Testi Tamamladınız.

Değerlendirme Raporu ve Öğretmen Görüşü;

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
“Uçak ve uzay araçlarının yapımında elektrik ve ısı iletkeni olarak kullanılır. Bazı değerli taşların yapısında bulunur. Hava ve uzay taşıtlarında, iletişim uydularında, nükleer santrallerinde kullanılmaktadır.” şeklinde tanımlanan element hangisidir?

A
Helyum (He)
B
Lityum (Li)
C
Hidrojen (H)
D
Berilyum (Be)
Soru 2
“Aynı cins atomların doğada tek başlarına bulunmasıyla ……………, tek tek bulunamayıp gruplar hâlinde bulunmasıyla da ………… yapılı elementler meydana gelir.” Cümlesinde boş bırakılan yerlere sırasıyla hangileri yazılmalıdır?

A
atomik –bileşik
B
bileşik -moleküler
C
moleküler-atomik
D
atomik-moleküler
Soru 3
“Radyasyona karşı bir yalıtım malzemesi olarak kullanılır. Ayrıca ilaçlarda, deterjanlarda, ısıya dayanıklı cam imalatında, seramik yapımında ve roket yakıtlarında kullanılır. Dünya rezervinin %72’si ülkemizdedir.”şeklinde tanımlanan element hangisidir?

A
Bor (B)
B
Oksijen (O)
C
Azot (N)
D
Karbon (C)
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi moleküler yapılı bileşiktir?

A
Sofra tuzu
B
Su
C
Oksijen
D
Bakır
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi moleküler yapılı elementtir?

A
Oksijen
B
Su
C
Sofra tuzu
D
Bakır
Soru 6
Fiziksel yollarla kendisinden başka maddelere ayrışmayan maddelere ne ad verilir?

A
Homojen
B
Karışımlar
C
Bileşikler
D
Saf maddeler
Soru 7
“Gümüşümsü renkte olup yumuşak özelliktedir. Seramik, cam ve pil üretiminde kullanılır. Lityum katkılı ilaçlar psikolojik hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır.” şeklinde tanımlanan element hangisidir?

A
Berilyum (Be)
B
Lityum (Li)
C
Hidrojen (H)
D
Helyum (He)
Soru 8
“Renksiz ve kokusuz bir gazdır. İçinde bulunduğumuz havanın yaklaşık %78’ini oluşturur. Soğutma sistemlerinde, gübre sanayinde yaygın olarak kullanılır. Canlıların temel yapısına katılan aminoasitlerin önemli bir elementidir.”şeklinde tanımlanan element hangisidir?

A
Azot (N)
B
Oksijen (O)
C
Bor (B)
D
Karbon (C)
Soru 9
“Atmosferin yaklaşık %21’ini oluşturan gaz halinde moleküler bir elementtir. Yakıcı özelliktedir. Suyun ve birçok organik bileşiğin yapısına katılır. Canlıların solunumları için hayati öneme sahip bir elementtir. Renksiz ve kokusuz bir gazdır. Dalgıçların ve astronotların solunum yapmaları için kullandıkları oksijen tüplerinde bulunur.” şeklinde tanımlanan element hangisidir?

A
Bor (B)
B
Karbon (C)
C
Azot (N)
D
Oksijen (O)
Soru 10
“Gaz halinde bulunan bir element olup erime sıcaklığı en düşük maddedir. Atmosferimizde çok az miktarda bulunur. Renksizdir. Yoğunluğu havadan küçük olduğu için zeplinlerde kullanılır.” şeklinde tanımlanan element hangisidir?

A
Hidrojen (H)
B
Lityum (Li)
C
Berilyum (Be)
D
Helyum (He)
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi atomik yapıl bir elementtir?

A
Sofra tuzu
B
Bakır
C
Su
D
Oksijen
Soru 12
Elementlerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Elementler atomik ya da moleküler yapıda bulunabilir.
B
Doğada 118 farklı element türü bulunur.
C
Elementler genellikle bir ya da iki harften oluşan bir simgeyle ifade edilir ve bu simgenin ilk harfi her zaman büyük yazılır.
D
Atomik yapıda bulunan elementler, sayılarla ifade edilirken moleküler yapıdaki elementler harflerle gösterilir.
Soru 13
“Tüm canlıların yapısında bulunur. Kömür ve petrol gibi fosil yakıtların ana elementidir. Ayrıca çelik üretiminde, plastik sanayinde yaygın kullanılan bir elementtir.”şeklinde tanımlanan element hangisidir?

A
Oksijen (O)
B
Azot (N)
C
Karbon (C)
D
Bor (B)
Soru 14
Aynı tür atomlardan oluşan saf maddelere ne ad verilir?

A
molekül
B
atom
C
bileşik
D
element
Soru 15
“Suyun yapısını oluşturan elementlerden biridir. Renksiz, kokusuz, oldukça hafif, yanıcı bir elementtir. Doğada moleküler halde bulunur. Organik bileşiklerin temel elementidir.”şeklinde tanımlanan element hangisidir?

A
Hidrojen (H)
B
Lityum (Li)
C
Berilyum (Be)
D
Helyum (He)
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
15 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
Son
Geri dön