7.Sınıf Kuvvet ve Enerji Testimiz

Testi Tamamladınız.

Değerlendirme Raporu ve Öğretmen Görüşü;

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Bir bisikletin ağırlığı 30 kg dir. Bisikletin sürati ise 10 km/s dir. Bu bisikletin kinetik enerjisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
100
B
1/3
C
300
D
3
Soru 2
Kütle aşağıdakilerden hangisiyle ölçülür?

A
Eşit kollu terazi
B
Tek kollu terazi
C
Multimetre
D
Dinamometre
Soru 3
Aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?

A
Dünya, yeryüzündeki tüm varlıklara itme kuvveti uygular.
B
Ağırlık bir hacimdir.
C
Cisimlerin yere düşmesi onlara bir hacmin etki ettiğini gösterir.
D
Kütle Ve Ağırlık Farklı Kavramlardır.
Soru 4
Eşit kollu terazi ile kütlesi 2 kg ölçülen cisim dinamometre ile ölçüldüğünde ağırlık yaklaşık olarak kaç olur?

A
20
B
10
C
5
D
30
Soru 5
5 N ‘lik kuvvet sonucunda cisim 10 m yol aldığına göre kaç joule’lik iş yapılmış olur.

A
50
B
5
C
1/2
D
2
Soru 6
Yer çekimi ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A
Cisimlere etki eden kuvvetlerin dinamometre ile ölçülür.
B
Bir cisme etki eden yer çekimi kuvvetine ağırlık denir.
C
Dünya, yeryüzündeki bütün varlıklara itme kuvveti uygular.
D
Yer çekim kuvveti Dünya’nın her yerinde, yerin merkezine doğrudur.
Soru 7
Dünya’da 1 kilogramlık cisme etki eden kütle çekim kuvveti ……….. N iken Jüpiter’de bu değer ………. N'dur. Boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A
9,81 – 24,3
B
9,81 – 23,3
C
10 – 24
D
10 – 23
Soru 8
Aşağıda verilen işlemlerin hangisi gerçekleşirse potansiyel enerji gerçekleşmiş olur?

A
Elmanın dalından koparak yere düşmesi.
B
Esen rüzgarın.
C
Denizdeki dalgalar.
D
Koşarak top oynayan çocuğun.
Soru 9
Kinetik enerjinin büyüklüğünü etkileyen faktörler aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mesafe – Yük
B
Yer çekimi – Hacim
C
Hız – Alınan yol
D
Sürat – Kütle
Soru 10
Bir cismin fiziksel anlamda iş yapabilmesi için aşağıdakilerden hangisi yapılması gerekmektedir?

A
Cisim bir araç ile taşınmalıdır.
B
Cisme herhangi bir kuvvet uygulanmadan bir yere taşınması.
C
Cisim kuvvet yönünde hareket ettirilmelidir.
D
Cismin hareket ettirilmesi.
Soru 11
Kütle ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A
Kütle, eşit kollu terazi ile ölçülür.
B
Bir cismin kütlesi bulunduğu yere göre değişir.
C
Birimi kilogramdır.
D
Kütle değişmeyen madde miktarıdır.
Soru 12
Ağırlığın birimi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ohm
B
Newton
C
Viskozite
D
Hertz
Soru 13

I. Enerji, kısaca iş yapabilme yeteneğidir.

II. Bir iş yapılıyorsa mutlaka enerji harcanıyordur.

III. Enerji harcanması, iş yapıldığı anlamına gelir.

Enerji ile ilgili yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A
I ve II
B
I –II – III
C
Yalnız I
D
I ve III
Soru 14
Dünya’da ağırlığı 24 N olarak ölçülen cisim Ay’da kaç N olarak ölçülür?

A
2
B
4
C
1
D
3
Soru 15

I. Havaya doğru atılan top.

II. Yokuştan aşağı doğru yuvarlanan top.

III. Balkondan aşağı doğru atılan top.

Yukarıda verilenlerden hangisinde kinetik enerji artmaktadır? (Ortam sürtünmesiz bir haldedir.)

A
II ve III
B
I – II – III
C
I ve III
D
I ve II
Soru 16
Bir cisme aşağıdakilerden hangisi uygulanırsa o cisim fiziksel anlamda iş yapmamış olur?

A
Bebek arabasını iten kişi.
B
Telefonu iten kişi.
C
Koltuğu iten kişi.
D
Yürürken çanta taşıyan kişi.
Soru 17
Dünya ile kütle – ağırlık ilişkisi ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A
Dünya’dan Ay’a doğru yol alan bir cismin Dünya’nın yörüngesinden çıkana kadar ağırlığı azalır.
B
Belli bir noktadan sonra cisme, Ay'ın çekim kuvveti etki etmeye başlar.
C
Dünya’nın yüzeyinden uzaklaşıldıkça Dünya’nın cisimlere uyguladığı kütle çekim kuvveti artar.
D
Bir cismin ağırlığı, Dünya'nın şekli kutuplardan basık olduğundan kutuplarda en çok, ekvatorda en az ölçülür.
Soru 18
İşin birimi aşağıdakilerden hangisidir?

A
m × s
B
kg × m
C
N × m
D
g × s
Soru 19
Potansiyel enerji ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A
Cisimlerin sahip oldukları çekim potansiyel enerjisi yükseklik arttıkça azalır.
B
Cisimlerin konumlarından dolayı sahip oldukları enerjidir.
C
Belirli yükseklikte bulunan cisimler, yer çekimi kuvvetinin etkisi ile çekim potansiyel enerjisine sahip olur.
D
Esnek cisimlerde, esneklik potansiyel enerjisi bulunur.
Soru 20
……………. değişmeyen madde miktarı, …………… ise Dünya’nın cisimlere uyguladığı çekim kuvvetinin ölçüsüdür. Boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A
Kütle – Ağırlık
B
Hacim – Yer çekimi
C
Hacim – Kütle
D
Kütle – Yer çekimi
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön