TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdaki deyimlerden hangisinin karşısında verilen açıklaması yanlıştır?

A
Açığa alınmak: Görevine son verilmek
B
Açık kapı bırakmak: Gerçeği çekinmeden söylemek
C
Açığa çıkmak: Belli olmak, anlaşılmak
D
Açıkta kalmak: İş ve görev bulamamak
Soru 2
Aşağıdaki cümlelerden altı çizili deyimlerden hangisi “söylemek istediğini bir türlü söyleyememek” anlamını içeren bir deyimdir?

A
Şu garibin bir dili olsa da söylese.
B
Dilimin ucunda ama, bir türlü söyleyemiyorum.
C
Beni bu kadar diline doladığın yeter.
D
Bu kadar dillerde dolaştığın yeter.
Soru 3
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ‘korkmak,rahatsız olmak’ anlamında bir deyim vardır?

A
Gece üst daireden gelen gürültü beni tedirgin etti.
B
Sevinçten etekleri zil çalıyordu.
C
O kadar yoğundu ki, işi başından aşkındı.
D
Para kazanmak için gurbete çıktı.
Soru 4
Hangisi deyim değildir?

A
Karşı gelmek
B
El uzatmak
C
Yol vermek
D
Yemek pişirmek
Soru 5
Aşağıdaki deyimlerden hangisi farklı bir anlamda kullanılmıştır?

A
Çocuğun o halini görünce içi sızladı.
B
Arkadaşımın söyledikleri içime dert oldu.
C
Bugün geleceğin sanki içine doğmuştu.
D
İçi kan ağlayarak ayrıldı bu şehirden.
Soru 6
Aşağıdaki deyimlerden hangisinde kaynaşma sesi kullanılmamıştır?

A
uykusu kaçmak
B
oyuna gelmek
C
köşeye sıkışmak
D
gözüne kestirmek
Soru 7
‘Dilini yutmak’ deyiminin anlamı hangi seçenekte verilmiştir?

A
Suçluluktan dolayı konuşmamak.
B
Konuşma yeteneğini kaybetmek.
C
Ne söyleyeceğini bilememek.
D
Sevinç, korku gibi sebeplerle konuşamamak.
Soru 8
“Çenesi düşük” deyiminin anlamı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A
Çok aceleci
B
Konuşmasını bilen
C
Anlayışsız
D
Gereksiz konuşan
Soru 9
Aşağıdakilerin hangisinde deyim yoktur?

A
Senin bu yaptığın düpedüz yüzsüzlük
B
Gözünü dört aç ,beni izle.
C
Artık eski çamlar bardak oldu.
D
Canını dişine takmış,çalışıyordu.
Soru 10
“Gözünü budaktan esirgememek” deyimi kimler için kullanılır?

A
Çok cesur olanlar İçin
B
Marangozlar için
C
Gözlerine değer vermeyenler için
D
Ormanda yaşamayı bilenler için
Soru 11
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim yanlış kullanılmıştır?

A
Yazılıdan yüksek not alınca öğretmenin gözüne girdi.
B
Yarışmayı kazanınca çileden çıktı, çok mutluydu.
C
Son gönlerde çenesi düşmüş, susmak nedir bilmiyordu.
D
Elinden tutan olmayınca batıp gitti.
Soru 12
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “kapı” kelimesiyle yapılmış bir deyim yoktur?

A
Amcam ve oğulları yıllarca el kapılarında çalıştılar.
B
Alacaklılar akşam vakti kapıya dayandı.
C
Fazla zorlayınca kapının kilidini bozmuş.
D
Kapı gibi adam üstümüze yürüyünce korktuk.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön