzon Muhafaza-i Hukuk Cemiyeti
C) Millî Kongre Cemiyeti
D) Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi yararlı cemiyetlerin Kurtuluş Mücadelesine sağladığı faydalardan birisi değildir?
A) Kuvâ-yı Millîye birliklerinin kurulmasına öncülük ettiler ve bu birliklerin ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı oldular.
B) Sivas Kongresi’nde “Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyet” adı altında birleştirilerek bütün yurt için çalışmaya başladılar.
C) Gazeteler çıkarıp mitingler düzenleyerek işgallere karşı millî bilincin uyanmasında etkili oldular. Başlangıçta kendi bölgelerini korumak için çalışan bu cemiyetler
D) Azınlıkların kurduğu cemiyetlere karşı kurulan yararlı cemiyetler sadece kendi bölgelerini savunmak için çalışmışlardır.
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi Yunan işgaline karşı kurulan cemiyetlerden birisi değildir?
A) İzmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
B) Kilikyalılar Cemiyeti
C) Trakya Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
D) Redd-i İlhak Cemiyeti