7. Sınıf Türkçe Testleri

7. Sınıf Türkçe

1.Tema Konu Testleri

Gerçek Anlam, Mecaz Anlam, Terim Anlam

Eş Anlamlı Sözcükler

Zıt Anlamlı Sözcükler

Sesteş Sözcükler

Sözcükte Anlam

Deyimler

Deyimler ve Atasözleri

Paragrafta Anlam

Okuma Anlama

Sözcükte Anlam

Ana Düşünce, Konu, Şiirde Ana Duygu, Yardımcı Düşünce

Fiiller

İş Oluş Durum Fiilleri

1.Tema Kazanım Değerlendirme

2.Tema Konu Testleri

 Cümlede Anlam

 Fiillerde Anlam Özellikleri

 Sözcükte Anlam

 Fiiller

Öznel ve Nesnel Cümleler

Anlatım Çeşitleri

Söz Gruplarında Anlam Deyimler ve Atasözleri

Metin Türleri

2.Tema Kazanım Değerlendirme

1.Dönem 1.Değerlendirme

3.Tema Konu Testleri

İsim Tamlaması

Sıfat Tamlaması

Parça Oluşturma Parça Tamamlama

Ana Düşünce Konu Şiirde Ana Duygu Yardımcı Düşünce

Cümle Cümle Tamamlama Cümle Oluşturma

7.Sınıf Türkçe 3.Tema Değerlendirme

4. Tema Konu Testleri

Cümlede Anlatım-Örtülü Anlam

Cümlede Anlam

 4. Tema Değerlendirme

1.Dönem 2.Değerlendirme

5.Tema Konu Testleri

Deyimler ve Atasözleri Konu Testi

Sıfat Tamlaması Konu Testi

İsim Tamlaması Konu Testi

5.Tema Değerlendirme Testi

6. Tema Konu Testleri

Deyimler Konu Testi

Ek Fiil Fiilde Yapı Konu Testi

Anlam Kip Kişi Konu Testi

Fillerde Kip ve Kişi Konu Testi

6.Tema Değerlendirme Testi

2.Dönem 1.Değerlendirme

7. Tema Konu Testleri

Sözcükte Anlam Bilgisi Konu Testi

Anlam Bilgisi Konu Testi

Anlatım Bozukluğu

Cümlede Anlam Konu Testi

Cümle Türleri Konu Testi

Yapım ve Çekim Ekleri Konu Testi

8.Tema Konu Kazanım Testleri

 Cümlede Anlam Konu Testi

Metinde Anlam Bilgisi Konu Testi

Tümcede Anlam Konu Testi

Tümcede Anlam Bilgisi Konu Testi

Ya da Tümcede Yapı Konu Testi

Tümcenin Öğeleri Konu Testi

2.Dönem 2.Değerlendirme