TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
1674 yılında ilk canlı hücreyi mikroskop ile gözlemleyen kişi kimdir?

A
Zacharias Janssen
B
Anton Van Leeuwenhoek
C
Theodar Schwann
D
Robert Hooke
Soru 2
Golgi cisimciğinin temel görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Salgı paketlerini üretir ve paketler.
B
Hücre bölünmesi sırasında görev alır.
C
Maddelerin taşınmasını sağlar.
D
Hücre içerisinde fazla olan maddeleri depolar.
Soru 3
Hücre içerisinde bulunan çekirdek ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Hücrenin bütün yaşamsal olaylarını kontrol eden yapıdır.
B
Hayvanlarda göz rengi ve kan grubu gibi özellikleri nesilden nesile aktarılmasını sağlar.
C
Bazı hücrelerde çekirdek bulunmayabilir.
D
Bir hücrede yalnızca bir tane çekirdek bulunmaktadır.
Soru 4
Yeşil bitkilerde bulunan organel aşağıdakilerden hangisidir?

A
Lökoplast
B
Sentrozom
C
Kloroplast
D
Kromoplast
Soru 5
Aşağıda verilenlerden hangisi lizozom ile ilgili bir bilgidir?

A
Maddelerin taşınmasını sağlar.
B
En çok kas ve karaciğer hücrelerinde bulunur.
C
Yalnızca hayvan hücrelerinde bulunur.
D
Hücre içerisinde ki maddeleri depolar.
Soru 6
Aşağıda verilen organellerden hangisi nane bitkisinin yapraklarında bulunmamaktadır?

A
Ribozom
B
Lizozom
C
Sentrozom
D
Golgi Cisimciği
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi canlıların ortak özellikleri arasında yer almamaktadır?

A
Yer Değiştirme
B
Üreme
C
Sindirim
D
Gelişme
Soru 8

I- Lam

II- Lamel

III- Makas

IV- Damlalık

Mikroskop kullanırken yukarıdaki malzemelerden hangilerine ihtiyaç duyulmaktadır?

A
I – II – IV
B
I – II – III
C
I – II – III – IV
D
I – II
Soru 9
Aşağıda verilenlerin hangisinin yapısında hücre bulunmaz?

A
Şeker
B
Nane
C
Elma
D
Kartal
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi çok hücreli canlılar kısmına girmemektedir?

A
Bakteriler
B
Bitki
C
Hayvanlar
D
Mantarlar
Soru 11
Hücrenin enerji ihtiyacını karşılayan organel aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mitokondri
B
Ribozom
C
Lizozom
D
Golgi Cisimciği
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi bitki ve hayvan hücreleri arasındaki farklılıklardan birisi değildir?

A
Bitki hücresinde kromoplast bulunur.
B
Hayvan hücresinde golgi cisimciği bulunur.
C
Hayvan hüresin de lizozom bulunur.
D
Hayvan hücresinde snetrozom bulunur.
Soru 13
Canlıların Temel Yapı Birimi: Hücre Aşağıda verilenlerden hangisi hücre zarı ile ilgili bir özellik değildir?

A
Hayvan hücrelerinde hücre çeperi bulunmaz.
B
Sitoplazma ve hücreyi en dıştan sarar.
C
Hücre zarı seçici geçirgendir.
D
Hücre çeperi canlıdır.
Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi hem bitki hem de hayvan hücresinde ortak olarak bulunmamaktadır?

A
Mitokondri
B
Koful
C
Golgi Cisimciği
D
Lökoplast
Soru 15
Hücrelerin kendilerine özgü organelleri üretebilmesi için gerekli bilgiler aşağıdakilerden hangisinde bulunmaktadır?

A
Golgi Cisimciği
B
DNA
C
Lizozom
D
Mitokondri
Soru 16
Aynı yapı ve görevdeki hücreler birleşerek hangi yapıyı oluşturmaktadır?

A
Hücreler
B
Sistemler
C
Dokular
D
Organlar
Soru 17
Aşağıdaki organellerden hangisi protein üretmektedir?

A
Lizozom
B
Ribozom
C
Endoplazmik Retikulum
D
Golgi Cisimciği
Soru 18
Aşağıda verilenlerden hangisi hayvanlarda bulunan dokulardan birisi değildir?

A
Epitel
B
Yağ
C
Sinir
D
İletim
Soru 19
Aşağıda verilen hücrelerden hangisi basit yapılı bir hücredir?

A
Bağırsak Hücresi
B
Akciğer Hücresi
C
Bakteri Hücresi
D
Kalp Hücresi
Soru 20
Çok yapıdaki hücrelerin organizmayı oluşturabilmesi için aşağıdaki yapılardan hangisi sırayla gerçekleşmelidir?

A
Doku – Hücre – Organ – Sistem
B
Hücre – Doku – Organ – Sistem
C
Hücre – Doku – Sistem – Organ
D
Doku – Hücre – Sistem – Organ
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön