Enerji ve Enerji Çeşitleri Konu Testi

TEBRİKLER.

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıda verilen cisimlerden hangisinde sadece çekim potansiyel enerjisi vardır?    
A
Gerilmiş yay kirişi
B
Havada uçan kartal
C
İnişe geçen uçak
D
Dalda duran kuş
Soru 2
Esnek cisimlerin sıkışık ya da gerginken sahip olduğu enerjiye esneklik potansiyel enerjisi denir. Aşağıdakilerden hangisi bu cisimlerden birisi değildir?    
A
Çelik halat
B
Sarmal yay
C
Araba lastiği
D
Paket lastiği
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi farklı bir enerjiye sahiptir?      
A
Dere kenarında duran taş.
B
Havada duran uçak
C
Dalda duran elma
D
Masada duran bardak
Soru 4
Dağın yamacında kayarak inen bir sporcu için aşağıdaki enerji dönüşümlerinden hangisi vardır?    
A
Kinetik enerji - Esneklik potansiyel enerji
B
Kinetik enerji - Potansiyel enerji
C
Potansiyel enerji - Kinetik enerji
D
Hareket enerjisi - Potansiyel enerji
Soru 5
Cismin hareketinden dolayı kazandığı enerjiye ne ad verilir?    
A
Dönüşüm enerjisi
B
Esneklik enerjisi
C
Potansiyel Enerji
D
Kinetik enerji
Soru 6
Kütleleri 3 kg olan özdeş iki küre 3 metre ve 5 metre yükseklikten kum zemin üzerine bırakıldığında 5 metre yükseklikten bırakılan kürenin kumda daha derin iz bıraktığı gözlemlenir. Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?    
A
Yükseklik arttıkça çekim potansiyel enerjisi de artar.
B
Yükseklik arttıkça çekim potansiyel enerjisi etkilenmez.
C
Yükseklik azaldıkça çekim potansiyel enerjisi de artar.
D
Yükseklik arttıkça çekim potansiyel enerjisi de azalır.
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi cisimlerin konumlarından dolayı sahip oldukları enerjidir?    
A
Potansiyel Enerji
B
Esneklik enerjisi
C
Kinetik enerji
D
Dönüşüm enerjisi
Soru 8
Aşağıda verilen enerji dönüşümlerinden hangisi farklıdır?    
A
Okun yaydaki fırlaması
B
Kurmalı saatin zil çalması
C
Kapanın fare yakalaması
D
Bir binanın yıkılması
Soru 9
Yer çekimi kuvvetinden dolayı belli yükseklikteki cismin sahip olduğu enerjiye ne ad verilir?    
A
Esnek potansiyel enerjisi
B
Çekim potansiyel enerjisi
C
Merkezkaç potansiyel enerjisi
D
Yerel potansiyel enerjisi
Soru 10
Kütlesi 2 kg ve 5 kg olan aynı büyüklükteki iki küre 3 metre yükseklikten kum zemine bırakıldığında kütlesi 5 kg olan kürenin daha derin iz bıraktığı gözlemlenir. Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?    
A
Kütle azaldıkça çekim potansiyel enerjisi artar.
B
Kütle arttıkça çekim potansiyel enerjisi de artar.
C
Kütle arttıkça çekim potansiyel enerjisi azalır.
D
Kütle artışı çekim potansiyel enerjisinden etkilenmez.
Soru 11
Aşağıda enerji dönüşümleri ile ilgili verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?    
A
Enerji dönüşümleri sırasında dönüşen enerjinin bir kısmı yok olur.
B
Her zaman bir enerji başka bir enerjiye dönüşebilir.
C
Enerji dönüşümleri sırasında ısı açığa çıkabilir.
D
Enerji dönüşümleri hiç bir zaman tamamen gerçekleşmez.
Soru 12
Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
A
Esneklik potansiyel enerjisi sıkıştırılan ya da gerilen cisimlerde depolanmış olarak bulunur.
B
Esnek cisimlerin enerji depolama özelliği yoktur.
C
Esnek cisimlerin sıkışık ya da gerginken sahip olduğu enerjiye esneklik potansiyel enerjisi.
D
Kurmalı saatlerde ve müzik kutularında esneklik potansiyel enerjisinden faydalanılır.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön