TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Yandaki animasyonda düz aynada ışığın yansıması verilmiştir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenebilir?

A
Gelen ışık ışını ile yansıyan ışın aynı doğrultudadır.
B
Gelme açısı ile kırılma açısı birbirine eşit değildir.
C
Düz aynaya gelen ışın geldiği açıyla yansır.
D
Gelen açı küçüldükçe yansıyan açı büyür.
Soru 2
Yandaki animasyonda F odak, M merkez noktasıdır. Odakla merkez arasındaki cismin görüntüsü hangisidir?

A
Sanal, düz ve büyük.
B
Sanal, ters ve küçük.
C
Gerçek, ters ve büyük.
D
Gerçek, ters ve küçük.
Soru 3
Yanda verilen çukur ayna animasyonuna göre hangi noktada görüntü eşit, gerçek ve terstir?

A
Merkezde
B
Odakta
C
Merkezle odak arasında
D
Odakla ayna arasında
Soru 4
Yandaki animasyona göre çukur aynalarda cisim odak noktasında ise görüntünün özelliği hangisidir?

A
Ters, gerçek ve büyüktür.
B
Ters, gerçek ve eşittir.
C
Ters, sanal ve büyüktür.
D
Sonsuzda ve görünmez.
Soru 5
Yandaki animasyona göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A
Çukur aynalarda gelen bütün ışınlar kırıldıktan sonra odak noktasından geçer.
B
Sanal eksene paralel gelen ışık ışınları kırılarak merkezden geçer.
C
Odak noktasından gelen ışınlar kırılarak merkezden geçer.
D
Sanal eksene paralel gelen ışık ışınları kırılarak odak noktasından geçer.
Soru 6
Yandaki çukur aynada ışığın kırılarak geçtiği noktaya ne ad verilir?

A
Optik
B
Tepe
C
Merkez
D
odak
Soru 7
Yandaki çukur aynada cisim merkezden uzakta ise oluşan görüntü hangi seçenekte verilmiştir?

A
Düz ve büyüktür
B
Eşit ve terstir
C
Ters ve küçüktür
D
Büyük ve terstir
Soru 8
Yandaki animasyona göre aşağıdakilerden hangisi odakla ayna arasındaki cismin görüntüsünün özelliğidir?

A
Görüntü sanal, büyük ve düzdür.
B
Görüntü gerçek, büyük ve düzdür.
C
Görüntü sanal, küçük ve düzdür.
D
Görüntü gerçek, büyük ve terstir.
Soru 9
Animasyona göre tümsek aynalarda görüntü oluşumu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A
Tümsek aynada görüntü sanal, düz ve küçüktür.
B
Tümsek aynada görüntü büyük, düz ve gerçektir.
C
Tümsek aynada görüntü gerçek, düz ve küçüktür.
D
Tümsek aynada görüntü sanal, düz ve büyüktür.
Soru 10
Tümsek aynada oluşan görüntünün özelliklerinden hangisi yanlıştır?

A
Sanaldır (zahiridir).
B
Cisimle ters yönlüdür.
C
Cisimden küçüktür.
D
Her zaman odak noktasıyla ayna arasındadır.
Soru 11
Yandaki animasyona göre tümsek aynaya gelen ışığın izlediği yol ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A
Tepe noktasına gelen ışın asal eksen ile aynı açıyı yapacak şekilde yansır.
B
Odak noktasından geçecek şekilde gelen ışın asal eksene paralel yansır.
C
Uzantısı merkezden geçecek şekilde gelen ışın aynı doğrultuda geri yansır.
D
Asal eksene paralel gelen ışın, uzantısı odaktan geçecek şekilde yansır.
Soru 12
Yandaki düz aynada görüntü oluşumu ile ilgili animasyona göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A
Cismin boyu ve cismin aynadaki görüntüsünün boyu her zaman birbirine eşittir.
B
Cismin aynaya uzaklığı ile görüntünün aynaya uzaklığı birbirine eşittir.
C
Görüntü her zaman düzdür ve aynaya göre cisimle simetriktir.
D
Düz aynada görüntü aynanın önünde oluşur ve sanaldır.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön