Konu Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisinde elektrik enerjisi ısı enerjisine dönüşmemektedir?

A
Fırın
B
Çamaşır makinesi
C
Ütü
D
Buzdolabı
Soru 2
Paralel bağlanma ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Her bir koldan geçen akımın büyüklüğü şiddete bağlı olarak değişmektedir.
B
Paralel bağlı devrelerde devrenin her bir kolundan geçen akım şiddeti, o koldaki dirençle ters orantılıdır.
C
Paralel bağlı ampullerin oluşturduğu devrede her bir ampul, pilin geriliminin hepsini kullanır.
D
Paralel bağlı özdeş ampullerle oluşan devrede diğer değişkenler sabit tutulduğunda ampul sayısı arttıkça devrenin toplam direnci azalır.
Soru 3
İki lamba paralel bağlanmış, ancak her birinde iki pilden gelen potansiyel farkı var ise bu sistemdeki toplam amper kaçtır?

A
8
B
6
C
3
D
2
Soru 4

I. Direnç – Ohm

II. Elektrik akım şiddeti – Amper

III. Gerilim – Volt

Yukarıda verilen birim eşleştirmelerden hangileri doğrudur?

A
II ve III
B
I – II – III
C
I ve III
D
I ve II
Soru 5
Bir elektrik devresinde elektrik akım şiddeti olan I= 6A, elektrik devresindeki gerilim olan V=24V olduğuna göre Ohm yasası’nı uygulayarak ampulün direncini hesaplayınız?

A
3
B
5
C
6
D
4
Soru 6
I. Ampermetrenin bir direnci vardır.
II. Ampermetre devreye seri bağlanır.
III. Ampermetre devreye paralel bağlanır.
Ampermetre ile yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

 

A
I – II – III
B
I ve III
C
I ve II
D
II ve III
Soru 7
200 watt gücünde olan bir ampul bir günde 8 saat çalıştırılmaktadır. Bu ampul ayda kaç Kw saat enerji tüketir? ( 1 ay 30 gün kabul edilecektir.)

A
38
B
36
C
42
D
40
Soru 8
Aşağıda verilen özelliklerden hangisi seri bağlanmaya ait bir özellik değildir?

A
Seri bağlı ampullerden birisi söndüğünde diğer ampuller yanmaya devam eder.
B
Seri bağlı ampullerin dirençleri birleşir.
C
Seri bağlı ampullerin hepsinin üzerinden aynı akım geçer.
D
Seri bağlı ampul sayısı arttıkça devrede aynı akımın geçmesi için daha fazla voltaj gerekir.
Soru 9
Ampul, pil ve de anahtardan oluşan basit bir elektrik devresinde anahtar kapatılarak ampulün ışık vermesi sağlanmaktadır. Ampulün ışık vermesinde hangi enerji dönüşümünde rol oynamamıştır?

A
Kimyasal enerji
B
Kinetik enerji
C
Elektrik enerji
D
Işık enerji
Soru 10
Elektrik devre elemanlarından birisi olan sigortayla ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A
Devreye paralel olarak bağlanır.
B
Otomatik ve de eriyen telli sigortalar da bulunmaktadır.
C
Elektrikli sistemli araçların güvenliğini sağlanmaktadır.
D
Sigortadan geçen bir akım değeri bulunmaktadır.
Soru 11
Aşağıda verilenlerden hangisi nötr bir cisimdir?

A
(+) yük sayısı, (-) yük sayısına eşit olan cisim.
B
(+) yük sayısı, (-) yük sayısından az olan cisim
C
(-) yük sayısı, (+) yük sayısından fazla olan cisim
D
(+) yük sayısı, (-) yük sayısından fazla olan cisim
Soru 12
Aşağıda verilenlerden hangisi paralel bağlanmaya örnek olarak verilebilir?

A
Yollarda kullanılan aydınlatma sistemleri.
B
Otomobillerde kullanılan elektrik sistemleri.
C
Köprülerde süs için kullanılan aydınlatmalar.
D
Kır düğünlerinde kullanılan aydınlatmalar.
Soru 13
I. Seri bağlanmış iki pil, lambadan iki kat potansiyel farkı geçirir.
II. Bir pil ve bir ampermetre bir lambayla seri bağlanırsa üçünden de aynı akım geçer.
III. İki lamba seri bağlandığında dirençleri tek bir lambanın direncinin iki katıdır.
Yukarıda verilen özelliklere sahip elektrik devresinde oluşan akımlar sırasıyla kaç amperdir?

A
2 – 2 – 2
B
4 – 4 – 2
C
4 – 2 – 2
D
2 – 4 – 2
Soru 14
I. Dirençle ısınmanın en temel kullanımı aydınlanmadır.
II. Paralel bağlı devrelerde, direnç küçüldükçe iletkenden geçen akım artar.
III. Direnç sıfır değerine çok yaklaşırsa devredeki akımın tamamı o koldan geçer.
Direnç ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

 

A
I – II – III
B
A) II ve III
C
I ve II
D
I ve III
Soru 15
Aşağıda verilenlerden hangisi elektrik enerjisini ısı enerjisine çeviren araçlardan birisidir?

A
Vana
B
Pil
C
Ampul
D
Elektrikli soba
Soru 16
Elektrik enerjisindeki kısa devreyi ve fazla yük geçmesini engellemek için hangi devre elemanı kullanılır?

A
Ampul
B
Sigorta
C
Akü
D
Pil
Soru 17
Elektrik akımı ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A
Direnci küçük olan maddeden elektrik akımı zorlanmadan geçer.
B
Direnci yüksek olan maddelerde ise elektrik akımı zorlanarak geçer.
C
Her maddenin yapısındaki düzensizlikler, elektrik akımının geçişini kolaylaştırır.
D
Elektrik akımı geçerken üretilen ısı, akımın içinden geçtiği maddenin direncini yenmesi nedeniyle oluşur.
Soru 18
Aşağıdaki araçlardan hangisinde elektrik enerjisi hareket enerjisine dönüşmektedir?

A
Radyo
B
Televizyon
C
Elektrikli su ısıtıcısı
D
Matkap
Soru 19
Aşağıdaki araçlardan hangileri elektrik enerjisinden hem ışık, hem de ses enerjisi oluşturur?

A
Kapı zili
B
Radyo
C
Ampul
D
Bilgisayar
Soru 20
15 Amper akım geçen bir elektrik motor sisteminin korunması amacıyla aşağıdaki sigortalardan hangisini kullanmak en uygundur?

A
10 A
B
28 A
C
16 A
D
12 A
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön