Sosyal Bilgiler

Sosyal Bilgiler 2. Ünite Temel Harita Bilgisi ve Harita Türleri Testi Harita Türleri Testi Doğa-İnsan...
2. Ünite Değerlendirme Test Çöz Doğal Çevre Unsurları Doğal çevre unsurları, doğada kendiliğinden oluşmuş ve...
Evimiz Dünya Test Çöz Doğal Çevre Unsurları ve Önemi Doğal çevre unsurları, doğrudan doğadan gelen...
Doğal Afetlerin Etkileri Test Çöz Doğal Afetlerin Tanımı ve Türleri Doğal afetler, doğanın kendi iç...
Afetlerin Etkilerinin Azaltılması Test Çöz Depremler ve Etkilerini Azaltma Yöntemleri Depremler, yer kabuğunda meydana gelen...
Doğal Çevre Unsuru Test Çöz Yeryüzü Şekilleri: Tanım ve Önemi Yeryüzü şekilleri, coğrafi alanların fiziksel...
Doğa-İnsan İlişkisi Test Çöz Doğa-İnsan İlişkisi Nedir? Doğa-insan ilişkisi, doğanın insanlar üzerindeki etkileri ve insanların...
Harita Türleri Test Çöz Fiziki Haritalar: Doğal Özelliklerin Görselleştirilmesi Fiziki haritalar, dünyanın doğal özelliklerini görselleştiren...
Temel Harita Bilgisi Test Çöz Harita Nedir ve Temel Kavramlar Harita, yeryüzünün veya bir kısmının...
Sosyal Bilgiler 1. Ünite Sosyal Bilgiler Dersinin Hayatımıza Katkıları Testi Sosyal Bilgiler Dersinde Öğrendiklerimiz Testi...
Birlikte Yaşama Test Çöz Birlikte Yaşama Kavramı ve Önemi Birlikte yaşama kavramı, bireylerin farklılıklarını kabul...
1. Ünite Değerlendirme Test Çöz 1. Ünite Değerlendirme Testinin Önemi 4. sınıf sosyal bilgiler dersinin...
Farklı Bireysel Özellikler Test Çöz Bireysel Özelliklerin Tanımı ve Önemi Bireysel özellikler, her bireyin kendine...
İlgi Alanı Test Çöz İlgi Alanı Testinin Önemi ve Amacı 4. sınıf öğrencileri için ilgi...
4. Sınıf Toplumsal Birliğin Sürdürülmesi Testi Test Çöz Toplumsal Birliğin Önemi Toplumsal birlik, bir toplumun...
Farklılıklara Saygı Duyma Test Çöz Farklılıklara Saygı Duyma Nedir? Farklılıklara saygı duyma, bireylerin birbirlerinin farklı...
Bireysel Özellikler Test Çöz Bireysel Özellikler Nedir? Bireysel özellikler, her bireyin kendine özgü yeteneklerini, ilgilerini,...
Bireysel Özelliklere Saygı Duyma Test Çöz Bireysel Özellikler ve Sosyal Bilgiler Dersinin Rolü Bireysel özellikler,...
Sosyal Bilgiler Dersinde Öğrendiklerimiz Test Çöz Bireysel Özellikler ve İlgi Alanları 4. sınıf sosyal bilgiler...
Sosyal Bilgiler Dersinin Hayatımıza Katkıları Test Çöz Bireysel Özellikler ve Sosyal Bilgiler 4. sınıf sosyal...