5. Sınıf Fen Bilimleri Testleri

5. Sınıf Fen Bilimleri

1.Ünite Güneş Dünya ve Ay

1. ÜNİTE: GÜNEŞ, DÜNYA VE AY

Güneş’in Yapısı Ve Özellikleri

Ay’ın Yapısı Ve Özellikleri

Ay’ın Hareketleri Ve Evreleri

Güneş, Dünya Ve Ay

Yıkıcı Doğa Olayları

Güneşin Yapısı ve Özellikleri

Ayın Yapısı ve Özellikleri

Ayın Hareketleri ve Evreleri

Dünya Güneş ve Ay

Yıkıcı Doğa Olayları

Dünya, Güneş Ve Ay

2.Ünite Canlılar Dünyası Konu Testleri

Canlılar Dünyası 2. Ünite

Mikroskobik Canlılar

Mantarlar

Bitkiler

Hayvanlar

2.Ünite Canlılar Dünyası Değerlendirme

Canlılar Dünyası Ünite Değerlendirme

Mikroskobik Canlıları Tanıma

Mantarları Tanıma

Bitkileri Tanıma

Hayvanları Tanıma

Canlılar Dünyasını Tanıma

Canlılar Dünyası

Hayvanlar

Bitkiler

Mantarlar

Mikroskobik Canlılar

Canlıları Tanıma

Canlıları Tanıyalım Kazanım

3.Ünite Testleri

Kuvvetin Ölçülmesi

Sürtünme Kuvveti

Kuvvetin Ölçülmesi ve Sürtünme

Dinamometre

Hava Ortamında Sürtünme Kuvveti

Su Ortamında Sürtünme Kuvveti

Dinamometre

Hava Ortamında Sürtünme Kuvveti

Su Ortamında Sürtünme Kuvveti

Kuvvetin Ölçülmesi

Sürtünme Kuvveti

Kuvvetin Ölçülmesi ve Sürtünme

Kuvvet

3.Ünite Değerlendirme

Cisimlere Etki Eden Sürtünme

Kuvvetin Ölçülmesi

5.Sınıf Kuvvetin Ölçülmesi ve Sürtünme

Kuvvetin Ölçülmesi ve Sürtünme Kazanım

4.Ünite Testleri

Maddenin Hal Değişimi

Maddelerde Meydana Gelen Değişimler

Maddenin Hal Değişimi 2

Isı ve Sıcaklık

Madde ve Değişim Ünitesi

4.Ünite Madde ve Değişim

Hal Değişimi

4.Ünite Madde ve Değişim

Maddenin Ayırt edici Özellikleri

Isı ve Sıcaklık

Isı Maddeleri Etkiler

Isı Maddeleri Nasıl Etkiler

Isı ve Sıcaklık

Maddenin Değişimi

Maddenin Ayırt edici Özellikleri

Madde ve Değişim Ünite Sonu Değerlendirme 

Isı Maddeleri Etkiler Kazanım

Isı ve Sıcaklık Kazanım

Maddenin Ayırt Edici Özellikleri Kazanım

Maddenin Hal Değişimi Kazanım

1.Dönem 2.Değerlendirme Testi

5.Ünite Testleri

Işığın Yayılması Konu Testi

Işık Nasıl Yayılır Konu Testi

Işığın Yansıması Konu Testi

Işık Nasıl Yansır Konu Testi

Işığın Madde ile Karşılaşması Konu Testi

Işık Maddeyle Karşılaşırsa Ne Olur Konu Testi

Tam Gölge Konu Testi

Tam Gölgenin Oluşumu Konu Testi

Işık Nasıl Yayılır Ünite Testi

Işık Madde ile Karşılaşınca Ne Olur

Işık Nasıl Yansıyor

Işığın Yayılması

Işığın Yayılması Kazanım

Işığın Yayılması Ünite

2.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme

6.Ünite Testleri

Biyoçeşitlilik Bölüm Testi

Biyoçeşitlilik Konu Testi

İnsan ve Çevre Bölüm Testi

İnsan ve Çevre Konu Testi

Yıkıcı Doğa Olayları Konu Testi

İnsan ve Çevre Ünite Testi

İnsan Ve Çevre

6.Ünite İnsan ve Çevre

Biyoçeşitliliği Tehdit Eden Faktörler

Çevre Kirliliği

Yıkıcı Doğa Olayları

İnsan ve Çevre Ünitesi

2.Dönem 2.Yazılı

7.Ünite Testleri

Devre Elemanlarının Sembolle Gösterimi ve Devre Şemaları Konu Testi

Basit Elektrik Devresinde Ampüllerin Parlaklığını Etkileyen Değişkenler Konu Testi

Devre Elemanlarını Sembollerle Gösterelim Konu Testi

Lamba Parlaklığını Değiştirebilir miyiz? Konu Testi

7.Ünite Elektrik Devre Elemanları Değerlendirme Testi

Lamba Parlaklığı Nasıl Değişir

Devre Elemanlarının Sembollerle Gösterimi ve Devre Şemaları