6.Sınıf 2.Dönem 1.Yazılı Testimiz

Testi Tamamladınız.

Değerlendirme Raporu ve Öğretmen Görüşü;

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

(1) Canım arkadaşım, seni çok özledim. (2) Birlikte neşe içerisinde oynadığımız o günleri unutamam. (3) Burada da çok iyi arkadaşlar edindim.(4) Fakat hiçbiri sana olan hasretimi dindirmedi.
Yukarıdaki hangi cümlede duygulara yer verilmemiştir?

 

A
1
B
2
C
3
D
4
Soru 2

1. Oturduğumuz sitenin güvenlik görevlisi değişti.
2. Yarın önemli bir toplantıya katılacağız.
3. Hafta sonu pikniğe gideceğiz.
4. Kitaplığımızda yüz yirmi kitap var.
Yukarıdaki cümlelerin hangisinde çokluk eki almadığı hâlde bir çokluğu anlatan isim vardır?

 

A
1
B
2
C
3
D
4
Soru 3

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktanın kullanımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

 

A
Yoğun kar nedeniyle tren 14:30’da kalkacak.
B
Dr. Murat Aras hastasını muayene etti.
C
Yeni görevime 30.09.2011 tarihinde başlayacağım.
D
II. Mehmet İstanbul’u fethedince Fatih unvanını aldı.
Soru 4

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde cins isim özel isim olarak kullanılmıştır?

 

A
Kiraz bahçelerinde yıllarca çalıştı.
B
Kıraç bir bölgeden geçeceğiz.
C
Lale soğanı almak için çiçekçiye gidiyor.
D
Gül, bizimle sinemaya geldi.
Soru 5

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belgisiz sıfat kullanılmıştır?

 

A
Bazıları herkese yardım etmek için çabalıyorlardı.
B
Apartmandaki kimi insanların ismini bile hatırlamıyordum.
C
Evlerin birçoğu yıkılmıştı.
D
Sınıftaki herkes bu olaya çok üzülmüştü.
Soru 6

Sabah ince bir tülü andırıyor. Öteden, adalardan serin, diriltici bir rüzgâr esiyor. şehrin orta yerinde bir horoz sesi duyuluyor. Rüzgâr, ıhlamur kokularını ince ince dağıtıyor. Çocuklar, anneler uyuyor. İyiler ve kötüler uyuyor. Uyku eşitliyor insanları. Sabah yıldızı; uykulara, ıhlamur kokularına aldırmadan hür parlaklığını koruyor.
Yukarıdaki parçada aşağıdaki isim çeşitlerinden hangisinin örneği yoktur?

 

A
Cins
B
Özel
C
Çoğul
D
Somut
Soru 7

1- Elimdeki kitabı sana vermek istiyorum.
2- Her ay, bir bilim dergisi alır.
3- Bir saat içerisinde buraya gelmelisin.
4- Olanları kimse kabullenmedi.
Yukarıdaki cümleler içinde zamir olan cümleler “+” ile, zamir olmayan cümleler
“-” ile gösterilecektir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleleri doğru ifade etmektedir?

 

A
+ + - +
B
+ - + +
C
- - + +
D
- + + -
Soru 8

       Gözleri yüksekte olup güvenle yola çıktıklarını gördüğüm insanların hepsi hedeşerine ulaştılar hem de tahminimden çok daha erken. Gerçi onlar faydalı bir girişimi asla ihmal etmemiş, işlerine yarayabilecek insanlarla daima ilgilenmekten geri durmamışlardır. Kısacası gerektiği zaman gerekenleri de pohpohlamışlardır. Nice tembeller görmüşümdür:
"Parmağımı bile kıpırdatmam, ayağıma gelip beni arasınlar." derler. Asıl isterler ki kimsecikler onlara dokunmasın. Gerçekten kimse dokunmaz onlara. Bazen toplum adaletsizdir, derler ya, bu hüküm haksızdır. Toplum kendisinden bir şey istemeyene, yani devamlı ve sebatlı bir şekilde istemeyene bir şey vermez.
                                                         Alain (Alen)
7, 8, 9 ve 10. soruları yukarıdaki paragrafa göre cevaplayınız.
7. Yazara göre kimler tahmininden çok daha önce hedeflerine ulaşabilmişlerdir?

 

A
Yola güvenle çıkanlar
B
Gözleri yüksekte olanlar
C
Parmağını kımıldatanlar
D
Toplumdan bir şey isteyenler
Soru 9

Yazar kimleri yargılarında haksız bulmaktadır?

 

A
Toplumun adaletsiz olduğunu söyleyenleri
B
Tembel kişileri
C
Toplumdan istekte bulunmayanları
D
Sebatsız kişileri
Soru 10

Paragrafa göre başarılı kişiler, işlerine yarayan kişileri ne zaman pohpohlamıştır?

 

A
Her zaman
B
Gerekli gereksiz
C
Akıllarına estikçe
D
Gerektikçe
Soru 11

"Gözü yükseklerde olmak" deyiminin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

 

A
Bulunduğu durumdan yakınmak
B
Kimseyi beğenmemek
C
Daha üstün yere ulaşmak özlemi
D
Kendini beğenmek
Soru 12

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

 

A
Türk Tarih Kurumu, Türk tarihinin ilk kaynaklardan araştırılması amacıyla kurulmuştur.
B
Ay Dünya’mızın uydusudur.
C
Asım bey kaygılı bakışlarını bana doğrulttu.
D
Ramazan Bayramı’nda Erzurum’a gittik.
Soru 13

“Sınıfın kapısında öğretmeni bekliyorlardı.” cümlesindeki tamlamanın çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

 

A
Sıfat tamlaması
B
Belirtili isim tamlaması
C
Belirtisiz isim tamlaması
D
Zincirleme isim tamlaması
Soru 14

“İnce” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat olarak kullanılmıştır?

 

A
Heybetli ağaçların arasında incesini bulmak çok zordu.
B
Bu soğuk havalarda bu kadar ince giyinmemelisin.
C
Herkes şişman o ise çok inceydi.
D
İnce esprileriyle herkesi kendine hayran bıraktı.
Soru 15

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde pekiştirme sıfatı yoktur?

 

A
O sıcak havada herkes bunalmıştı.
B
Toplantıda kötü mü kötü bir konuşma yaptı.
C
Son baktığımız tertemiz bir evdi.
D
Sapsarı saçları güneş parlıyordu.
Soru 16

Bayram sabahı annemin evine gitmek üzere kapıdan çıkarken posta kutusuna baktım; boştu. O anda buruk bir duyguya kapıldım. Oysa uzun zamandır boş sayılırdı. Bilgisayar ve İnternet yaşantımıza girdiğinden bu yana mektupların yerini elektronik postalar almış, evlerimizin kapılarındaki posta kutuları yalnızca faturalara kalmıştı.
Parçaya göre, yazar neye üzülmektedir?

 

A
Faturaların çok olmasına
B
Bayram sabahı olmasına
C
Kimsenin onu arayıp sormamasına
D
E- postaların mektupların yerini almasına
Soru 17

1. tüm yorgunluğumuzu
2. postacının kapı aralığından
3. bayram ertesinde
4. unuttururdu
5. içeri attığı zarfları açmak
Numaralandırılmış sözcüklerle anlamlı bir cümle oluşturmak için sıralama nasıl yapılmalıdır?

 

A
3 – 2 – 5 – 1 – 4
B
2 – 3 – 4 – 5 – 1
C
1 – 3 – 2 – 4 – 5
D
5 – 2 – 4 – 1 – 3
Soru 18

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde durum (hâl) eki almış bir zamir vardır?

 

A
Etrafında kimse kalmamıştı.
B
Koltukta uyuyakalmış.
C
O, bizim yardımımıza koştu.
D
Onu dün yolda gördüm.
Soru 19

“Çalışkan” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat olarak kullanılmıştır?

 

A
Çalışkan insanlar kendi şanslarını yaratırlar.
B
Çalışkanlık her zaman insanı başarıya götürür.
C
Ayşe hepimizden daha düzenli ve çalışkandı.
D
Çalışkanlar, sene sonunda ödül aldılar.
Soru 20

“Uzun, gür, siyah, dalgalı saçlar” sıfat tamlamasındaki sıfatların çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

 

A
Niteleme sıfatı
B
Belgisiz sıfat
C
Sayı sıfatı
D
İşaret sıfatı
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön