7.Sınıf Geçmişten Günümüze Atom Kavramı Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdaki bilim adamlarından hangisi atom hakkında ilk bilimsel çalışmayı yapmıştır?    
A
Dalton
B
Thomson
C
Rutherford
D
Bohr
Soru 2
Aşağıdaki bilim adamlarından hangisi çekirdekli Atom Modelini ilk olarak ortaya atan bilim insanıdır?    
A
Bahr
B
Thomson
C
Rutherford
D
Dalton
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi modern atom teorisine uygun bir düşünce değildir?
A
Sadece elektronların bulunma ihtimalinin olduğu bölgeler vardır ve bu bölgeler ‘’elektron bulutu ‘’ olarak adlandırılır.
B
Modern atom modeli bulut modeli olarak bilinir.
C
Elektronlar çok hızlı hareket ettiği için bunların belirli bir yörüngesi yoktur.
D
Elektronlar çekirdeğin çevresinde ve çekirdeğe belirli uzaklıklarda bulunan katmanlarda döner.
Soru 4

Maddenin en küçük yapı taşı atomdur.

Atom içi dolu küre şeklindedir.

Bütün maddeler farklı tür atomlardan oluşur.

Yukarıda atom hakkındaki görüşleri verilen bilim adamı hangisidir?    
A
Rutherford
B
Demokritos
C
Dalton
D
Thomson
Soru 5
Aşağıdaki bilim adamlarından hangisi “Atomlar içi dolu, sert ve bölünemez kürelerdir.” şeklinde bir tanımlama yapmıştır?    
A
Niels Bohr
B
Rutherford
C
Dalton
D
Thomson
Soru 6
Madde parçalara ayrıldığında en sonunda bölünemeyen bir tanecik elde edilir ve bu tanecik atomdur. Bütün maddeler aynı tür atomlardan oluşur. Yukarıda atom hakkındaki görüşleri verilen bilim adamı hangisidir?    
A
Thomson
B
Rutherford
C
Dalton
D
Demokritos
Soru 7
Aşağıdaki bilim adamlarından hangisinin geliştirdiği model çekirdekli atom modeli olarak bilinir ve bu modele göre atom kütlesinin tamamına yakını atomun merkezinde çok küçük bir hacim kaplar?  
A
Niels Bohr
B
Thomson
C
Rutherford
D
Dalton
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisinin geliştirdiği atom modeli üzümlü Kek Atom Modeli olarak da bilinir?    
A
Rutherford
B
Thomson
C
Dalton
D
Niels Bohr
Soru 9

Atom, dışı tamamen pozitif yüklü bir küre olup negatif yüklü olan elektronlar kek içerisindeki gömülü üzümler gibi bu küre içerisine gömülmüş hâldedir.

Atomlar daha küçük taneciklerden oluştuğu için parçalanabilir.

Yukarıda atom hakkındaki görüşleri verilen bilim adamı hangisidir?    
A
Thomson
B
Dalton
C
Rutherford
D
Demokritos
Soru 10
Aşağıdaki bilim insanlarından hangisi bilim insanı 1913 yılında elektronların, çekirdeğin etrafında rastgele dolaşmadıklarını söylemiştir?    
A
Niels Bohr
B
Demokritos
C
Thomson
D
Rutherford
Soru 11
Aşağıdaki bilim adamlarından hangisi atomun içinde küçük tanecikler olduğunu ve atomun bölünebileceği fikrini öne sürmüştür?  
A
Demokritos
B
Dalton
C
Rutherford
D
Thomson
Soru 12
Atom düşüncesini ilk olarak ortaya atan bilim adamı hangisidir?  
A
Demokritos
B
Rutherford
C
Thomson
D
Dalton
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön