TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
1674 yılında ilk canlı hücreyi mikroskop ile gözlemleyen kişi kimdir?

A
Theodar Schwann
B
Robert Hooke
C
Zacharias Janssen
D
Anton Van Leeuwenhoek
Soru 2
Aşağıdaki organellerden hangisi protein üretmektedir?

A
Golgi Cisimciği
B
Lizozom
C
Endoplazmik Retikulum
D
Ribozom
Soru 3
Çok yapıdaki hücrelerin organizmayı oluşturabilmesi için aşağıdaki yapılardan hangisi sırayla gerçekleşmelidir?

A
Doku – Hücre – Sistem – Organ
B
Hücre – Doku – Organ – Sistem
C
Hücre – Doku – Sistem – Organ
D
Doku – Hücre – Organ – Sistem
Soru 4

I- Lam

II- Lamel

III- Makas

IV- Damlalık

Mikroskop kullanırken yukarıdaki malzemelerden hangilerine ihtiyaç duyulmaktadır?

A
I – II
B
I – II – III
C
I – II – III – IV
D
I – II – IV
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi hem bitki hem de hayvan hücresinde ortak olarak bulunmamaktadır?

A
Mitokondri
B
Koful
C
Golgi Cisimciği
D
Lökoplast
Soru 6
Aşağıda verilenlerden hangisi lizozom ile ilgili bir bilgidir?

A
En çok kas ve karaciğer hücrelerinde bulunur.
B
Yalnızca hayvan hücrelerinde bulunur.
C
Maddelerin taşınmasını sağlar.
D
Hücre içerisinde ki maddeleri depolar.
Soru 7
Golgi cisimciğinin temel görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hücre içerisinde fazla olan maddeleri depolar.
B
Maddelerin taşınmasını sağlar.
C
Hücre bölünmesi sırasında görev alır.
D
Salgı paketlerini üretir ve paketler.
Soru 8
Aşağıda verilenlerden hangisi hayvanlarda bulunan dokulardan birisi değildir?

A
Yağ
B
İletim
C
Epitel
D
Sinir
Soru 9
Aşağıda verilen hücrelerden hangisi basit yapılı bir hücredir?

A
Bakteri Hücresi
B
Akciğer Hücresi
C
Bağırsak Hücresi
D
Kalp Hücresi
Soru 10
Aşağıda verilenlerin hangisinin yapısında hücre bulunmaz?

A
Kartal
B
Elma
C
Nane
D
Şeker
Soru 11
Canlıların Temel Yapı Birimi: Hücre Aşağıda verilenlerden hangisi hücre zarı ile ilgili bir özellik değildir?

A
Hücre zarı seçici geçirgendir.
B
Hayvan hücrelerinde hücre çeperi bulunmaz.
C
Sitoplazma ve hücreyi en dıştan sarar.
D
Hücre çeperi canlıdır.
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi bitki ve hayvan hücreleri arasındaki farklılıklardan birisi değildir?

A
Bitki hücresinde kromoplast bulunur.
B
Hayvan hücresinde golgi cisimciği bulunur.
C
Hayvan hüresin de lizozom bulunur.
D
Hayvan hücresinde snetrozom bulunur.
Soru 13
Hücrenin enerji ihtiyacını karşılayan organel aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ribozom
B
Mitokondri
C
Lizozom
D
Golgi Cisimciği
Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi çok hücreli canlılar kısmına girmemektedir?

A
Hayvanlar
B
Bitki
C
Bakteriler
D
Mantarlar
Soru 15
Aynı yapı ve görevdeki hücreler birleşerek hangi yapıyı oluşturmaktadır?

A
Organlar
B
Hücreler
C
Sistemler
D
Dokular
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi canlıların ortak özellikleri arasında yer almamaktadır?

A
Üreme
B
Yer Değiştirme
C
Gelişme
D
Sindirim
Soru 17
Aşağıda verilen organellerden hangisi nane bitkisinin yapraklarında bulunmamaktadır?

A
Lizozom
B
Ribozom
C
Sentrozom
D
Golgi Cisimciği
Soru 18
Yeşil bitkilerde bulunan organel aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sentrozom
B
Kloroplast
C
Lökoplast
D
Kromoplast
Soru 19
Hücre içerisinde bulunan çekirdek ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Bazı hücrelerde çekirdek bulunmayabilir.
B
Hayvanlarda göz rengi ve kan grubu gibi özellikleri nesilden nesile aktarılmasını sağlar.
C
Bir hücrede yalnızca bir tane çekirdek bulunmaktadır.
D
Hücrenin bütün yaşamsal olaylarını kontrol eden yapıdır.
Soru 20
Hücrelerin kendilerine özgü organelleri üretebilmesi için gerekli bilgiler aşağıdakilerden hangisinde bulunmaktadır?

A
DNA
B
Lizozom
C
Golgi Cisimciği
D
Mitokondri
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön