Kütle ve Ağırlık Farklı Kavramlardır Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi madde miktarının ölçüsüdür?    
A
Ağırlık
B
Hacim
C
Kilogram
D
Kütle
Soru 2
Ağırlıkla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?    
A
Ağırlık bir kuvvettir ve eşit kollu terazi ile ölçülür.
B
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetine ağırlık.
C
Ağırlık cismin kütlesine ve cisme etki eden çekim kuvvetine bağlıdır.
D
Ağırlığın birimi, kuvvet birimi olan Newton’dur (N).
Soru 3
Bir cisme etki eden yer çekimi kuvveti, cisim ile yer arasındaki uzaklığa bağlı olarak değişir. Yer ile cisim arasındaki uzaklık arttıkça kütle çekim kuvveti azalır. Aşağıdakilerden hangisi bunun sonuçlarından birisi değildir?  
A
Deniz kenarından yükseklere çıkıldıkça cismin Dünya’nın merkezine uzaklığı artacağı için ağırlığı azalır.
B
Dünya üzerinde kutuplardan ekvatora doğru gidildikçe cisme etki eden yer çekimi kuvveti artar.
C
Bir cismin kutuplardaki ağırlığı, ekvatordaki ağırlığından daha büyük ölçülür.
D
Bir cismin ağırlığı Dünya’nın her yerinde aynı değildir.
Soru 4
Dünya üzerinde kutuplardan ekvatora doğru gidildikçe cisme etki eden yer çekimi kuvveti azalır. Bunun sonucunda aşağıdakilerden hangisi gözlenir?
A
Cismin ağırlığı değişmez.
B
Cismin ağırlığı azalır.
C
Cismin ağırlığı artar.
D
Cismin kütlesi artar.
Soru 5
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetine ne denir?  
A
Hacim
B
Ağırlık
C
Kilogram
D
Kütle
Soru 6
Bütün gök cisimlerinin kendi üzerindeki cisimlere uyguladığı kütle çekim kuvvetinin büyüklüğü birbirinden farklıdır. Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisini söylemek doğru değildir?
A
Dünya’nın cisimlere uyguladığı kütle çekim kuvveti, Ay’ın cisimlere uyguladığı kütle çekim kuvvetinden yaklaşık altı kat daha azdır.
B
Dünya’da ağırlığı 6 N olan bir cismin Ay’daki ağırlığı yaklaşık 1 N olarak ölçülür.
C
Gök cisminin kütlesi arttıkça kütle çekim kuvveti de artar.
D
Kütle çekim kuvvetinin büyüklüğü o gök cisminin kütlesine bağlıdır.
Soru 7
Ağırlık ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?    
A
Birimi N’dir.
B
Dinamometre ile ölçülür.
C
Madde miktarının ölçüsüdür.
D
Cismin bulunduğu yere göre büyüklüğü değişir.
Soru 8
Aşağıdaki illerimizin hangisinde kütle çekim kuvveti daha azdır?    
A
Adana
B
Ankara
C
Samsun
D
Erzurum
Soru 9
Kütle ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?
A
Cismin bulunduğu yere göre büyüklüğü değişmez.
B
Birimi kg ya da g’dır.
C
Eşit kollu terazi ile ölçülür.
D
Cisme etki eden yer çekimi kuvvetidir.
Soru 10
Aşağıda verilen kütle ilgili bilgilerden hangisi doğru değildir?
A
Ağırlık arttıkça kütlede artar.
B
Kütle eşit kollu terazide ölçülebilir, el kantarında ölçülmez.
C
Bir cismin kütlesi sabittir hiçbir yerde değişmez.
D
Bir cismin kütlesi yer çekimine bağlı olarak değişmez.
Soru 11
Aşağıda verilenlerden hangisi kütle birimi değildir?    
A
Gram
B
Kilogram
C
Newton
D
Ton
Soru 12
Dünya'dan Ay'a giden bir astronotun kütlesi ve ağırlığı nasıl etkilenir?    
A
Kütlesi Değişmez Ağırlığı Artar
B
Kütlesi Değişmez Ağırlığı Azalır
C
Kütlesi Artar Ağırlığı Değişmez
D
Kütlesi Azalır Ağırlığı Değişmez
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön