5. Sınıf

2. Ünite Çalışmaları Yaşadığı İlin Göreceli Konumu Testi Göreceli Konum Testi Yaşadığımız İldeki Doğal ve...
2. Ünite Değerlendirme Test Çöz Yaşadığı İlin Göreceli Konumu Öğrencilerin yaşadığı ilin göreceli konumunu anlamaları,...
Doğal Afetler Test Çöz Doğal Afetler ve Türleri Doğal afetler, doğanın kendi dinamikleri sonucu meydana...
Evimiz Dünya Test Çöz Giriş: 5. Sınıf Evimiz Dünya Testi Nedir? 5. sınıf öğrencileri için...
Afetler ve Çevre Sorunları Test Çöz Doğal Afetler Nedir ve Türleri Nelerdir? Doğal afetler, doğanın...
Ülkemize Komşu Devletler Test Çöz Ülkemizin Komşu Devletleri: Genel Bakış Türkiye, coğrafi konumu itibarıyla stratejik...
Komşu Devletler Test Çöz Komşu Devletler Nedir ve Neden Önemlidir? Komşu devletler, bir ülkenin kara...
Yaşadığı İlde Meydana Gelebilecek Afetlerin Etkileri Test Çöz AFAD ve Afet Türleri Afet ve Acil...
Yaşadığımız İldeki Doğal ve Beşerî Çevredeki Değişim Test Çöz Doğal Unsurlar ve Tanımı Doğal unsurlar,...
Göreceli Konum Test Çöz Göreceli Konum Nedir? Göreceli konum, bir yerin başka bir yere göre...
Yaşadığı İlin Göreceli Konumu Test Çöz İklim Özellikleri ve Bitki Örtüsü İlin coğrafi konumu, iklimin...
Fen Bilimleri 2. Ünite Kuvvet ve Kuvvetin Ölçülmesi Testi Sürtünme Kuvveti Testi Hava Ortamında Sürtünme...
2. Ünite Değerlendirme Test Çöz Kuvvet ve Kuvvet Birimi Kuvvet, bir cismin hızını, yönünü veya...
Hava Direnci Test Çöz Hava Direnci Nedir? Hava direnci, bir cismin hareketi sırasında havayla etkileşime...
Su Direnci Test Çöz Su Direnci Testi Nedir ve Neden Önemlidir? Su direnci testi, su...
Kütle ve Ağırlık İlişkisi Test Çöz Kütle ve Ağırlık Kavramları Kütle ve ağırlık, sıkça karıştırılan...
Su Ortamında Sürtünme Kuvveti Test Çöz Sürtünme Kuvveti Nedir? Sürtünme kuvveti, iki yüzey arasında meydana...
Hava Ortamında Sürtünme Kuvveti Test Çöz Sürtünme Kuvvetinin Temel İlkeleri Sürtünme kuvveti, iki yüzeyin birbirine...
Sürtünme Kuvveti Test Çöz Sürtünme Kuvveti Nedir? Sürtünme kuvveti, iki yüzey arasındaki temas sonucu ortaya...
Kuvvet ve Kuvvetin Ölçülmesi Test Çöz Kuvvetin Büyüklüğü: Temel Kavramlar ve Ölçüm Yöntemleri Kuvvetin büyüklüğü,...
Matematik 2. Tema Cebirsel Düşünme Testi Eşitliğin Korunumu Testi Değişme-Birleşme ve Dağılma Özellikleri Testi İşlem...
Algoritma Algoritma Nedir ve Neden Önemlidir? Algoritma, belirli bir problemi çözmek veya bir görevi yerine...
Temel Aritmetik İşlemler Test Çöz Temel Aritmetik İşlemler Nedir? Temel aritmetik işlemler, matematiğin en temel...
Örüntüler Test Çöz Örüntüler Kavramı ve Önemi Örüntüler, matematiksel düşünme becerilerinin geliştirilmesinde merkezi bir rol...
İşlem Önceliği Test Çöz İşlem Önceliği Nedir? İşlem önceliği, matematiksel problemlerin doğru bir şekilde çözülebilmesi...
Değişme-Birleşme ve Dağılma Test Çöz Değişme Özelliği Nedir? Değişme özelliği, matematiksel işlemlerde kullanılan temel kavramlardan...
Eşitliğin Korunumu Test Çöz Eşitliğin Korunumu Nedir? Matematikte eşitliğin korunumu, bir denklemin iki tarafının da...
Cebirsel Düşünme Test Çöz Cebirsel Düşünme Nedir? Cebirsel düşünme, matematiksel problemlere sistematik ve analitik bir...
Türkçe 2. Tema Hikaye Unsurları Testi Önem Belirten İfadeler Testi Karşılaştırma Cümleleri Testi Atasözleri, Deyimler...
2. Tema Değerlendirme Test Çöz 2. Tema Konularına Genel Bakış 5. sınıf Türkçe dersinin 2....