7.Sınıf 3.ünite Yaşamımızdaki Elektrik Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
      Yandaki devrelerde kullanılan ampul ve piller özdeştir. Buna göre ampullerin parlaklıkları ile ilgili yapılan karşılaştırmalardan hangisi doğru değildir?

 

A
K = L
B
M = N
C
L > M
D
M > K
Soru 2
    Devremizi çalışır hâle getirip ampul üzerindeki gerilimi ve akımı ölçmek için voltmetre ve ampermetreyi devrenin hangi noktalarına bağlamamız gerekir?

 

A
Ampermetre C - D Voltmetre A – B
B
Ampermetre A - C Voltmetre C - D
C
Ampermetre C - D Voltmetre A - C
D
Ampermetre A - B Voltmetre A - C
Soru 3

Aşağıdaki devrelerden hangisinde ampullerin tamamı seri olarak bağlanmıştır?

 

A
D
B
C
C
A
D
B
Soru 4
    Yandaki ampermetre ve voltmetrede görülen değerler, geçen akımı ve iletkenin uçları arasındaki gerilimi gösterdiğine göre iletkenin direnci kaç ohm’dur?

 

A
10
B
2
C
20
D
3
Soru 5
      yaklaştırılıyor, sonra II. elektroskobun topuzuna dokunduruluyor.
  1. elektroskobun yaprakları daha da açılırken II. elektroskobun yaprakları biraz kapanıyor.
  2. elektroskop “-” yüklü olduğuna göre yüklü cisim ve II. elektroskobun başlangıçtaki yüklerinin türü nedir?

 

A
Yüklü cisim - Elektroskop nötr
B
Yüklü cisim + Elektroskop -
C
Yüklü cisim - Elektroskop –
D
Yüklü cisim - Elektroskop +
Soru 6
          Yukarıdaki etkinliğe göre M ve N cisimlerinin yükleri için hangisi söylenebilir?

 

A
M cismi yüklü N cismi nötrdür.
B
M ve N cisimleri farklı cins yükle yüklüdür.
C
Her iki cisim de nötrdür.
D
M ve N cisimleri aynı cins yükle yüklüdür.
Soru 7
      (Devredeki ampuller özdeştir.)Yandaki devreye göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

A
Seri bağlı ampul sayısı arttıkça toplam direnç azalır.
B
Paralel bağlı ampullerin dirençlerinin toplam değeri, en küçük direncin değerinden küçüktür.
C
Paralel bağlı özdeş iki lambanın parlaklığı, seri bağlı iki lambanın parlaklığından azdır.
D
Seri bağlı devre elemanlarının üzerinden geçen akımlar eş
Soru 8
        Negatif yüklü K küresi, 1. Şekildeki gibi iletken telle toprağa bağlı metal A küresine yaklaştırılıyor. Pozitif yüklü L küresi, iletken telle toprağa bağlı metal B küresine 2. şekildeki gibi yaklaştırılıyor. Buna göre;
  1. A küresinden toprağa “-” yükler gider.
  2. B küresinden toprağa “+” yükler gider.
III. B küresinin toprak bağlantısı kesilip L küresi uzaklaştırılırsa B küresi negatif yüklenir. Yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

 

A
I ve III
B
Yalnız I
C
I ve II
D
II ve III
Soru 9
      (Devredeki ampuller özdeştir.)Yandaki devreye göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 

A
Paralel bağlı ampullerin her birinin uçları arasındaki gerilim aynıdır.
B
Paralel bağlı ampullerin bulunduğu devreye ampul eklenmesiyle devredeki toplam direnç artar.
C
Paralel bağlı ampullerin bulunduğu devrede, ampul sayısı artarsa ampullerin parlaklığı artar.
D
Seri bağlı devreden bir ampul çıkartılırsa diğer ampuller ışık vermeye devam eder.
Soru 10
Bir öğrenci ipekli kumaşa sürterek (+) yükle yüklediği cam çubuğu aliminyum kağıttan oluşturduğu küçük küreciğe dokunduruyor. Kürenin (+) yükle yüklenmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 

A
Kürenin (+) yük alması
B
Cam çubuğun (-) yük vermesi
C
Cam çubuğun (+) yükle yüklenmesi
D
Kürenin (-) vermesi
Soru 11
      Yandaki devreye göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Seri bağlı devreye ampul eklenmesiyle devredeki akım artar.
B
Seri bağlı devreye ampul eklenmesiyle ampullerin parlaklığı artar.
C
Seri bağlı ampullerin bulunduğu devreye ampul eklenmesiyle devredeki toplam direnç azalır.
D
Seri bağlı devreye pil eklenmesiyle ampullerin parlaklığı artar.
Soru 12
        X ve Y cisimleri yalıtkan iple asıldıktan sonra serbest bırakıldığında 1. şekildeki gibi dengede kalıyor. 2. şekildeki gibi bir yalıtkan zemin üzerinde Y ve Z cisimleri serbest bırakıldığında ise ok yönünde harekete geçiyor. Buna göre cisimlerin yükleri hangi seçenekte doğru verilmiştir?

 

A
X +> Y -> Z +
B
X +> Y +> Z -
C
X +> Y +> Z +
D
X - >Y - >Z +
Soru 13
        Özdeş ampullerden oluşan, şekildeki devrede L ampulü patlarsa K ve M ampullerinin parlaklıkları nasıl değişir?

 

A
K Artar. - L Değiş
B
K Artar. - L Artar.
C
K Azalır. - L Azalır.
D
K Değiş - L Değişmez.
Soru 14
Laboratuvarda yapılan bir deney sırasında pozitif yüklü cam çubuk, negatif yüklü elektroskobun topuzuna dokundurulduğunda, yaprakların önce kapanıp sonra açıldığı gözlenmiştir. Bunun nedeni; I. Cismin yükünün elektroskobun yükünden küçük olması II. Cismin yükünün elektroskobun yükünden büyük olması III. Cismin yükünün elektroskobun yüküne eşit olması durumlarından hangisi ya da hangileridir?

 

A
II – III
B
Yalnız I
C
Yalnız II
D
I - III
Soru 15
        Gerilim (V) - Akım (A) grafi ğinde K, L ve M iletkenlerinin dirençleri arasındaki ilişki nedir?

 

A
RM > RK > RL
B
RM > RL > RK
C
RL > RK > RM
D
RK > RL > RM
Soru 16
    Özdeş ampuller kullanarak 1. Şekildeki gibi bir devre kuran Seden, ampermetrenin 10 amperi gösterdiğini gözlemliyor. Daha sonra devreye ampul ilave ederek 2. şekildeki gibi bir devre kuruyor. Buna göre devreden geçen akım değeri kaç A olur?

 

A
10
B
0
C
15
D
5
Soru 17
Aşağıdaki araçların hangisinde elektrik akımının hem ısı hem de ışık etkisi birlikte gözlenir?

 

A
Ampul
B
Hesap makinesi
C
Kapı zili
D
Pil
Soru 18
Bir A cismi B’ yi itiyor. C’ yi çekiyor. C cismi de D’ yi itiyor. D’ nin yükü (+) ise A ve B’ nin yükü nasıldır?

 

A
A (-) , B (+)
B
A (-) , B (- )
C
A (+) , B (+)
D
A (+) , B (-)
Soru 19

Özdeş piller ve ampullerle kurulmuş aşağıdaki devrelerin hangisinde elektrik akımının yönü doğru gösterilmiştir?

       

 

A
III ve IV
B
Yalnız II
C
I ve II
D
Yalnız I
Soru 20
Direnci 22 Ù olan bir iletkenin iki ucu arasına 220 V gerilim uygulandığında iletken üzerinden geçen akım şiddeti kaç A olur?

 

A
0,1
B
1
C
10
D
100
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön