TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi mayoz bölünme esnasında gerçekleşmez?

A
Parça değişimi
B
Yavru hücrelerdeki kromozom sayısının yarıya inmesi
C
Homolog kromozomların kutuplara çekilmesi
D
Bölünme sonunda iki yavru hücre oluşması
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi mayozun özelliklerinden birisi değildir?

A
Parça değişimi görülür.
B
Sonucunda dört hücre oluşur.
C
Tek aşamadan oluşur.
D
Sadece üreme ana hücrelerinde görülür.
Soru 3

I. Üreme ana hücrelerinde görülür.

II. Parça değişimi gerçekleşir.

III. İki yavru hücre oluşur.

IV. Kromozom sayısı yarıya iner.

Yukarıdakilerden hangisi yada hangileri mayoz bölünmeye ait özelliklerdendir?  

 

A
I ve III
B
I,II ve IV
C
I,II,III ve IV
D
I ve II
Soru 4
Aşağıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

A
Mayoz bölünmeye başlayan hücre 2n kromozomludur.
B
Mayoz bölünmede hücrenin kromozom sayısı değişmez.
C
Mayoz bölünme tek hücreli canlılarda görülür.
D
Mayoz bölünme sonucunda iki hücre oluşur.
Soru 5
Mayoz bölünme sırasında gerçekleşen;

I. DNA’nın eşlenmesi

II. Eş(homolog) kromozomların ayrılması

III. Krossing over yapılması

Olaylarında hangileri yavru hücrelerin ana hücreden farklı kalıtsal yapıda olmasını sağlar?  

 

A
II ve III
B
I ve III
C
yalnız III
D
I ve II
Soru 6
Bir hücrede mayoz bölünme gerçekleştiği aşağıdakilerden hangisine bakılarak ulaşır?  

 

A
Çeğirdekçik zarının kaybolmasına
B
Crassing-over olayın görülmesi
C
Sitoplazma bölünmesine
D
DNA eşleşmesine
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi mayozun özelliklerinden birisidir?

A
İki aşamadan oluşur.
B
Sonucunda iki hücre oluşur.
C
Hayat boyu devam eder.
D
Vücut hücrelerinde görülür.
Soru 8

I. Türlerin kromozom sayısının sabit kalmasını sağlar.

II. Ana hücreden iki yavru hücre oluşur.

III. Kromozomlar arasında parça değişimi görülür.

Yukarda verilen özelliklerden hangisi ya da hangileri mayoza ait bir özelliktir?

A
Yalnız III
B
I ve III
C
Yalnız I
D
I ve II
Soru 9
Mayoz bölünme hangi özelliği ile mitoz bölünmeye benzer?

A
Canlılarda kalıtsal çeşitliliği sağlaması
B
Kromozom sayısının yarıya inmesi
C
Hücre sayısının artması
D
Her hücrede görülmesi
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi Mayoz bölünme için yanlıştır?

A
Eşeyli üreyen canlıların eşey hücrelerini oluşturur.
B
Mayoz bölünme sonucu 4 yeni hücre oluşur.
C
Mayoz bölünme geçirmiş hücre bir daha mayoz bölünme geçirebilir.
D
Oluşan hücrelerin kromozom sayısı ana hücrenin yarısı kadardır.
Soru 11
Aşağıdakilerden hangileri mayoz bölünme sonucu meydana gelmiştir?

A
sperm, yumurta
B
sperm, karaciğer hücresi.
C
yumurta, sinir hücresi
D
dil hücresi, polen
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi mayozun özelliklerinden birisi değildir?  

 

A
Oluşan hücrelerin genetik yapısı ana hücre ile farklıdır.
B
Parça değişimi görülmez.
C
Ergenlikle başlar ve üreme yeteneğinin bittiği döneme kadar devam eder.
D
Oluşan yeni hücrelerin kromozom sayısı, ana hücrenin kromozom sayısının yarısı kadardır.
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi mayozun özelliklerinden birisidir?

A
Çok hücrelilerde üreme hücrelerinin oluşumunu sağlar.
B
Oluşan hücrelerin genetik yapısı ana hücre ile aynıdır.
C
Tek hücrelilerde üremeyi, çok hücrelilerde büyümeyi ve doku onarımını sağlar.
D
Oluşan yeni hücreler ile ana hücrenin kromozom sayısı aynıdır.
Soru 14
Mayoz bölünme sonucu oluşturulan eşey hücrelerinin kromozom sayısının “n” olmasısın nedeni,aşağıdakilerden hangisidir?

A
çok küçük hücreler oluşturmak
B
zararlı genleri oluşturmak
C
eşeyli üremede kromozom sayısını sabit tutmak
D
çok sayıda yeni hücre yapmak
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi mayoz hücre bölünmesi özelliği değildir?

A
Mayoz 1 ve Mayoz 2 yi yapması
B
Sperm ve yumurta hücrelerinde görülmesi
C
Büyüme,Onarım,gelişme yapması
D
Kromozom sayısının yarıya inmesi
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
Son
Geri dön