Testi Tamamladınız.

Değerlendirme Raporu ve Öğretmen Görüşü;

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi atomun yapısını oluşturan unsurlardan biri değildir?

A
Molekül
B
Proton
C
Elektron
D
Nötron
Soru 2
Aşağıdaki bilim adamlarından hangisi yaptığı deneylerle maddenin en küçük parçasının atom olmadığını, atomu oluşturan daha küçük parçacıkların olduğunu kanıtlamıştır?

A
Ernest Rutherford
B
Democritus
C
Joseph John Thomson
D
John Dalton
Soru 3
“Günümüzde kullanılan atom modelidir. Bu modelde çekirdekte proton ve nötronlar bulunur. Elektronlar çok hızlı hareket ettikleri için belli bir yerleri yoktur. Sadece bulunma ihtimali yüksek olan bölgeler vardır.” Elektronların bulunma ihtimalinin yüksek olduğu bu bölgelere ne denir?

A
Elektron Bulutu
B
Yörünge
C
Molekül
D
Çekirdek
Soru 4
“Atomları oluşturan proton, nötron ve elektron taneciklerinin sayısı atomlara göre farklılık gösterir.” Aşağıdaki maddelerin hangisinde tanecik sayısı daha azdır?

A
Civa
B
Hidrojen
C
Altın
D
Gümüş
Soru 5

-Atom, içi dolu berk küreciklere benzer.

-Atom parçalanamaz.

-Farklı maddelerin atomları da birbirinden farklıdır.

-Bir maddeyi oluşturan atomların tamamı aynı özelliklere sahiptir.

Diyen bilim insanı hangisidir?

A
John Dalton
B
Joseph John Thomson
C
Ernest Rutherford
D
Democritus
Soru 6
Ezgi;“Atomun yüksüz olan parçasıdır, çekirdekte bulunur.” Ezgi aşağıdakilerden hangisini tanımlamıştır?

A
Proton
B
Nötron
C
Molekül
D
Elektron
Soru 7
Gözünüzle göremeyeceğiniz kadar küçük olan maddeleri görebilmenizi sağlayan araç hangisidir?

A
Teleskop
B
Dürbün
C
Elektron Mikroskobu
D
Mikroskop
Soru 8
Atomu oluşturan parçacıklardan hangisi -” yüklüdür?

A
Nötron
B
Proton
C
Elektron
D
Katman
Soru 9
Atomun yapısı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Çekirdekte bulunan protonun ve nötronun hızı elektrona göre çok hızlıdır.
B
Elektronların çekirdekten uzaklaşmama sebebi merkezde bulanan “+” yüklü proton ile çekim kuvvetine sahip olması ve elektronların hem kendi etraflarında hem de çekirdekten belli uzaklıkta çok hızlı hareket etmeleridir.
C
Elektronlar çekirdek etrafında dönme hareketini katmanlarda yapar.
D
Katmanlar bir atomun elektronlarının bulunma ihtimali en fazla olan bölgeleridir.
Soru 10
Atomu oluşturan parçacıklardan hangisi +” yüklüdür?

A
Nötron
B
Proton
C
Elektron
D
Katman
Soru 11
Elektronların dönme hareketini gerçekleştirdiği hacimli bölgelere ne denir?

A
Molekül
B
Çekirdek
C
Yörünge
D
Katman
Soru 12
Atomla ilgili ilk görüşü ortaya koymuştur. Görüşlerini deneylerle değil varsayımlarla ifade etmiştir. Maddelerin taneciklerden oluştuğunu belirterek bu taneciklere atomus adını vermiştir.” Yukarıdaki paragrafta anlatılan bilim insanı hangisidir?

A
Democritus
B
Ernest Rutherford
C
Joseph John Thomson
D
John Dalton
Soru 13
“Doğada var olan tüm maddeler atomlardan oluşur. Bazı maddeler tek tek atomlardan oluşan bir yapıya sahiptir. Bazı maddelerin yapıları ise iki ya da daha fazla atom bulunduran gruplardan oluşur. Atom grupları aynı cins veya farklı cins atomlardan oluşabilir.” Aynı ya da farklı cins en az iki atomun birbirine bağlanması sonucu oluşan atom gruplarına ne ad verilir?

A
Çekirdek
B
Molekül
C
Elektron bulutu
D
Katman
Soru 14
Doğada bulunan tüm maddelerin temel yapı taşına ne ad verilir?

A
Atom
B
Hücre
C
Elektron
D
Nötron
Soru 15
Aşağıdaki parçacıklardan hangileri atomun çekirdeğinde bulunur?

A
katman-elektron
B
elektron-proton
C
nötron-proton
D
nötron-elektron
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
15 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
Son
Geri dön