TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Yandaki animasyona göre kalın kenarlı merceklerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Kalın kenarlı merceklerde asal eksene paralel gelen ışınlar, kırıldıktan sonra odak noktasından geçer.
B
Kalın kenarlı merceklerde kırılan ışınların uzantıları ışığın geldiği tarafta bir noktada birleşir.
C
Kalın kenarlı merceklerden bakıldığında cisimlerin görüntüsü küçük ve düz görülür.
D
Kalın kenarlı merceklerde asal eksene paralel gelen ışınlar tek bir noktadan geliyormuş gibi kırılır.
Soru 2
Yandaki animasyona göre kalın kenarlı merceklerde görüntü oluşumu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A
Kalın kenarlı mercekte cisim nerede olursa olsun görüntü daima cismin olduğu tarafta odak ile ayna arasında, boyu cismin boyundan küçük ve sanaldır.
B
Cisim mercekten odaktan daha uzakta ise görüntü; gerçek ve boyu cismin boyundan küçüktür.
C
Merceğin odağında yer alan cismin görüntüsü sonsuzda oluşur.
D
Cisim odak ile mercek arasında ise görüntü; cismin arkasında, boyu cismin boyundan büyük ve sanaldır.
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi ışığın kırılması şartlarından birisi değildir?

A
Işık, saydam bir ortamdan başka bir saydam ortama geçmelidir.
B
Işık bir ortamdan diğer ortamın yüzeyine dik olmayan bir açı ile gelmelidir.
C
Işığın geçiş yaptığı ortamların yoğunlukları birbirinden farklı olmalıdır.
D
Parlak yüzeyli cisimlerde ışığın kırılarak yön değiştirdiği gözlenir.
Soru 4
Işığın kırılması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Işığın ortam değiştirirken ne kadar kırılacağı ortamların yoğunluk farkına bağlıdır.
B
Gelen ışının normal ile yaptığı açıya gelme açısı, kırılan ışının normal ile yaptığı açıya ise kırılma açısı denir.
C
Gelen ışın, normal ve kırılan ışın aynı düzlem içerisindedir.
D
Ortamların yoğunluk farkı arttıkça kırılma açısı küçülür.
Soru 5
Merceklerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Kenarları ince, ortası şişkince olan merceklere ince kenarlı (yakınsak) mercek denir.
B
Merceklere gelen ışınlar, merceğe girişte kırılarak bir defa kırılmaya uğrar.
C
Kenarları kalın, ortası içine doğru çökmüş olan merceklere kalın kenarlı (ıraksak) mercek denir.
D
Bir yüzü düzlem, diğer yüzü küresel veya her iki yüzü de küresel olan saydam cisimlere mercek denir.
Soru 6
Işığın kırılma özellikleri ile ilgili diğer ortama geçerken doğrultu değiştiren ışına ne ad verilir?

A
Giden ışın
B
Gelen ışın
C
Yansıyan ışın
D
Kırılan ışın
Soru 7
Yandaki animasyondan aşağıdaki ifadelerden hangisine ulaşılabilir?

A
İnce kenarlı merceklerde asal eksene paralel gelen ışınlar kırılarak odak noktasından geçer.
B
İnce kenarlı merceklerde kırılan ışınların uzantıları ışığın geldiği tarafta bir noktada birleşir.
C
İnce kenarlı mercekte sağdaki odak noktasından gönderilen ışınlar kırılarak soldaki odak noktasından geçer.
D
İnce kenarlı merceklerde ışık ışınları kırılmadan yoluna devam eder.
Soru 8
Işığın kırılma özellikleri ile ilgili iki farklı ortam arasında oluşan yüzeye dik çizildiği varsayılan doğruya ne ad verilir?

A
Normal
B
Gelen ışın
C
Asal eksen
D
Kırılan ışın
Soru 9
Merceklerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Merceklere gelen ve kırılan ışınların izlediği yolları belirlemek için merceğin optik merkezinden geçen sanal bir doğru kullanılır.
B
İnce kenarlı merceklerde asal eksene paralel gelen ışınlar, kırıldıktan sonra bir noktada toplanır. Işınların tekrar yayılmadan önce toplandıkları bu noktaya merceğin optik noktası denir.
C
Merceklerin tam orta noktasında bulunan noktaya optik merkez denir.
D
Kalın kenarlı mercekler gelen ışığı dağıtır.
Soru 10
Işığın saydam bir ortamdan diğer saydam ortama geçerken doğrultu değiştirmesine ne ad verilir?

A
Işığın yansıması
B
Işığın soğurulması
C
Işığın kırılması
D
Işığın ışıması
Soru 11
İnce kenarlı merceklerde asal eksene paralel gelen ışınlar, kırıldıktan sonra bir noktada toplanır. Işınların tekrar yayılmadan önce toplandıkları bu noktaya ne ad verilir?

A
Tepe
B
Odak
C
Merkez
D
Optik
Soru 12
Işığın kırılma özellikleri ile ilgili b ir ortamdan farklı bir ortam yüzeyine ulaşan ışına ne denir?

A
Kırılan ışın
B
Giden ışın
C
Yansıyan ışın
D
Gelen ışın
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön