7. Sınıf Fen Bilimleri Testleri

7. Sınıf Fen Bilimleri

1. Ünite Güneş Sistemi ve Ötesi

UZAY ARAŞTIRMALARI

Teknoloji ve Uzay Araştırmaları

GÜNEŞ SİSTEMİ ÖTESİ: GÖK CİSİMLERİ

1.ÜNİTE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

Güneş Sistemi ve Ötesi

Uzay Araştırmaları

Güneş Sistemi ve Ötesi

Güneş Sistemi Ve Ötesi

Yıldızlar ve Yıldız Çeşitleri

Teknoloji ve Uzay Araştırmaları

Evren

Güneş Sistemi ve Ötesi

Güneş Sistemi ve Ötesi

Güneş Sistemi Ve Ötesi Süreç Değerlendirme

2. Ünite Hücre ve Bölünmeler

Bitki Ve Hayvan Hücrelerinin Özellikleri

Hücre Organelleri

Hücre ve Bölünmeler

Hücre ve Bölünmeler

Mayoz Bölünme

Mitoz Bölünme

Hücre

Hücre ve Bölünmeler Ünite Değerlendirme

Hücre ve Bölünmeler Ünite Kazanım Değerlendirme 

Hücre ve Hücrenin Kısımları Kazanım Değerlendirme 

Hücre Kazanım Değerlendirme

 Hücre, Doku, Organ, Sistem, Organizma İlişkisi Kazanım Değerlendirme

Mitozun Evreleri Kazanım Değerlendirme

Mayoz Nasıl Gerçekleşir?

Mayoz Bölünme 2

Mitoz Bölünme 2 

Bitki Ve Hayvan Hücrelerinin Özellikleri 2

Hücre ve Hücrenin Kısımları 2

Hücrenin Temel Kısımları Kazanım Değerlendirme 2

Geçmişten Günümüze Hücrenin Yapısı Kazanım Değerlendirme

Hücre ve Bölünmeler 2

Hücre ve Bölünmeler 3

Canlılar ve Hücre Kazanım 2

Canlılar ve Hücre Kazanım 3

1.Dönem 1.Değerlendirme Çalışmaları

3. Ünite Kuvvet ve Enerji

Enerji ve Enerji Çeşitleri Konu Testi

Sürtünme Kuvveti ve Kinetik Enerji

Kinetik ve Potansiyel Enerji Dönüşümleri 

Ağırlık Nedir?

Kütle ve Ağırlık İlişkisi

Kuvvet, İş ve Enerji İlişkisi

Sürtünme Kuvveti ve Enerji

Enerji Dönüşümleri

Kuvvet ve Enerji

Sürtünme Kuvveti ve Kinetik Enerji

Kinetik ve Potansiyel Enerji Dönüşümleri

Enerji ve Enerji Çeşitleri

Enerji ve İş

Kütle ve Ağırlık Farklı Kavramlardır

Ağırlık Bir Kuvvettir

Kuvvet ve Enerji Soruları

Kuvvet ve Enerji

Kuvvet, İş Ve Enerji İlişkisi Kazanımları

Kuvvet, İş Ve Enerji İlişkisi

Kuvvet ve Hareket Kazanım

Enerji Dönüşümleri Kazanımları

1.Dönem 2.Yazılı Değerlendirme

4.Ünite Saf Madde Ve Karışımlar

Maddenin Tanecikli Yapısı

Elementler

Saf Maddeler

Bileşikler

Karışımlar

Karışımların Ayrılması

Evsel Atıklar ve Geri Dönüşüm

Saf Madde ve Karışımlar

Geçmişten Günümüze Atom Kavramı

Atomun Yapısı

Saf Madde ve Karışımlar Ünite Kazanımları

Maddenin Yapısı

Elementler

Saf Madde Nedir

Bileşikler

Karışımları Tanıyalım

Karışımların Ayrılması

Evsel Atıklar ve Geri Dönüşüm

Saf Madde ve Karışımlar

Saf Maddeler Konu Testi

Saf Maddeler Kazanım

Maddenin Tanecikli Yapısı Kazanım

5.Ünite Işığın Madde İle Etkileşimi

Işığın Soğurulması Konu Testi

Aynalar Konu Testi

Beyaz Işık ve Renkler Konu Testi

Aynalar Ve Görüntü Özellikleri Konu Testi

Işığın Kırılması Konu Testi

Mercekler Konu Testi

Mercekler ve Görüntü Özellikleri Konu Testi

Aynalar ve Görüntü Özellikleri Konu Testi

Işığın Madde ile Etkileşimi Ünite Testi

5.Ünite Değerlendirme Testi

Aynalarda Görüntü Oluşumu

Mercekler ve Görüntü Özellikleri

5.Ünite Işığın Madde İle Etkileşimi

Mercekler ve Merceklerin Kullanım Alanları

Işığın Kırılması

Aynalar Ve Görüntü Özellikleri

Renklerin Oluşumu

Aynalar ve Aynaların Kullanım Alanları

Ya da Işığın Soğurulması

Işığın Madde ile Etkileşimi

Işığın Kırılması Ve Mercekler

Veya Işık Kazanım

5.Ünite Değerlendirme

2.Dönem 1.Değerlendirme Çalışmaları

6.Ünite Canlılarda Üreme Büyüme Ve Gelişme

Canlılarda Üreme, Büyüme ve Gelişme Testi

İnsanda Üreme Büyüme ve Gelişme Konu Testi

Bitki ve Hayvanlarda Üreme Büyüme ve Gelişme Konu Testi

Büyüme ve Gelişme Konu Testi

Hayvanlarda Üreme Büyüme ve Gelişme Konu Testi

Canlılarda Üreme Büyüme ve Gelişme Ünite Testi

İnsanda Üreme Büyüme ve Gelişme

Bitki ve Hayvanlarda Üreme Büyüme ve Gelişme

Büyüme ve Gelişme

Hayvanlarda Üreme Büyüme ve Gelişme

Bitkilerde Üreme

Bitki ve Hayvanlarda Üreme

2.Dönem 2.Yazılı Çalışma

2.Dönem 2.Değerlendirme

7.Ünite Elektrik Devreleri

Elektrik Devreleri Ünite Testi

Ampulleri Bağlama Şekilleri Konu Testi

Elektrik Akımı Konu Testi

Elektrik Devreleri Ünite Testi

7.Sınıf Elektrik Akımı

Ampulleri Bağlama Şekilleri

Elektrik Devreleri

Elektrik

Paralel Bağlı Devre

Yaşamımızdaki Elektrik

2.Dönem 2.Değerlendirme Çalışmaları