Testi Tamamladınız.

Değerlendirme Raporu ve Öğretmen Görüşü;

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi sıvı-sıvı karışımları birbirinden ayırmak için kullanılan yöntemdir?

A
Eleme
B
Buharlaştırma
C
Süzme
D
Damıtma
Soru 2
“Tüm canlıların yapısında bulunur. Kömür ve petrol gibi fosil yakıtların ana elementidir. Ayrıca çelik üretiminde, plastik sanayinde yaygın kullanılan bir elementtir.”şeklinde tanımlanan element hangisidir?

A
Karbon (C)
B
Bor (B)
C
Azot (N)
D
Oksijen (O)
Soru 3
İnsanlar ihtiyaçlarını karşılamak ve hayatlarını devam ettirebilmek için bazı kaynakları kullanmak durumundadır. Bu kullanım sonucunda işe yaramayan, çevre için tehlike oluşturan her türlü madde nasıl adlandırılır?  

 

A
evsel atık
B
geri dönüşüm
C
atık
D
kirlilik
Soru 4
“Doğada en çok bulunan elementlerden biridir. Camın ham maddesini oluşturur. Ayrıca yapısında bu element bulunan kum ve kil, yapı malzemelerinde kullanılır.”Paragrafta anlatılan element hangisidir?

A
Kükürt (S)
B
Alüminyum (Al)
C
Fosfor (P)
D
Silisyum (Si)
Soru 5
“Atmosferin yaklaşık %21’ini oluşturan gaz halinde moleküler bir elementtir. Yakıcı özelliktedir. Suyun ve birçok organik bileşiğin yapısına katılır. Canlıların solunumları için hayati öneme sahip bir elementtir. Renksiz ve kokusuz bir gazdır. Dalgıçların ve astronotların solunum yapmaları için kullandıkları oksijen tüplerinde bulunur.” şeklinde tanımlanan element hangisidir?

A
Oksijen (O)
B
Azot (N)
C
Bor (B)
D
Karbon (C)
Soru 6
“Sinir sistemi ve kemik gelişimi için önemlidir. Havai fişeklerde, kibritlerde ve suni gübre yapımında kullanılır.”Paragrafta anlatılan element hangisidir?

A
Kükürt (S)
B
Fosfor (P)
C
Alüminyum (Al)
D
Silisyum (Si)
Soru 7
“Yumuşak ve kaygandır. Nem çekici özelliğine sahiptir. Endüstride birçok kimyasal maddenin yapımında, yapay ipek, sabun, kâğıt, boya, deterjan endüstrisinde ve petrol rafinelerinde kullanılır.”Paragrafta anlatılan element hangisidir?

A
Sodyum Hidroksit (NaOH)
B
Hidroklorik Asit (HCI)
C
Nitrik Asit (HNO3)
D
Kalsiyum Hidroksit ( Ca(OH)2)
Soru 8
Atomun yapısı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Elektronlar çekirdek etrafında dönme hareketini katmanlarda yapar.
B
Çekirdekte bulunan protonun ve nötronun hızı elektrona göre çok hızlıdır.
C
Elektronların çekirdekten uzaklaşmama sebebi merkezde bulanan “+” yüklü proton ile çekim kuvvetine sahip olması ve elektronların hem kendi etraflarında hem de çekirdekten belli uzaklıkta çok hızlı hareket etmeleridir.
D
Katmanlar bir atomun elektronlarının bulunma ihtimali en fazla olan bölgeleridir.
Soru 9
“Beyaz renkli toz halindedir. Halk arasında sönmüş kireç olarak bilinir. Tarımda, inşaat sektöründe, atık su arıtmada, metal ve kâğıt sanayisinde, ağaçları böceklerden korumada kullanılır.”Paragrafta anlatılan element hangisidir?

A
Sodyum Hidroksit (NaOH)
B
Hidroklorik Asit (HCI)
C
Kalsiyum Hidroksit ( Ca(OH)2)
D
Nitrik Asit (HNO3)
Soru 10
“Renksiz ve kokusuz bir gazdır. İçinde bulunduğumuz havanın yaklaşık %78’ini oluşturur. Soğutma sistemlerinde, gübre sanayinde yaygın olarak kullanılır. Canlıların temel yapısına katılan aminoasitlerin önemli bir elementidir.”şeklinde tanımlanan element hangisidir?

A
Karbon (C)
B
Azot (N)
C
Bor (B)
D
Oksijen (O)
Soru 11
Alaşım’ın tanımı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A
Metal karışımı içeren element çözeltileri.
B
Metal içeren katı çözeltiler.
C
Demir karışımı içeren bütün çözeltiler.
D
Demir içeren sıvı çözeltiler.
Soru 12
“Sarı renkte olup katı bir elementtir. Barut, suni gübre, sülfürik asit, kurutulmuş meyvelerin sarartılmasında ve bazı sabunların içeriğinde kullanılır.”Paragrafta anlatılan element hangisidir?

A
Kükürt (S)
B
Alüminyum (Al)
C
Silisyum (Si)
D
Fosfor (P)
Soru 13
Evde kullanılan atık sular, atık yağlar, kâğıt, poşet, pil, şişe, kutu, plastikler, eskimiş elbiseler, metaller, eskimiş elektronik araçlar, sebze, meyve ve yemek atıklar nasıl adlandırılır?

A
Çöplük
B
Evsel atık
C
Organik atık
D
Dönüşümsel atık
Soru 14
Aşağıda verilenlerden hangisi çözünme hızını etkileyen faktörlerden birisi değildir?

A
Temas yüzeyi
B
Sıcaklık
C
Nem
D
Karıştırma
Soru 15
Aşağıdaki karışımlardan hangisi buharlaştırma yöntemi ile ayrılmaz?

A
Tuzlu su
B
Yağlı su
C
Şekerli su
D
Kumlu su
Soru 16
İnşaat işçileri, birbirine karışmış farklı büyüklükteki taş ve kumu hangi yöntem ile birbirinden ayırmaktadır?

A
Çöktürme yöntemi
B
Mıknatıs yöntemi
C
Eleme yöntemi
D
Süzme yöntemi
Soru 17
Aşağıdaki karışımları ayırma işlemlerinden hangisinde sıvıların kaynama noktaları farkından yararlanılır?

A
Eleme
B
Damıtma
C
Buharlaştırma
D
Süzme
Soru 18
Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin formülü yanlış verilmiştir?

A
Amonyak =NH3
B
Karbondioksit =CO2
C
Kükürtdioksit =SO2
D
Hidrojenklorür =HC3
Soru 19
Bitki ve hayvan kaynaklı atıklara ne denir?

A
Organik atık
B
Evsel atık
C
Dönüşümsel atık
D
Çöplük
Soru 20
“Atomları oluşturan proton, nötron ve elektron taneciklerinin sayısı atomlara göre farklılık gösterir.” Aşağıdaki maddelerin hangisinde tanecik sayısı daha azdır?

A
Civa
B
Gümüş
C
Altın
D
Hidrojen
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön