TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıda verilenlerden hangisi çözünme hızını etkileyen faktörlerden birisi değildir?

A
Sıcaklık
B
Temas yüzeyi
C
Nem
D
Karıştırma
Soru 2
Etil alkol ve su karışımı birbirinden hangi yöntem kullanılarak ayrılabilir?

A
Ayrımsal damıtma yöntemi
B
Yoğunluk farkı ile ayırma yöntemi
C
Çöktürme yöntemi
D
Buharlaştırma yöntemi
Soru 3
Sıvı çözeltiler ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A
Çözünen yalnızca sıvıdır.
B
Sudaki canlılar yaşayabilmek için suda çözünmüş hâldeki oksijeni kullanır.
C
Sıvı çözeltiler, sıvı bir çözücü içermelidir.
D
Nehir sularında çözünmüş oksijen bulunur.
Soru 4
İnşaat işçileri, birbirine karışmış farklı büyüklükteki taş ve kumu hangi yöntem ile birbirinden ayırmaktadır?

A
Eleme yöntemi
B
Mıknatıs yöntemi
C
Çöktürme yöntemi
D
Süzme yöntemi
Soru 5
Karışımı oluşturan maddelerin dağılımı karışımın her yerinde aynı ise bu karışımlara ne ad verilir?

A
Adi karışım
B
Bileşik
C
Heterojen karışım.
D
Homojen karışım,
Soru 6
İki veya daha fazla maddenin birbirleri içerisinde kendi özelliklerini kaybetmeden rastgele miktarlarda dağılmasıyla oluşan yapıya ne ad verilir?

A
Çözelti
B
Element
C
Bileşik
D
Karışım
Soru 7
“Homojen karışımlar, çözücü bir madde içerisinde başka bir maddenin çözünmesi sonucu oluşur.”Aşağıdakilerden hangisi homojen bir karışım değildir?

A
hava
B
ayran
C
tuzlu su
D
şekerli su
Soru 8
“Maddelerin atom, iyon veya molekül büyüklüğünde dağıldığı ortama ………… ; atom, iyon veya molekül büyüklüğünde dağılan maddeye de …………….. denir. “ Boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A
Bileşik – Çözelti
B
Element – Karışım
C
Karışım – Bileşik
D
Çözücü – Çözünen
Soru 9
Aşağıda karışımın özellikleri ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

A
Karışımı oluşturan maddeler kendi özelliklerini kaybederler.
B
Homojen ve heterojen olmak üzere iki çeşittir.
C
Karışımı oluşturan maddeler arasında belli bir oran yoktur.
D
Karışımı oluşturan maddeler fiziksel yöntemlerle ayrıştırılabilir.
Soru 10
Alaşım’ın tanımı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A
Demir karışımı içeren bütün çözeltiler.
B
Metal karışımı içeren element çözeltileri.
C
Metal içeren katı çözeltiler.
D
Demir içeren sıvı çözeltiler.
Soru 11

Çözeltiler için;

Fiziksel yöntemlerle ayırabilirler.

Sabit sıcaklıkta öz kütleleri değişmez.

Hidrojen karışımlardır.

yargılardan hangileri doğrudur?

A
1, 2 ve 3
B
Yalnız 1
C
2 ve 3
D
1 ve 2
Soru 12
Çözelti hazırlanırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması çözünme süresini kısaltır?

A
Çözünenin temas yüzeyi azaltıldığında.
B
Sıcaklık arttırılırsa.
C
Nem oranı düşürüldüğünde.
D
Kaşıkla karıştırıldığında.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön