7.Sınıf Bitki Ve Hayvan Hücrelerinin Özellikleri Testimiz

Testi Tamamladınız.

Değerlendirme Raporu ve Öğretmen Görüşü;

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Hayvan hücresi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Mitokondri, golgi cisimciği, endoplazmik retikulum ve ribozom yoktur.
B
Çekirdek, sitoplazma ve hücre zarı vardır.
C
Hücre duvarı yoktur.
D
Genellikle oval bir şekle sahiptir.
Soru 2
Bitki hücresi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Mitokondri, golgi cisimciği, endoplazmik retikulum ve ribozom vardır.
B
Hücre duvarı yoktur.
C
Köşeli bir şekle sahiptir.
D
Çekirdek, sitoplazma ve hücre zarı vardır.
Soru 3
Hangi seçenekteki organellerin hepsi hem kelebekte hem de bezelye hücrelerinde ortak bulunur?

A
Ribozom-Lizozom-Sentrozom
B
Golgi cisimciği-Ribozom-Kloroplast
C
Koful-Sentozom-Kloroplast
D
Ribozom –Mitokodri-Koful
Soru 4
Hayvan hücresi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Sentrozom vardır.
B
Kofulları küçüktür ve çok sayıdadır.
C
Kloroplastları yoktur.
D
Lizozom yoktur.
Soru 5
Aşağıdakilerin hangisinin yapısında hücre duvarı bulunur?

I- Kuş

II- Çiçek

III- Küf mantarı

IV- Yaprak

 

A
I-II-III
B
II-IV
C
II-III-IV
D
I-III
Soru 6
Hücre ile ilgili

I.Tüm hücrelerde hücre zarı vardır.

II.Tüm hücrelerde çekirdek vardır.

III.Tüm hücrelerde kloroplast vardır.

IV.Tüm hücrelerde stoplazma vardır.

İfadelerinden hangisi ya da hangileri yanlıştır?

A
I ve III
B
II ve III
C
Yalnız I
D
Yalnız II
Soru 7
Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A
Çekirdek-Yönetim merkezi
B
Golgi cisimciği-Sindirim merkezi
C
Mitokondri-Enerji merkezi
D
Koful-Depo merkezi
Soru 8
Aşağıdaki organellerden hangisi bitki hücresinde bulunmaz?

A
ribozom
B
hücrezarı
C
golgi cisimciği
D
sentrozom
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi hem hayvan hem de bitki hücresinde bulunur?

A
Ribozom
B
Sentrozom
C
Kromoplast
D
Hücre duvarı
Soru 10
Hücre duvarı bulunan bir hücrede aşağıdaki organellerden hangisi bulunmaz?

A
kloroplast
B
hücre zarı
C
çekirdek
D
sentrozom
Soru 11
Mikroskopla hücre inceleyen bir öğrenci hücrede kloroplastların olduğunu fark eder.Buna göre bu öğrenci hücre ile ilgili olarak aşağıda verilen yorumlardan hangisini yapamaz?

A
Hücre kendi besinini üretebilir.
B
Hücrede sentrozom organeli bulunabilir.
C
Bu bir bitki hücresidir.
D
Hücrede hücre duvarı bulunur.
Soru 12
Bitki hücresi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
İlkel bitki hücresinde lizozom vardır.
B
İlkel bitki hücresinde sentrozom vardır.
C
Kloroplastları vardır.
D
Kofulları küçük ve çok sayıdadır.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
12 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön