TEBRİKLER.

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Yandaki animasyonda düz aynada ışığın yansıması verilmiştir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenebilir?

A
Gelen ışık ışını ile yansıyan ışın aynı doğrultudadır.
B
Gelme açısı ile kırılma açısı birbirine eşit değildir.
C
Düz aynaya gelen ışın geldiği açıyla yansır.
D
Gelen açı küçüldükçe yansıyan açı büyür.
Soru 2
Yandaki animasyonda F odak, M merkez noktasıdır. Odakla merkez arasındaki cismin görüntüsü hangisidir?

A
Sanal, düz ve büyük.
B
Sanal, ters ve küçük.
C
Gerçek, ters ve büyük.
D
Gerçek, ters ve küçük.
Soru 3
Yanda verilen çukur ayna animasyonuna göre hangi noktada görüntü eşit, gerçek ve terstir?

A
Merkezde
B
Odakta
C
Merkezle odak arasında
D
Odakla ayna arasında
Soru 4
Yandaki animasyona göre çukur aynalarda cisim odak noktasında ise görüntünün özelliği hangisidir?

A
Ters, gerçek ve büyüktür.
B
Ters, gerçek ve eşittir.
C
Ters, sanal ve büyüktür.
D
Sonsuzda ve görünmez.
Soru 5
Yandaki animasyona göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A
Çukur aynalarda gelen bütün ışınlar kırıldıktan sonra odak noktasından geçer.
B
Sanal eksene paralel gelen ışık ışınları kırılarak merkezden geçer.
C
Odak noktasından gelen ışınlar kırılarak merkezden geçer.
D
Sanal eksene paralel gelen ışık ışınları kırılarak odak noktasından geçer.
Soru 6
Yandaki çukur aynada ışığın kırılarak geçtiği noktaya ne ad verilir?

A
Optik
B
Tepe
C
Merkez
D
odak
Soru 7
Yandaki çukur aynada cisim merkezden uzakta ise oluşan görüntü hangi seçenekte verilmiştir?

A
Düz ve büyüktür
B
Eşit ve terstir
C
Ters ve küçüktür
D
Büyük ve terstir
Soru 8
Yandaki animasyona göre aşağıdakilerden hangisi odakla ayna arasındaki cismin görüntüsünün özelliğidir?

A
Görüntü sanal, büyük ve düzdür.
B
Görüntü gerçek, büyük ve düzdür.
C
Görüntü sanal, küçük ve düzdür.
D
Görüntü gerçek, büyük ve terstir.
Soru 9
Animasyona göre tümsek aynalarda görüntü oluşumu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A
Tümsek aynada görüntü sanal, düz ve küçüktür.
B
Tümsek aynada görüntü büyük, düz ve gerçektir.
C
Tümsek aynada görüntü gerçek, düz ve küçüktür.
D
Tümsek aynada görüntü sanal, düz ve büyüktür.
Soru 10
Tümsek aynada oluşan görüntünün özelliklerinden hangisi yanlıştır?

A
Sanaldır (zahiridir).
B
Cisimle ters yönlüdür.
C
Cisimden küçüktür.
D
Her zaman odak noktasıyla ayna arasındadır.
Soru 11
Yandaki animasyona göre tümsek aynaya gelen ışığın izlediği yol ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A
Tepe noktasına gelen ışın asal eksen ile aynı açıyı yapacak şekilde yansır.
B
Odak noktasından geçecek şekilde gelen ışın asal eksene paralel yansır.
C
Uzantısı merkezden geçecek şekilde gelen ışın aynı doğrultuda geri yansır.
D
Asal eksene paralel gelen ışın, uzantısı odaktan geçecek şekilde yansır.
Soru 12
Yandaki düz aynada görüntü oluşumu ile ilgili animasyona göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A
Cismin boyu ve cismin aynadaki görüntüsünün boyu her zaman birbirine eşittir.
B
Cismin aynaya uzaklığı ile görüntünün aynaya uzaklığı birbirine eşittir.
C
Görüntü her zaman düzdür ve aynaya göre cisimle simetriktir.
D
Düz aynada görüntü aynanın önünde oluşur ve sanaldır.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Geri
Liste
İleri
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön