7.Sınıf Canlılarda Üreme, Büyüme ve Gelişme Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
I. Hücre bölünmesi, birbirini takip eden çekirdek ve sitoplazma bölünmesi şeklinde oluşur.
II. Çekirdek bölünmesi hücrede profaz, metafaz, anafaz ve telofaz evresi olarak aşamayla gerçekleşir.
III. Oluşan hücrelerin organel çeşitliği aynı olmakla birlikte organel sayısı ve büyüklüğü değişmez.
Mitoz bölünme ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

 

A
I ve II
B
I ve III
C
I – II – III
D
II ve III
Soru 2
Nükleotid i oluşturan moleküller arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A
Organik baz
B
Fosfat
C
DNA
D
Şeker
Soru 3
Aşağıda verilenlerden hangisi genlerde bulunan genetik kodlardan birisi değildir?

A
Kan grubu
B
Cinsiyet
C
Göz rengi
D
Saç rengi
Soru 4
Hücrenin yapısında bulunan kalıtsal madde, üreme olayının en temel kavramıdır. Bir canlının tüm özelliklerinin bilgisini içeren kalıtsal maddeye ne denir?

A
Nükleotid
B
DNA
C
Mitoz
D
RNA
Soru 5
DNA hücrelerin aşağıdaki özelliklerin hangisinde rol almaz?

A
Boşaltım
B
Sindirim
C
Üreme
D
Beslenme
Soru 6
Aşağıda verilenlerden hangisi mayoz bölünmeyi mitoz bölünmeden ayıran özelliklerden birisidir?

A
Oluşan yavru hücreler ana canlı ile aynı genetik bilgiye sahiptir.
B
Dört yeni hücre oluşur.
C
Kromozom sayısı değişmez.
D
Vücut hücrelerinin ve üreme ana hücrelerinin çoğalmasında görülür.
Soru 7
Erkek ve dişi üreme hücrelerinin bir araya gelmesi ile yavru bireyler oluşur. Bu olaya döllenme, oluşan döllenmiş dişi üreme hücresine de …………. denir. Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A
Yumurtalık
B
Zigot
C
Döl
D
Nükleotid
Soru 8
Aşağıdaki canlılardan hangisinde mayoz bölünme gerçekleşmez?

A
Tek hücreli canlılar
B
Bitkiler
C
İnsanlar
D
Hayvanlar
Soru 9
Döllenmiş yumurta hücresinin zigotta tutunarak geliştiği bölüm aşağıdakilerden hangisidir?

A
Döl yatağı
B
Vajina
C
Döl yolu
D
Yumurtalık
Soru 10
Bir DNA zincirinde 100 adenin 200 de sitozin varsa toplam hidrojen bağı sayısı kaçtır?

A
400
B
300
C
600
D
500
Soru 11
Aşağıda verilenlerden hangisi insandaki gelişimin doğru sıralanışıdır?

A
Bebeklik – çocukluk – ergenlik – yetişkinlik - yaşlılık
B
Ergenlik – çocukluk – yetişkinlik – yaşlılık
C
Bebeklik – ergenlik – yetişkinlik - yaşlılık
D
Bebeklik – yetişkinlik – yaşlılık
Soru 12
Sağlıklı bir bebek dünyaya getirmek isteyen anne adayı aşağıdakilerden hangisini yapması sakıncalıdır?

A
Anne adayının sağlıklı ve dengeli beslenmesi.
B
Anne adayının sigara kullanmaması.
C
Anne adayının psikolojik olarak ani değişimler yaşamaması.
D
Anne adayının istediği zamanda ilaç kullanması.
Soru 13
Yumurtayla spermin birleşmesi sonucunda oluşan hücre aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A
Döllenme – Yumurta
B
Çiftleşme – Mayoz
C
Döllenme – Zigot
D
Embriyo – Sperm
Soru 14
Ergenlik dönemi hangi yaş aralığını kapsamaktadır?

A
9 – 18
B
12 – 18
C
12 – 21
D
9 – 21
Soru 15
Mitoz bölünmede, sitoplazmanın bölünmesi hayvan hücreleri için hangi şekilde oluşur?

A
Nükleotid
B
Boğumlanma
C
Lamel
D
Ara lamel
Soru 16
Aşağıda verilenlerden hangisi dişi üreme yapısında bulunan bir organ değildir?

A
Yumurtalık
B
Salgı bezi
C
Döl yolu
D
Döl yatağı
Soru 17
İnsan vücudundaki kromozom sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

A
42
B
40
C
44
D
46
Soru 18
Mayoz üreme ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Döllenme sonucunda n kromozomlu üreme hücreleri, n kromozomlu yavru canlıyı oluşturur.
B
Biyolojik çeşitliliğe neden olan en önemli olay, mayozdur.
C
Mayoz sonucunda 2n kromozomlu üreme ana hücrelerinden n kromozomlu üreme hücreleri oluşur.
D
Bir hücre, iki takım kromozom içeriyorsa 2n, tek takım kromozom içeriyorsa n kromozomludur.
Soru 19
Aşağıda verilenlerden hangisi ergenlik döneminde erkeklerde ve kızlarda ortak görülen değişikliklerden birisi değildir?

A
Aşırı sinirlenme
B
Sivilce oluşumu
C
Adet görme
D
Karar vermede zorluk
Soru 20
Zigot ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A
Üreme hücrelerinin yumurta kanalında birleşmesi sonucu oluşan zigot, mitoz sonucu gelişmeye başlar.
B
Ergenlikten sonra üreme organlarımızda neslin devamı için mitozla üreme hücreleri oluşmaya başlar.
C
Döl yatağına doğru ilerleyen embriyo, döl yatağına tutunarak gelişimine devam eder.
D
Zigot bir insanın kalıtsal bilgisini içermektedir.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön