7.Sınıf Söz Gruplarında Anlam-Deyimler ve Atasözleri Testimiz

Testi Tamamladınız.

Değerlendirme Raporu ve Öğretmen Görüşü;

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Ne düşünürseniz düşünün, her durumda kendi kafanızla düşünün.

Bu cümledeki altı çizili söz grubuyla anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

 

A
Bir düşünceyi ısrarla savunmak
B
Herkesin fikrine saygı göstermek
C
Başkalarının düşüncelerinden etkilenmemek
D
Yanlış düşünceleri dikkate almamak
Soru 2

İyi olmak kolaydır, zor olan adil olmaktır.

Bu cümledeki altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

 

A
Saygılı davranmak
B
Doğruluktan ayrılmamak
C
Özgün olmak
D
Mesafeli olmamak
Soru 3

Arkadaşların senin aynandır. Davranış şekillerin, huyların, sevdiğin ve sevmediğin şeyler zamanla onlara benzer. Bu yüzden ya ufkunu genişleten insanları arkadaş edinip mutlu olursun ya da yanlış insanlarla birlikte hareket edip mutsuzluğa mahkûm olursun.

Bu parçadaki altı çizili deyimle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

 

A
Aynı duyguları paylaşmak
B
Dünyaya at gözlüğüyle bakmak
C
Doğru bildiklerini sonuna kadar savunmak
D
Daha fazla bilgi ve görüş edinmek
Soru 4
Aşağıdaki cümlelerde altı çizili ikilemelerden hangisi yakın anlamlı sözcüklerle oluşturulmuştur?

 

A
Yolculuğumuzun bitmesine aşağı yukarı iki saat kaldı.
B
Enine boyuna düşündü ve gitmeye karar verdi.
C
Hiç araştırma yapmaz, yalan yanlış sözlere hemen inanırdı.
D
Bu işin doğrusu er geç ortaya çıkacaktır
Soru 5
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim, cümlenin anlamına uygun kullanılmamıştır?

A
Tatil haberini alınca sevinçten eli ayağı buz kesildi
B
O kadar kızmıştı ki burnundan soluyordu.
C
Dedesinden miras kalan arsaları satınca köşeyi döndü.
D
Bir zamanlar aralarından su sızmayan bu insanlar şimdi anlaşamıyor.
Soru 6

Saçma sapan fikirleriyle sürekli bizi etkileme çabasındaydı.

Bu cümledeki "Saçma sapan" sözün yerine aşağıdakilerden hangisi getirilirse cümlenin anlamı değişmez?

 

A
Doğru dürüst
B
Abuk sabuk
C
Açık seçik
D
Yalan yanlış
Soru 7
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim, açıklamasıyla birlikte verilmiştir?

A
Gece olunca çenesi açılıyor, durmadan konuşuyordu.
B
Komşuların birbirlerine gelip gittiği günler maziye karıştı.
C
Dondurma lafını duyunca ağzı kulaklarına vardı
D
Ortalık yerde konuşursan işte böyle baltayı taşa vurursun.
Soru 8

Bir konu üzerinde çok düşünmeyi anlatırken - - - - deyimini kullanırız.

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki deyimlerden hangisi getirilmelidir?

 

A
kafasını şişirmek
B
kafası karışmak
C
kafa kafaya vermek
D
kafa yormak
Soru 9
Aşağıdaki deyimlerden hangisinin anlamı yanlış verilmiştir?

 

A
Sabrı taşmak: Dayanamaz duruma gelmek
B
Gözü gönlü açılmak: Neşelenmek, içine ferahlık dolmak
C
Elden çıkmak: Başkasından satın almak
D
Zaman kollamak: Uygun bir fırsat beklemek
Soru 10

Dünyaya geldiğimiz andan ölünceye kadar her insan mutlaka bir başkasının yardımına ihtiyaç duyar. Tek başımıza her işin üstesinden gelmemiz mümkün değildir. İnsanlar bu yüzden şehirler kurup birlikte yaşamaktadırlar.

Aşağıdakilerden hangisi bu parçada anlatılanları destekleyen atasözlerinden biri değildir?

 

A
Yalnız taş, duvar olmaz
B
Adam adama gerek olur
C
Birlikten kuvvet doğar
D
Abanın kadri yağmurda bilinir.
Soru 11
Aşağıdaki atasözlerinden hangisi konusu bakımından diğerlerinden farklıdır?

A
Fukaranın düşkünü, beyaz giyer kış günü.
B
Toprağı işleyen, ekmeği dişler
C
Yazın gölge hoş, kışın çuval boş
D
Çiftçinin ambarı sabanın ucundadır
Soru 12
‟Çıkarcı kimsenin arkadaşlığı, işi bitinceye kadardır.” anlamında kullanılan atasözü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dostun attığı taş baş yarmaz
B
Abdalın karnı doyunca gözü pabucundadır
C
Adam adama yük değil, can gövdeye mülk değil.
D
Karınca kanatlanınca serçe oldum sanır.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
12 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön