TEBRİKLER.

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdaki bilgilerden hangisi döl yatağı ile ilgilidir?

A
Ayrıca döllenmemiş yumurtanın dışarı atıldığı yerdir.
B
Embriyoyu doğuma kadar besler ve embriyonun gelişimi için uygun ortam oluşturur.
C
Döllenme olayının gerçekleştiği bölümdür.
D
Dişi, ergenlik dönemine girdiğinde mayoz bölünmeyle belirli aralıklarla yumurta hücreleri oluşturur.
Soru 2
Aşağıda verilenlerden hangisi sperm ile yumurtanın ortak özelliğidir?

A
Kromozom sayısı
B
Hareketli olma
C
Üretilme sayısı
D
Sitoplazma miktarı
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi yumurta hücresinin yumurtalıktan döl yatağına taşınmasını sağlayan kanaldır?

A
Sperm kanalı
B
Yumurta kanalı.
C
Döl yolu.
D
Döl yatağı
Soru 4
Canlıların ortak özelliklerinden biri de nesillerini devam ettirebilmeleridir. Aşağıdakilerden hangisi bunu sağlar?

A
Üreme
B
Bölünme
C
Döllenme
D
Evlenme
Soru 5
İnsanlarda üreme ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

A
Ergenlik dönemi ile beraber üreme faaliyeti gerçekleşebilir.
B
Üreme canlıların kendine benzer bireyler meydana getirmesidir.
C
İnsanlarda üreme eşeyli üremedir.
D
Üreyemeyen canlı yaşamına devam edemez.
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi dişi üreme sisteminde döllenmiş yumurtanın gelişimini tamamladığı yerdir?

A
Yumurta kanalı
B
Döl yatağı
C
Yumurtalık
D
Döl yolu
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi dişi üreme organının bölümlerinden birisi değildir?

A
Yumurtalıklar,
B
Döl yatağı,
C
Testis,
D
Yumurta kanalı,
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi döl yatağının dış ortama açıldığı kısımdır?

A
Vajina
B
Rahim
C
Testis
D
Yumurta kanalı
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi döllenmiş yumurtanın yerleşip geliştiği yapıdır?

A
Döl yolu.
B
Döl yatağı.
C
Yumurta kanalı.
D
Yumurtalık.
Soru 10
Erkek üreme sisteminde aşağıdaki yapıların hangisinde mayoz bölünme olur?

A
Sperm kanalı
B
Penis
C
Salgı bezleri
D
Testis
Soru 11
Erkek üreme sistemi ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A
Penis: Döl yatağının dış ortama açıldığı kısımdır. Esnek yapıdadır.
B
Testis: Erkek üreme organıdır. İki tanedir. Erkek üreme hücresi olan spermi oluşturur. Vücut dışındadır.
C
Sperm Kanalı: Testislerde oluşan spermi penise taşır.
D
Salgı Bezleri: Spermin hareketini kolaylaştırmak için salgıladığı sıvı ile kaygan bir ortam oluşturur.
Soru 12
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Üreme ile kromozomlarda bulunan genler nesilden nesile aktarılarak türe ait genel özellikler korunur.
B
İnsanda üreme, dişi ve erkek bireyin oluşturduğu üreme hücrelerinin birleşmesi ile gerçekleşir.
C
Erkek üreme hücresi yumurta. dişi üreme hücresi sperm olarak adlandırılır.
D
İnsanda üremenin temelini mayoz bölünme ve döllenme oluşturur.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Geri
Liste
İleri
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön