Testi Tamamladınız.

Değerlendirme Raporu ve Öğretmen Görüşü;

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdaki bilgilerden hangisi döl yatağı ile ilgilidir?

A
Ayrıca döllenmemiş yumurtanın dışarı atıldığı yerdir.
B
Embriyoyu doğuma kadar besler ve embriyonun gelişimi için uygun ortam oluşturur.
C
Döllenme olayının gerçekleştiği bölümdür.
D
Dişi, ergenlik dönemine girdiğinde mayoz bölünmeyle belirli aralıklarla yumurta hücreleri oluşturur.
Soru 2
Aşağıda verilenlerden hangisi sperm ile yumurtanın ortak özelliğidir?

A
Kromozom sayısı
B
Hareketli olma
C
Üretilme sayısı
D
Sitoplazma miktarı
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi yumurta hücresinin yumurtalıktan döl yatağına taşınmasını sağlayan kanaldır?

A
Sperm kanalı
B
Yumurta kanalı.
C
Döl yolu.
D
Döl yatağı
Soru 4
Canlıların ortak özelliklerinden biri de nesillerini devam ettirebilmeleridir. Aşağıdakilerden hangisi bunu sağlar?

A
Üreme
B
Bölünme
C
Döllenme
D
Evlenme
Soru 5
İnsanlarda üreme ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

A
Ergenlik dönemi ile beraber üreme faaliyeti gerçekleşebilir.
B
Üreme canlıların kendine benzer bireyler meydana getirmesidir.
C
İnsanlarda üreme eşeyli üremedir.
D
Üreyemeyen canlı yaşamına devam edemez.
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi dişi üreme sisteminde döllenmiş yumurtanın gelişimini tamamladığı yerdir?

A
Yumurta kanalı
B
Döl yatağı
C
Yumurtalık
D
Döl yolu
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi dişi üreme organının bölümlerinden birisi değildir?

A
Yumurtalıklar,
B
Döl yatağı,
C
Konu Testis,
D
Yumurta kanalı,
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi döl yatağının dış ortama açıldığı kısımdır?

A
Vajina
B
Rahim
C
Konu Testis
D
Yumurta kanalı
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi döllenmiş yumurtanın yerleşip geliştiği yapıdır?

A
Döl yolu.
B
Döl yatağı.
C
Yumurta kanalı.
D
Yumurtalık.
Soru 10
Erkek üreme sisteminde aşağıdaki yapıların hangisinde mayoz bölünme olur?

A
Sperm kanalı
B
Penis
C
Salgı bezleri
D
Konu Testis
Soru 11
Erkek üreme sistemi ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A
Penis: Döl yatağının dış ortama açıldığı kısımdır. Esnek yapıdadır.
B
Konu Testis: Erkek üreme organıdır. İki tanedir. Erkek üreme hücresi olan spermi oluşturur. Vücut dışındadır.
C
Sperm Kanalı: Konu Testislerde oluşan spermi penise taşır.
D
Salgı Bezleri: Spermin hareketini kolaylaştırmak için salgıladığı sıvı ile kaygan bir ortam oluşturur.
Soru 12
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Üreme ile kromozomlarda bulunan genler nesilden nesile aktarılarak türe ait genel özellikler korunur.
B
İnsanda üreme, dişi ve erkek bireyin oluşturduğu üreme hücrelerinin birleşmesi ile gerçekleşir.
C
Erkek üreme hücresi yumurta. dişi üreme hücresi sperm olarak adlandırılır.
D
İnsanda üremenin temelini mayoz bölünme ve döllenme oluşturur.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
12 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön