7.Sınıf Kuvvet ve Hareket Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Hande F, E ve N olarak adlandırdığı üç farklı katı cismin ağırlıklarını ve yere temas eden yüzey alanlarını ölçüp aşağıdaki grafikte göstermiştir.

I. Katı basınçları E > F şeklindedir.

II. En küçük katı basıncını N cismi oluşturur.

III. Katı basınçları sıralaması F = E > N şeklindedir.

Cisimlerin yere uyguladıkları katı basınçları ile ilgili verilen ifadelerden hangileri doğrudur?

 

A
Yalnız I
B
I ve II
C
II ve III
D
I, II ve III
Soru 2

Aşağıdaki şekilde B noktasındaki açık hava basıncı 72cmHg olarak ölçülmüştür.

I. A noktasındaki açık hava basıncı 74cmHg olarak ölçülebilir.

II. C noktasındaki açık hava basıncı 70cmHg olarak ölçülebilir.

III. Açık hava basınçları sıralaması C > B > A şeklindedir.

Buna göre A, B ve C noktalarında oluşan açık hava basınçları hakkında yapılan yorumlardan hangileri doğrudur? (Deniz seviyesinde açık hava basıncı 76cmHg’dir)

 

A
Yalnız III
B
I ve II
C
I ve III
D
I, II ve III
Soru 3

Açık hava basıncı ile ilgili şu ifadeler verilmiştir:

I. Atmosfer basıncı olarak da adlandırılır.

II. Termometreyle ölçülür.

III. Deniz seviyesinde en düşük değerdedir.

Buna göre verilen ifadelerden hangileri yanlıştır?

 

A
Yalnız I
B
I ve II
C
II ve III
D
I, II ve III
Soru 4

Günlük hayatta karşılaştığımız basınç örneklerinin, çeşitleriyle eşleştirilmesi aşağıda verilmiştir.

Bu tabloya göre yapılan eşleştirmelerden hangileri doğrudur?

 

A
1 ve 2
B
1 ve 3
C
2 ve 3
D
3 ve 4
Soru 5

Katı basıncının günlük hayatta karşılaşılan örnekleriyle ilgili öğrenciler şu ifadelerde bulunmuştur:

Ahmet : Traktörlerin arka tekerleklerinin büyük olması basıncı azaltmaya yöneliktir.

Mehmet : Futbolcuların krampon giymeleri basıncı artırmak içindir.

Ayşe : Araç lastiklerine zincir takılması, basıncı azaltmaya yöneliktir.

Buna göre hangi öğrencilerin verdiği ifadeler doğrudur?

 

A
Yalnız Ahmet
B
Mehmet ve Ayşe
C
Ahmet ve Mehmet
D
Ayşe, Ahmet ve Mehmet
Soru 6

Aşağıdaki K kabındaki suyun tamamı önce L kabına, daha sonrada buradan alınıp M kabına boşaltılıyor.

Buna göre, kap tabanlarında oluşan su basınçları ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur? (Kapların bölmeleri özdeştir.)

 

A
En küçük su basıncı L kabında oluşur.
B
Su basınçları sıralaması M > L > K şeklindedir.
C
K ve M kaplarındaki su basınçları eşittir.
D
Su basınçları sıralaması K > L > M şeklindedir
Soru 7

Su dolu kabın K, L ve M noktalarından açılan deliklerinden su fışkırma mesafeleri şekilde gösterilmiştir.

Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangileri doğrudur?

 

A
Her noktadaki su basıncı birbirine eşittir.
B
En büyük su basıncı K noktasında oluşur.
C
En küçük su basıncı M noktasında oluşur.
D
Su basınçları sıralaması M > L > K şeklindedir.
Soru 8

Bir öğrenci katı cisimlerin yüzeye uyguladığı basıncın cismin ağırlığına bağlı olup olmadığını deneyerek keşfetmek istiyor.

Öğrencinin amacına ulaşabilmesi için yukarıda verilen deney düzeneklerinden hangi ikisini kullanmalıdır? (Bloklar özdeştir)

 

A
I ve II
B
I ve III
C
II ve III
D
II ve IV
Soru 9

İçlerinde su ve zeytinyağı bulunan şekildeki kaplara aynı anda özdeş delikler açılacaktır.

Sıvı basıncının sıvının cinsine ve sıvının derinliğine bağlı olduğunu göstermek için hangi kaplar beraber seçilip gözlemlenmelidir?

 

A
A
B
B
C
C
D
D
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
9 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
6789
Son
Geri dön