Ağırlık Bir Kuvvettir Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Kütle ile ilgili aşağıda verilen ilgilerden hangisi doğru değildir?    
A
Birimi kilogram (kg) ve gramdır (g).
B
Madde miktarıdır ve eşit kollu terazi ile ölçülür.
C
Dinamometre ile ölçülür.
D
Kuvvet değildir.
Soru 2
Yerkürenin, üzerinde bulunan cisimlere uyguladığı kuvvete ne ad verilir?    
A
Yörünge kuvveti.
B
Yer çekimi kuvveti.
C
Kütle çekimi kuvveti
D
Merkezkaç kuvveti
Soru 3
Yer çekimi kuvveti Dünya’daki bütün kütleler üzerine etki eder. Kütleye etki eden yer çekimi kuvveti, ağırlık olarak adlandırılır. Kütle ve ağırlık hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?    
A
Cisimlerin kütlesi arttıkça ağırlığı azalır.
B
Kütle uzayda değişmez.
C
Kütle değişmeyen madde miktarıdır.
D
Ağırlık gezegenin büyüklüğüne göre değişir.
Soru 4
Kutuplardan ekvatora götürülen bir cismin ağırlığı nasıl değişir?    
A
Değişmez
B
Etkilenmez
C
Azalır
D
Artar
Soru 5
Dünya'dan Ay'a giden astronotların kütlesi ve ağırlığı nasıl etkilenir?  
A
Kütlesi Azalır Ağırlığı Değişmez
B
Kütlesi Artar Ağırlığı Değişmez
C
Kütlesi Değişmez Ağırlığı Artar
D
Kütlesi Değişmez Ağırlığı Azalır
Soru 6
Evrende bulunan tüm cisimler birbirine çekim kuvveti uygular. Bütün gök cisimleri hem birbirine hem de üzerindeki cisimlere uyguladığı kuvvete ne ad verilir?    
A
Yörünge kuvveti.
B
Kütle çekimi kuvveti
C
Yer çekimi kuvveti.
D
Merkezkaç kuvveti
Soru 7
Aşağıda verilenlerden hangisi kütle birimi değildir?    
A
Ton
B
Gram
C
Kilogram
D
Newton
Soru 8
Dünya yüzeyindeki bir cismin ağırlığını aşağıdakilerden hangisi etkilemez?    
A
Deniz seviyesinden yüksekliği.
B
Cismin hacmi.
C
Kütle çekimi kuvveti.
D
Cismin Dünya üzerinde bulunduğu konumu.
Soru 9
Ağırlık ile ilgili aşağıda verilen ilgilerden hangisi doğru değildir?
A
Yer çekimi kuvvetinin kütleye etkisidir.
B
Yönü olmayan bir büyüklüktür.
C
Kuvvettir.
D
Birimi Newton’dur (N).
Soru 10
Kütle çekim kuvveti ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?    
A
Gök cisminin kütlesi arttıkça cisimlere uyguladığı kütle çekim kuvveti de artar.
B
Bir gök cisminin üzerinde bulunan cisimlere uyguladığı kütle çekim kuvvetinin büyüklüğü, o gök cisminin kütlesine ve gök cismi ile cisim arasındaki uzaklığa bağlıdır.
C
Bütün gök cisimleri hem birbirine hem de üzerindeki cisimlere çekim kuvveti uygular.
D
Gök cismi ile cisim arasındaki uzaklık arttıkça kütle çekim kuvveti artar.
Soru 11
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetine ağırlık denir. Ağırlıkla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?    
A
Ağırlığın birimi, kuvvet birimi olan Newton’dur (N).
B
Ağırlık cismin kütlesine ve cisme etki eden çekim kuvvetine bağlıdır.
C
Bir cismin ağırlığı her yerde aynı iken kütlesi Dünya yüzeyindeki farklı bölgelerde farklılık gösterebilir.
D
Ağırlık bir kuvvettir ve dinamometre ile ölçülür.
Soru 12
Kuvvetin ölçülebilen bir büyüklük olduğu ve dinamometre ile ölçüldüğü bilinmektedir. Dinamometre ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?    
A
Dinamometreler yayların esnekliğinden yararlanılarak yapılmıştır.
B
Dinamometredeki yayın uzamasını sağlayan etki kütle çekimi kuvvetidir.
C
Cisme etki eden yer çekimi kuvveti arttıkça dinamometrenin yayındaki uzama miktarı da artar.
D
Dinamometreye bir cisim asıldığında dinamometrenin içindeki yayın esneyerek uzadığı gözlemlenir.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön