6. Sınıf Türkçe Testleri

6. Sınıf Türkçe

1.Tema Konu Testleri

Okuma Anlama

Ek Kök Bilgisi

Sözcükte Yapı

Gerçek, Mecaz ve Terim Anlamlı Sözcükler

Sözcükte Anlam

Özdeyişler

Paragrafta Anlam

Yazım Kuralları

Noktalama İşaretleri

1.Tema Değerlendirme

2.Tema Konu Testleri

 Çekim Ekleri

 Ek Bilgisi

 Sözcükte Yapı

 Sözcükte Anlam

 Sözcükler Arası Anlam İlişkisi ve Söz Sanatları

 Parçada Anlam

 Noktalama İşaretleri ve İmla Kuralları

Sözcükte Yapı

Sözcükte Anlam

Sözcükte Anlam

Sözcükte Anlam

Sözcükte Anlam

2.Tema Değerlendirme

1.Dönem 1.Değerlendirme

1.Dönem 1.Yazılı

1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme

1.Dönem 1.Değerlendirme

3.Tema Konu Testleri

Özdeyişler

Ses Bilgisi

Zamirler

Parçada Anlam

Metinde Anlam

 Metin Türleri

3.Tema Değerlendirme

4.Tema Konu Testleri

Sıfat Tamlaması

Edat Bağlaç Ünlem

Cümlede Anlam

Biçim Bilgisi

4.Tema Değerlendirme

1.Dönem 2.Yazılı

1.Dönem 2.Yazılı

1.Dönem 2.Değerlendirme

5.Tema Konu Testleri

Ek Bilgisi Konu Testi

Sebep Sonuç İlişkisi Konu Testi

Paragrafta Anlam Konu Testi

Çekim Ekleri Konu Testi

Ek Kök Bilgisi Konu Testi

Gerçek ve Mecaz Anlamlılık Konu Testi

Zamirler Konu Testi

Sıfatlar Konu Testi

5.Tema Değerlendirme Testi

5.Tema Doğa ve Evren

6.Tema Konu Testleri

Hece Düşmesi Konu Testi

Öznel ve Nesnel Yargı Konu Testi

İsim Bilgisi Konu Testi

İsim ve Fiil Kökü Konu Testi

Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretleri Konu Testi

6.Tema Değerlendirme Testi

2.Dönem 1.Yazılı

6.Tema Milli Kültürümüz

2.Dönem 1.Değerlendirme

2.Dönem 1.Değerlendirme Testi

2.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme Testi

2.Dönem 1.Yazılı Testi

7.Tema Konu Testleri

Sözcükte Anlam Konu Testi

Sözcükte Yapı Konu Testi

Kök ve Ek Bilgisi Konu Testi

Ses Bilgisi Konu Testi

 Anlam Bilgisi Konu Testi

7.Tema Değerlendirme Konu Testi

8.Tema Konu Testleri

Cümlede Anlam Konu Testi

Cümlenin Öğeleri Konu Testi

Yazım Kuralları Konu Testi

Deyimler ve Atasözleri Konu Testi

Paragrafta Anlam Konu Testi

Tür ve Şekil Bilgisi Konu Testi

8.Tema Değerlendirme Testi

2.Dönem 2.Yazılı

2.Dönem 2.Değerlendirme