6.Sınıf 6.Tema İletişim Testimiz

Testi Tamamladınız.

Değerlendirme Raporu ve Öğretmen Görüşü;

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Şimdi İstanbul’un merkezinde pek çok ailenin yazlık köşkleri varmış. Her köşkün arazisi içinde bağları ve bahçeleri varmış. Erenköy’de böyle geniş bir köşkü varmış. Bahçesindeki çam fidanlarıyla tanınırmış. Köşkün sahibi bahçenin köşesine bir bina yaptırmaya karar vermiş. Bunun için keresteyi sonbaharda tomruk hâline getirtip duvar dibine istifletmiş. O vakitlerin binaları ahşaptan yapılır ve çam, gürgen, meşe, ceviz gibi ağaç çeşitleri kullanılırmış. Yaz mevsimi bitince köşk halkı Bayezit’teki konakları na taşınmışlar. Efendi, giderken köşkü bekleyecek uşağa bir hızarcı bulup ağaçları n arasındaki çamları biçtirmesini, tahta ve kalas yaparak sundurmanın arasına istiflemesini söylemiş. Saf uşak denileni yapmakta gecikmemiş. Ne var ki istiflenmiş çam tomruklarını biçtireceğine bahçenin güzellik sembolü çam ağaçlarını kestirmiş. İri çamlar diğer ağaçların üzerine devrilirken de hızarcı ya efendisinin cimriliği tuttuğunu söyleyerek dert yanarmış. Haberi efendiye yetiştirenler, uşağın çamları devirdiğini, bahçenin elden gittiğini söylemişti. 1 ve 2. soruları metne göre cevaplayınız. Bu metin aşağıdaki deyimlerden hangisinin hikâyesidir?

 

A
Çam devirmek
B
Elden gitmek
C
Kaş yaparken göz çıkarmak
D
Dimyat’a pirince giderken evdeki bulgurdan olmak
Soru 2
Öyküsü verilen deyim hangi durumlarda kullanılmaktadır?

A
Boşa gitmek, harcanmak.
B
Bir işi düzelteyim derken tamamen bozmak.
C
Kötü sonuçlar doğuracak sözler söylemek.
D
Bir şeyleri kaybetmek.
Soru 3
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işareti yanlış kullanılmıştır?

A
2009’ un Kâtip Çelebi yılı olması nedeniyle PTT anma pulu bastırmıştı.
B
Süleymaniye Camisi’nin bir kemerinde Mimar Sinan’ın mektubu bulunmuş.
C
ÇEVKO’nun “Gelecek İçin Geri Dönüşüm Projesi” düzenlenen bir seminerde tanıtıldı.
D
Nasrettin Hoca Fıkralarının İngiliz’ce, Fransız’ca ve Alman’ca baskıları yapıldı.
Soru 4
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir kullanılmıştır?

A
Doğadaki birçok hayvan türü tükenmektedir.
B
Bazı insanların dikkatsizliği yüzünden orman yangınları çıkıyor.
C
Birçoğu tohum saçma kampanyasına katılıyor.
D
Ağaçlandırma seferberliği nedeniyle birkaç fidan diktik.
Soru 5
“Beni duymuyor musun?” cümlesindeki fiilin zamanı ve kişisi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Şimdiki zaman, olumsuz
B
Şimdiki zaman, 2. tekil kişi
C
Şimdiki zaman, soru
D
Şimdiki zaman, olumlu
Soru 6
Aşağıdaki fiillerden hangisi gelecek zamana göre çekimlenmiştir?

A
Göreceğiz
B
Yazmış
C
Yaptılar
D
Gidersin
Soru 7
Aşağıdaki fiillerden hangisinin kişisi farklıdır?

A
Bilirsiniz
B
Bakarsınız
C
Yaparlar
D
Seversiniz
Soru 8
(1) Çocukta filizlenir, sonra alışkanlığın kucağında, alabildiğine büyüyüp gelişirler. (2) Kimi baba da oğlunun müdafaasız bir köylüyü, bir uşağı öldüresiye dövdüğünü, bir arkadaşını kurnazca aldattığını gördüğü zaman, bunu yiğitlik belirtisi sayarak sevinir. (3) Bence en büyük kötülüklerimiz, küçük yaşımızda belirmeye başlar ve asıl eğitimimiz bizi emzirip büyütenlerin elindedir. (4) Oysa bunlar zalimliğin, zorbalığın asıl tohumları, kökleridir. (5) Çocuk, bir tavuğun boynunu sıkar; kediyi, köpeği oyuncak edip yara bere içinde bırakır; anası da ona bakıp eğlenir. Numaralandırılmış cümlelerle anlamlı bir paragraf oluşturmak için sıralama nasıl olmalıdır?

A
4 – 1 – 5 – 3 – 2
B
3 – 5 – 2 – 4 – 1
C
1 – 5 – 4 – 3 – 2
D
2 – 3 – 5 – 4 – 1
Soru 9
Denizi kirletmemek duygusuna yükselmek için, yurdun her köşesini kendi evi ve kendi evindeki her şey gibi benimsemek gerekir, esasen yurt daha geniş bir ev olarak tanınmalıdır. Paragrafın konusu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yurt sevgisi
B
Evimiz
C
Deniz kirliliği
D
Çevre kirliliği
Soru 10
Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki fiil dilek-şart kipinde çekimlenmiştir?

A
Bu sınavdan iyi not almalıyım.
B
Bu sınavdan iyi not alsam.
C
Yarın mutlaka al.
D
Bir kitap alayım.
Soru 11
Bir insan hasta olduğu zaman aşağıdakilerden hangisi söylenir?

A
Hayırlı olsun.
B
Bir yastıkta kocayın.
C
Geçmiş olsun.
D
Afiyet olsun.
Soru 12
  1. bir danayı
  2. kucağına alıp sevmiş
  3. bunu âdet edinmiş
  4. doğar doğmaz
  5. bir köylü kadın
  6. sonra da
Numaralandırılmış sözcüklerle anlamlı bir cümle oluşturmak için sıralama nasıl olmalıdır?

A
4 – 5 – 1 – 3 – 6 – 2
B
6 – 4 – 2 – 1 – 3 – 5
C
1 – 2 – 4 – 5 – 3 – 6
D
5 – 1 – 4 – 2 – 6 – 3
Soru 13
Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna üç nokta (…) konulmalıdır?

A
Niye uğramamış acaba
B
Hep isterdim ki
C
Bir gün elbet buluşuruz
D
Bazen de anlamak zor oluyor insanları
Soru 14
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf vardır?

A
Bizim yanımıza koşarak geldi.
B
Bu meyveleri kendi bahçesinde yetiştiriyor.
C
Bizden sonra eve geldiler.
D
Beni her gün arıyor.
Soru 15
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil kullanılmamıştır?

A
Her gün danayı kucağına alır taşırmış.
B
Önce şu bakımdan ki çocukta tabiat hakimdir.
C
Çocuk, bir tavuğun boynunu sıkar.
D
Kendimize gözlerimizi bile kaldırmaya izin vermez.
Soru 16
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yanlış noktalama işareti kullanılmıştır?

A
Şu kitabı kim okuyacak?
B
Şimdi kitapları çıkarın.
C
Sen de gelecek misin?
D
Aman Allah’ım;
Soru 17
“Beni görünce başlardı ağlamaya, sesi yeri göğü tutarak.” Cümlesinden aşağıdakilerin hangisi çıkarılır?

A
Her gün ağladığı için sesi her yerden duyulurdu.
B
Sürekli ağlardı.
C
Bağıra bağıra ağlardı.
D
Çok üzülür, sessiz sessiz ağlardı.
Soru 18
“Şimdi gelirim yanına ha!” cümlesinde ünlem olan sözcük aşağıdakilerden hangisidir?

A
şimdi
B
yanına
C
gelirim
D
ha
Soru 19
“Yazmamışsınız” fiili için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
2. çoğul kişi eki almıştır.
B
Belirsiz geçmiş zaman kipiyle çekimlenmiştir.
C
Olumsuzdur.
D
Soru eki almıştır.
Soru 20
Bir konuşma yapmak için aşağıdaki hazırlıklardan hangisine gerek yoktur?

 

A
Konu seçilir ve sınırlanır.
B
Konuyla ilgili bilgi toplanır.
C
Konuşma süresi kısıtlanmaz.
D
Konuşmanın amacı belirlenir.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön