7.Sınıf 1.Tema Erdemler Değerlendirme Testi

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Daha önce birbirini hiç görmemiş insanlar ilk defa birbirlerini gördüklerinde, kısa sürede birbirleri hakkında bir izlenim oluşturmaktadırlar. Kişinin güvenilir veya güvenilmez, hoş veya nahoş, önemsenecek veya önemsenmeyecek, uyumlu veya uyumsuz olduğu gibi algılamaları içeren bu izlenimler, otuz-otuz beş saniye gibi kısa bir sürede oluşmakta ve daha çok sözsüz mesajlara dayanmaktadır. Gözden gelen mesajlar ilk izlenimin % 55'ini, kulaktan gelen mesajlar %38'ini oluşturmaktadır. Kişinin ne söylediğini belirten içerik ise ilk izlenimin % 7'sini oluşturmaktadır. Anlaşılan o ki ilk karşılaştığımız zaman nasıl göründüğümüz, nasıl bir yüz ifadesine sahip olduğumuz ve nasıl konuştuğumuz ne konuştuğumuzdan daha önemlidir. Doğan CUCELO⁄LU Paragrafa göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
İletişimde beden dili sözlü iletişimden daha önemlidir.
B
Gözümüzün verdiği mesajlar esas anlatmak istediklerimizi gösterir.
C
Tanıştığımız biriyle yaptığımız konuşmada kullandığımız kelimeler büyük bir öneme sahiptir.
D
Bir insanın kişiliğini anlamak istersek o kişinin tavır ve davranışlarına bakmalıyız.
Soru 2
Paragrafın başlığı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A
Beden dili
B
Sözsüz mesaj
C
İlk izlenimler
D
Kişilik tahmini
Soru 3
Paragrafa göre aşağıdakilerden hangisi “sözsüz mesaj” ifadesinin içinde değildir?

A
Nasıl göründüğümüz
B
Yüz ifademiz
C
Nasıl konuştuğumuz
D
Ne söylediğimiz
Soru 4
İki insan birbirinin farkına varırsa iletişim başlar. Bir göndericiden gelen mesajı alan alıcı, mesajın algılandığını gösteren tepkiler verir. Bu şekilde bir iletişim gerçekleşir. Paragrafa göre hangisi iletişim eylemi sayılmaz?

A
Bir konferansa dinleyici olarak katılmak
B
Bir oyunu izleyenlerin oyun sonundaki alkışları
C
Yaramazlık yapan çocuğun gülümseyen annesini görmesi
D
Dışarı çıkan çocuğa babasının “Hırkanı giy.” demesi ve çocuğun cevap vermesi
Soru 5
Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi oluş fiilidir?

A
Ağaçların yapraklarını tek tek incelemiş.
B
Yaz tatili boyunca yirmi kitap okudum.
C
Evimizin bahçesi bu yıl çok güzelleşti.
D
Suçlarını bildiğinden sessizce bekledi.
Soru 6
Gezimiz sırasında bir köye uğradık. Burası yeşili bol bir Anadolu köyü. Bir nine üç beş insanı başına toplamış, tatlı dille hikâyeler anlatıyor. Dinleyenler dünyayla bağını koparmış, gözlerini nineden ayırmıyorlar. Arada sorular sorarak ne kadar dikkatli dinlediklerini gösteriyorlar. Anlaşılan o ki güler yüz ve tatlı dil hiçbir zaman önemini kaybetmeyen bir insan özelliği olacak. 6 ve 7. soruları paragrafa göre cevaplayınız. Yukarıdaki paragrafta kaç tane çekimli fiil vardır?

A
4
B
7
C
5
D
6
Soru 7
Yukarıdaki paragrafta hangi bildirme kipi yoktur?

A
Geniş zaman
B
Görülen geçmiş zaman
C
Gelecek zaman
D
Şimdiki zaman
Soru 8
Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?

A
Karma karışık bir odada ders çalışamam.
B
Bir gurup yabancı üniversitede okumak için başvurdu.
C
Sergi, saat 17.00'de açılacakmış.
D
Onaltılık notayı çalmakta zorlanıyorum.
Soru 9
“İnsanlarla münasebetin ateşle münasebetin gibi olsun. Çok uzaklaşma donarsın, çok yaklaşma yanarsın.” (Sâdi fiirazî) Yukarıda anlatılmak istenen fikirle örtüşmeyen cümle hangisidir?

A
İnsan sosyal bir varlıktır ve herkesle samimi olmalıdır.
B
Çok muhabbet tez ayrılık getirir.
C
Yaşamda yalnız kalmış kimse mutsuz olur.
D
Kapıyı hızlı çarpıp çıkma, geri dönmek zorunda kalabilirsin.
Soru 10
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Gökyüzüne gönderilen dumanlar, mağara duvarlarına çizilen resimler, haber ulaştırmak için kullanılan güvercinler, gemicilere yol gösteren fenerler iletişim yollarından bazılarıdır.
B
İnsan ve toplumla ilgili her türlü olayı konu alarak abartılı bir biçimde veren düşündürücü ve güldürücü resme karikatür denir.
C
Bir hayvan beslemek veya bitki yetiştirmek insanlarla iletişim kuramamanın bir sonucudur.
D
Kitle iletişim araçları çok sayıda insana aynı mesajı, aynı anda ulaştırabilme özelliğine sahiptir.
Soru 11
“Isınmak” sözcüğü hangi cümlede mecaz anlamında kullanılmıştır?

A
Hava ısınınca karıncalar ortaya çıktı.
B
Tenceredeki su ısındı.
C
Şömineyi yakınca salon hemen ısındı.
D
Yeni gelen öğretmen bize ısındı.
Soru 12
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim olan bir sözcük yer almıştır?

A
Dost dost diye nicesine sarıldım.
B
Küçükler büyüklere saygılı olmalıdır.
C
Ay tutulmasını izledik.
D
Benim canım arkadaşım nasıl?
Soru 13
Hangi seçenekteki sözcükler aralarındaki anlam ilişkisi yönünden diğerlerinden farklıdır?

A
özgürlük - barış
B
siyah- kara
C
tercüme - çeviri
D
fayda - yarar
Soru 14
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler yoktur?

A
Üçüncü kata inip çıkmaktan yorulmuştu.
B
Anadolu’nun bitmez tükenmez madenleri vardır.
C
Sığ sularda yüzen, derinlerin güzelliğini keşfedemez.
D
Bu davranışı ne ilk ne de sondu.
Soru 15
Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin anlamdaşı vardır?

A
dut
B
çehre
C
bulut
D
hava
Soru 16
“Mevsim yazdı” cümlesinde geçen “yaz” sözcüğü ile “yaz-” fiilinin aralarındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Anlamdaşlık
B
Zıt anlamlılık
C
Deyim
D
Sesteşlik
Soru 17
Aşağıdakilerin hangisinde büyük harfin kullanımıyla ilgili bir yanlışlık vardır?

A
Kışın Akdeniz sahillerinde pek turist olmaz.
B
Van Gölü, Türkiye’nin en büyük gölüdür.
C
Liseye Anıttepe Lisesi’nde okumuş.
D
Bu yaz sefiller adlı kitabı okudum.
Soru 18
Aşağıdakilerin hangisinde sayının yazılışı yanlıştır?

A
Cebimde yüz yetmiş liram vardı.
B
Kitabı yirmi dört liraya aldım.
C
Buralar iki yüz yıl önce ormanlıkmış.
D
Annem onüç yaşındayken Ankara’ya gelmiş.
Soru 19
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çekimli fiil yoktur?

A
O, her zaman bana saygılı davranır.
B
Benim çantam kardeşiminkinden büyük.
C
Öyle hızlı koşar ki kimse ona yetişemez.
D
Bu konuda kendin karar vermelisin.
Soru 20
Aşağıdakilerin hangisinde fiil, farklı bir kiple çekimlenmiştir?

A
Yeni örtüyü masaya serdik.
B
Keşke şimdi o şehirde olsam.
C
Çamaşır balkondan aşağı düştü.
D
En son o bindi otobüse.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön