6.Sınıf Sözcükte Anlam Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikilemeyi oluşturan sözcükler eş anlamlıdır?

A
Ortalıkta uzun süre ses seda yoktu.
B
İleri geri konuşmalarıyla herkesin dikkatini çekiyordu.
C
Bu evde iyi kötü demeden yıllardır yaşıyoruz.
D
Tamir işlerinden az çok ben de anlarım.
Soru 2

1. Vazife – Görev

2. Hayat – Yaşam

3. Yapay – Doğal

4. Gider – Masraf

Numaralanmış sözcük çiftlerinin hangisinde diğerlerinden farklı bir anlam ilişkisi vardır?

 

A
1.
B
2.
C
3.
D
4.
Soru 3
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “kuru” sözcüğü “ıslak” sözcüğünün karşıt anlamlısı olarak kullanılmıştır?

A
Kuru ekmekle karın doymaz, derdi annem
B
Bilgisayarın tozunu kuru bir bezle sildi.
C
Kuru vaatlerle oyalayamazsınız bizi.
D
Yazarın romanında kuru bir anlatım vardı.
Soru 4

 

A
A
B
B
C
C
D
D
Soru 5
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikilemeyi oluşturan sözcükler eş anlamlıdır?

A
Aşağı yukarı on yıldır bu evde oturuyoruz
B
Bu yolları gide gele bacaklarımda derman kalmadı
C
Gece gündüz demeden çalışarak işi tamamladı.
D
Yarışmanın birincisi güçlü kuvvetli görünüyordu.
Soru 6

Dedemden yadigâr olan bu evi

Kışın fırtınası, yazın alevi

Daha ben doğmadan ihtiyarlatmış

Bu dizelerde ağır basan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

 

A
Benzetme
B
Konuşturma
C
Kişileştirme
D
Abartma
Soru 7

 

A
Konuşturma - Benzetme
B
Benzetme - Abartma
C
Abartma - Kişileştirme
D
Benzetme - Kişileştirme
Soru 8

Sekizimiz odun çeker

Dokuzumuz ateş yakar

Kaz kaldırmış başını bakar

Kırk gün oldu kaynatırım kaynamaz

Bu dizelerde ağır basan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

 

A
Benzetme
B
Kişileştirme
C
Abartma
D
Konuşturma
Soru 9

 

A
Kişileştirme
B
Benzetme
C
Abartma
D
Konuşturma
Soru 10

Derinden derine ırmaklar ağlar

Uzaktan uzağa çoban çeşmesi

Ey suyun sesinden anlayan bağlar

Ne söyler şu dağa çoban çeşmesi

Bu dizelerde aşağıdaki varlıklardan hangisi kişileştirilmemiştir?

 

A
Irmaklar
B
Çoban çeşmesi
C
Bağlar
D
Su
Soru 11

Güğüm bir gün Konu Testiye, ‘‘Yola çıkalım.’’ dedi. Konu Testi, ‘‘Korkarım ben.’’ diyerek evde kalmak istedi.

Bu parçada kullanılan söz sanatının göstergesi aşağıdakilerden hangisidir?

 

A
“Güğüm” ve “ Konu Testi”nin konuşturulması
B
“Güğüm’’ün Konu Testiye benzetilmesi
C
“ Konu Testi”nin anlatımında aşırılığa gidilmesi
D
“Ev”e insan özelliği yüklenmesi
Soru 12

 

A
A
B
B
C
C
D
D
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön