Testi Tamamladınız.

Değerlendirme Raporu ve Öğretmen Görüşü;

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
İki farklı cinsiyete ait üreme hücrelerinin birleşmesiyle yeni canlılar oluşması hangi üreme şeklinde görülür?

A
Eşeysiz üreme
B
Tomurcuklanarak üreme.
C
Vejetatif üreme.
D
Eşeyli üreme
Soru 2
Tek bir canlının döllenme olmadan kendine benzer yeni canlılar oluşturmasına ne denir?

A
Başkalaşım geçirme
B
Bölünme
C
Eşeyli üreme
D
Eşeysiz üreme
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi bitkilerin dal, yaprak ve gövdelerinden alınan parçanın köklendirilerek toprağa dikilmesiyle ana canlıyla aynı özelliklere sahip yeni bitkilerin oluşması şeklinde gerçekleşen üreme şeklidir?

A
Rejenerasyonla üreme.
B
Bölünerek üreme.
C
Tomurcuklanarak üreme.
D
Vejetatif üreme.
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi eşeysiz üreme çeşitlerinden birisi değildir?

A
Tomurcuklanarak üreme.
B
Vejetatif üreme.
C
Rejenerasyonla üreme.
D
Tohumla üreme.
Soru 5
Aşağıda verilen canlılardan hangisi bölünerek üremez?

A
Mantar
B
Bakteri
C
Amip
D
Öglena
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi bitkilerde dişi üreme organında bulunmaz?

A
Dişicik borusu
B
Başçık
C
Yumurtalık
D
Dişicik tepesi
Soru 7
Aşağıdaki canlıların hangisinde rejenerasyonla (Yenilenerek) Üreme görülmez?

A
Hidra
B
Toprak solucanı
C
Planarya
D
Denizyıldızı
Soru 8
Üreme ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Üreyemeyen canlı yaşayamaz.
B
Üreme, canlının kendine benzer canlılar oluşturmasıdır.
C
Üreme eşeyli ve eşeysiz gerçekleşir.
D
Eşeysiz üreyen canlılar birbirine tamamen benzer.
Soru 9
Aşağıdaki canlılardan hangisi tomurcuklanarak üremez?

A
Çiçek
B
Bira mayası
C
Hidra
D
Deniz anası
Soru 10
Hidra, mercan, sünger, maya hücreleri ve deniz anası gibi canlıların üreme şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Rejenerasyonla üreme.
B
Tomurcuklanarak üreme.
C
Bölünerek üreme.
D
Vejetatif üreme.
Soru 11
Eşeysiz üreme sonucu oluşan yeni canlı, ana canlı ile aynı özelliklere sahip olduğundan aşağıdakilerden hangisi görülmez?

A
Canlıya benzerlik.
B
Kalıtsal özellik.
C
Kalıtsal bozukluk.
D
Kalıtsal çeşitlilik.
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi tek hücreli canlılar belli bir büyüklüğe ulaştığında ikiye bölünerek çoğalma şeklidir?

A
Rejenerasyonla üreme.
B
Vejetatif üreme.
C
Tomurcuklanarak üreme.
D
Bölünerek üreme.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
12 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön