7.Sınıf Saf Madde ve Karışımlar Testimiz

Testi Tamamladınız.

Değerlendirme Raporu ve Öğretmen Görüşü;

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıda verilenlerden hangisi çok atomlu bir iyona örnektir?

A
O3
B
SO4 -2
C
O2
D
SO2
Soru 2
Aşağıda verilenlerden hangisi iyonik yapılı bir saf maddeye örnektir?

A
Fe
B
NaCl
C
O2
D
H2O
Soru 3

I. X-1 iyonunda X elementi 2 iyon almıştır.

II. Y iyonunda Y elementi nötrdür.

III. Z+3 iyonunda Z elementi 3 iyon almıştır.

Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
I ve III
C
I ve II
D
II ve III
Soru 4
Aşağıda verilenlerden hangisi atomik yapılı elemente verilebilecek bir örnektir?

A
NaCl
B
H2O
C
O2
D
Fe
Soru 5
Atomu oluşturan temel parçacıklar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Elektron – Çekirdek – Proton
B
Elektron – İyon – Çekirdek
C
Proton – Çekirdek – İyon
D
Proton – Nötron – Elektron
Soru 6
Madde, bölünemeyen çok küçük taneciklerden oluşmuştur. Atomlar, içleri dolu ve parçalanamayan berk kürelere benzer. Bütün maddeler farklı tür atomlardan oluşmuştur. Fikrini öne atan modeli aşağıdakilerden hangisi öne sürmüştür?

A
John Joseph Thomson
B
Democrutis
C
Ernest Rutherford
D
John Dalton
Soru 7
Bir atom tek katmana sahipse ve 2 elektronu varsa …………….. kuralına uymuş olur. Atom birden fazla katmana sahipse ve son katmanında 8 elektronu varsa ……………. kuralına uymuştur. Boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A
Oktel – Dubtel
B
Dubtel – Ok tel
C
Oktet – Dublet
D
Dublet – Oktet
Soru 8
Kütle numarası 40 olan X elementinin nötr halde elektron sayısı 23 olduğuna göre çekirdeğin nötron sayısı kaçtır?

A
11
B
15
C
13
D
17
Soru 9
Saf maddeler ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A
Moleküller farklı cins atomların bir araya gelmesiyle oluşabileceği gibi aynı cins atomların bir araya gelmesiyle de oluşabilir.
B
Doğada bulunan bazı maddelerin yapısında yalnızca çift cins atom molekülü bulunur.
C
Aynı cins atomların bir araya gelmesiyle oluşursa element adını alır.
D
Farklı cins element atomları ve aynı cins moleküllerden oluşan saf maddelere ise bileşik denir.
Soru 10
C6H12O6 ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
On iki adet hidrojen atomundan oluşmuştur.
B
Karbon/oksijen oranı üçtür.
C
Bir şeker molekülüdür.
D
Bileşiktir.
Soru 11

I. Canlıların temel yapı elementlerinden biridir.

II. İki farklı formu bulunur.

III. Çelik ve plastik üretiminde çok fazla kullanılır.

Yukarıda özelliği verilen element aşağıdakilerden hangisidir?

A
Karbon
B
Silisyum
C
Hidrojen
D
Azot
Soru 12
Aynı cins atomlar bir araya gelerek …………. molekülünü, farklı cins atomlar bir araya gelerek ………………. molekülünü oluşturur. Boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A
Bileşik – Element
B
Çekirdek – İyon
C
İyon – Çekirdek
D
Element – Bileşik
Soru 13
Atomun yapısı ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A
Sadece tek tür atom içeren maddelere element denir.
B
Atomların hepsi aynı değildir.
C
Atomlar bir araya gelerek nesneleri ve etrafımızdaki diğer malzemeleri oluşturur.
D
Atomlar aynı büyüklüklerde ve kütlelerde olup çok aynı özelliklere sahiptir.
Soru 14
Aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A
AlPO4 – Alüminyum Sülfat
B
KNO3 – Potasyum Nitrat
C
Na2SO3 – Sodyum Sülfit
D
K2CO3 – Potasyum Karbonat
Soru 15
Oksijen molekülünün formülü aşağıdakilerden hangisidir?

A
O2
B
O
C
H2O
D
SO2
Soru 16
Moleküllerin oluşumu ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A
Farklı atomların bir araya gelmesiyle oluşan moleküle glikoz ve su molekülleri örnek verilebilir.
B
Bir adet klor atomu klor molekülünü oluşturur.
C
Etrafımızdaki pek çok varlık farklı birkaç element atomunun birleşmesiyle oluşur.
D
Her molekülün benzersiz şekli ve büyüklüğü vardır.
Soru 17
Aşağıda verilenlerden hangisi tek atomlu bir iyondur?

A
NO3-
B
NH4+
C
OH-
D
Br-
Soru 18
Fosfor’un kullanım alanları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A
Gübre
B
Deterjan
C
Cam
D
Kibrit
Soru 19
Aşağıdakilerden eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A
Berilyum – Br
B
Helyum – He
C
Bor – B
D
Lityum – Li
Soru 20
Sofra tuzu hangi bileşiklerin birleşmesiyle oluşmuştur?

A
C6 + O6
B
Na + Cl
C
H12 + Fe
D
H2 + O4
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön