7.Sınıf Kuvvet ve Hareket Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdaki şekillerde özdeş cisimlere uygulanan kuvvetler verilmiştir.

Buna göre cisimlerin hangilerinde fiziksel anlamda iş yapılmamaktadır? (F kuvveti yüzeyin sürtünme kuvvetinden büyüktür.)

 

A
Yalnız I
B
II ve III
C
I, II ve IV
D
I, II, III ve IV
Soru 2

Aşağıda bazı birimler sembolleriyle verilmiştir.

Newton → N

Metre → m

Kilogram → kg

İş birimi olan Joule’un hesaplanabilmesi için aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılmalıdır?

 

A
N / m
B
N x m
C
m / kg
D
N x m x kg
Soru 3

Aşağıdaki tabloda işle ilgili günlük hayattan bazı örnekler verilmiştir.

Bu örneklerden hangilerinde fiziksel anlamda iş yapılmamıştır?

 

A
Yalnız I
B
I, II ve III
C
II, III ve IV
D
I, II, III ve IV
Soru 4

Aşağıdaki düzeneklerdeki ağırlıklar bulundukları yükseklikten yer yüzeyine konuluyor.

Buna göre yer çekimine karşı yapılan işin, ağırlığa bağlı olduğunu göstermek için hangi düzenekler beraber seçilmeldir?

 

A
K ve L
B
K ve M
C
K ve N
D
L ve M
Soru 5

Yukarıdaki enerji çeşitlerinin, örnekleriyle eşleştirilmesi hangi seçenekte doğru verilmiştir?

 

A
I-a, II-b, III-c
B
I-b, II-a, III-c
C
I-c, II-b, III-a
D
I-a, II-c, III-b
Soru 6

Farklı ağırlık ve büyüklükteki futbol, basketbol ve tenis topları h yüksekliğinden aynı anda kum yüzeye bırakılıyor.

Kum yüzeylerde meydana gelen değişimlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 

A
Çekim potansiyel enerjileri birbirine eşittir.
B
Çekim potansiyel enerjileri ağırlıklarına bağlıdır.
C
Kum yüzeyde en geniş izi tenis topu meydana getirir.
D
Futbol topunun çekim potansiyeli basketbol topundan fazladır.
Soru 7

İlk hızı sıfır olan yüzücü, şekildeki yüzme havuzuna atlarken K, L ve M noktalarından geçmektedir.

Buna göre K, L ve M noktalarındaki enerji dönüşümleri hakkında aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?

 

A
K noktasındaki potansiyel enerjisi en küçüktür.
B
L noktasında sadece kinetik enerjiye sahiptir.
C
M noktasında hem potansiyel enerjisi hem de kinetik enerjisi vardır.
D
Her noktada aynı potansiyel enerjiye sahiptir.
Soru 8

Kerem öğretmen iple bağladığı ilk hızı olmayan bir topu A ve C noktaları arasında serbest bırakmış ve enerji dönüşümleri hakkında öğrencilerinden gözlemlerini söylemelerini istemiştir.

Emrah : A - B yönünde potansiyel enerjisi azalır.

İlker : A ve C noktalarında potansiyel enerjileri eşittir.

Emre : B noktasındaki kinetik enerjisi en fazladır.

Koray : B - C yönünde kinetik enerjisi artar.

Buna göre hangi öğrencilerin söylediği ifadeler doğrudur? (Sürtünmeler ihmal edilmiştir.)

 

A
Emrah ve İlker
B
İlker ve Koray
C
İlker, Emre ve Koray
D
Emrah, İlker ve Emre
Soru 9

Kütleleri ve süratleri aşağıda verilen K, L ve M araçlarının hareket yüzeyleri ve yönleri aynıdır.

Kinetik enerjinin, cismin kütlesi ve süratine bağlı olduğunu gösterebilmek için hangi araçları beraber gözlemlemek gerekmektedir?

 

A
A
B
B
C
C
D
D
Soru 10

Aşağıdaki öğrencilerin sürtünme kuvvetinin etkileri hakkında verdiği örnekler şöyledir:

Buna göre hangi öğrencilerin verdiği örnekler doğrudur?

 

A
Merve ve Hande
B
Merve ve Özge
C
Hande ve Özge
D
Merve, Hande ve Özge
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
Son
Geri dön