TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Basit elektrik devresinde ampullerin paralel bağlanması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Paralel bağlı ampullerden biri devreden çıkarıldığında ya da patladığında, elektrik akımı diğer kollardan akmaya devam edebildiği için diğer ampuller yanmaya devam eder.
B
Kollardaki özdeş ampullerin hepsine elektrik akımı eşit paylaşılır ve tüm ampuller aynı parlaklıkta yanar.
C
Paralel bağlı ampullerden biri veya birkaçı çıkarıldığında devrede kalan ampullerin parlaklığı azalır.
D
Paralel bağlı ampullerin sayısı arttıkça parlaklığı aynı oranda azalır.
Soru 2
Yandaki şemada ampullerin dizilimi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A
Ardışık bağlama
B
Seri bağlama
C
Yanaşık bağlama
D
Paralel bağlama
Soru 3
Gerilim/akım şiddeti oranında birim volt/amper kullanılırsa direnç birimi aşağıdakilerden hangisi olur?

A
Volt
B
Amper
C
Joule
D
Ohm
Soru 4
Aşağıdaki devrelerden hangisi ampullerin uç uca bağlanması ile oluşur?

A
Seri bağlama
B
Sıralı bağlama
C
Ardışık bağlama
D
Paralel bağlama
Soru 5
Titreşen elektronlar, diğer elektronların da titreşim hareketlerini arttırarak enerji aktarımını gerçekleştirir. Elektronların, titreşim hareketi ile oluşturduğu ve birbiri üzerinden aktarabildiği bu enerjiye ne denir.

A
Elektriklenme
B
İletken akımı
C
Elektron akımı
D
Elektrik akımı
Soru 6
Devredeki gerilim ile akım şiddeti arasındaki ilişkiyi bularak gerilim/akım şiddeti oranının sabit kaldığını bulan bilim insanı hangisidir?

A
Thomas Edison
B
Alessandro Guiseppe Antonio Anastasio Volta
C
George Simon Ohm
D
Andre Marie Ampere
Soru 7
Elektronlarla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Titreşen elektronlar, diğer elektronların da titreşim hareketlerini arttırarak enerji aktarımını gerçekleştirir.
B
Elektronlar, kazandıkları enerji ile titreşim hareketlerini arttırır.
C
Elektronlar, elektrik akımını aktarırken pilin bir ucundan diğer ucuna akar.
D
Elektronların, titreşim hareketi ile oluşturduğu ve birbiri üzerinden aktarabildiği bu enerjiye elektrik akımı
Soru 8
Yandaki şemada ampullerin dizilimi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A
Ardışık bağlama
B
Paralel bağlama
C
Seri bağlama
D
Yanaşık bağlama
Soru 9
Basit elektrik devresinde ampullerin seri bağlanması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Seri ampullerden biri devreden çıkarıldığında ya da patladığında diğer ampuller de söner.
B
Seri bağlamada ampullerin parlaklığı aralarındaki uzaklığa bağlı olarak değişir.
C
Bir devrede ampullere seri bağlı ampul eklendikçe ampullerin parlaklığı azalır.
D
Ampullerin hepsinin üzerinden eşit miktarda elektrik akımı geçtiği için ampuller özdeş ise tüm ampuller aynı parlaklıkta yanar.
Soru 10
Bir elektrik devresinde oluşan gerilimin, devre elemanları üzerinden geçen akım şiddetine oranı, her durumda sabittir ve bu oran, devre elemanının nesi olarak adlandırılır?

A
Elektriksel direnci
B
Elektrik akımı
C
Ohm yasası
D
Elektrik gücü
Soru 11
Aşağıdaki devrelerden hangisi ampullerin birer uçlarının bir noktada, diğer uçlarının başka bir noktada birleştirilerek devreye bağlanması ile oluşur?

A
Ardışık bağlama
B
Paralel bağlama
C
Seri bağlama
D
Sıralı bağlama
Soru 12
Bir elektrik devresinde elektrik akımına karşı gösterilen zorluğa ne ad verilir?

A
Güç
B
Volt
C
Akım
D
Direnç
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
12 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön