Testi Tamamladınız.

Değerlendirme Raporu ve Öğretmen Görüşü;

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi hücrenin bölümlerinden birisi değildir?

A
Hücre duvarı
B
Kromozom
C
Çekirdek
D
Sitoplazma
Soru 2
Büyük bir bölümü sudan oluşur. İçerisinde enzimler, hormonlar, mineraller, karbonhidratlar, yağlar ve proteinler bulunur.” Yukarıda yapısal özellikleri verilen aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kromozom
B
Çekirdek
C
Hücre duvarı
D
Sitoplazma
Soru 3
Temel yapısı; protein, yağ ve karbonhidrattan oluşur. Hücreyi korur ve hücreye şekil verir.” Yukarıda özellikleri verilen aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hücre duvarı
B
Kromozom
C
Sitoplazma
D
Çekirdek
Soru 4
Bitki ve hayvan gibi gelişmiş canlıların hücrelerinde, hücrenin merkezinde veya merkeze yakın bölgelerde bulunur. Hücrede çekirdek sayısı genellikle bir tanedir. Tüm hücresel faaliyetlerin yönetimi birada gerçekleştirir.” Yukarıda özellikleri verilen aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kromozom
B
Çekirdek
C
Hücre duvarı
D
Sitoplazma
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi hücreleri çepeçevre saran canlı, esnek ve seçici geçirgen bir yapıya sahiptir?

A
Sitoplazma
B
Kromozom
C
Hücre duvarı
D
Çekirdek
Soru 6
Hücre çekirdeğindeki ipliksi yapılara ne ad verilir?

A
Hücre duvarı
B
Sitoplazma
C
Koful
D
Kromozom
Soru 7
Kromozomlarla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Kromozomların temel yapısını oluşturan moleküle DNA.
B
Her canlı türünün kendine özgü kromozom sayısı vardır.
C
Canlıların gelişmişlik düzeyi kromozom sayısı ile ilişkilidir.
D
DNA’nın belirli uzunluklardaki görev birimlerine gen.
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisinde hücredeki yaşamsal faaliyetler için uygun ortam oluşur ve hücre organelleri, hücredeki yaşam faaliyetlerini gerçekleştirir?

A
Hücre duvarı
B
Sitoplazma
C
Çekirdek
D
Kromozom
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi hücrenin yaşamsal faaliyetlerinin yönetim merkezidir?

A
Hücre duvarı
B
Sitoplazma
C
Çekirdek
D
Kromozom
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi hücre zarı ile çekirdek arasını dolduran yarı akışkan, yarı saydam ve tanecikli bir yapıya sahiptir?

A
Hücre duvarı
B
Kromozom
C
Sitoplazma
D
Çekirdek
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi seçici geçirgen özelliği ile hücreye giren ve hücreden çıkan maddelerin denetimini yapar?

A
Kromozom
B
Hücre duvarı
C
Sitoplazma
D
Çekirdek
Soru 12
Tüm hücreler kaç bölümden oluşur?

A
2
B
1
C
4
D
3
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
12 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön