8. Sınıf Türkçe Testleri

8. Sınıf Türkçe

1.Tema Konu Testleri

Metinde Anlam 

Fiilimsiler 

Fiilimsiler 

Metin Türleri Kazanım

Fiilimsiler Kazanım

Fiilimsiler Kazanım

1.Tema Kişisel Gelişim

2.Tema Konu Testleri

Paragrafta Anlam

Sözcükte Anlam

Cümlede Anlam İlişkileri 

Cümlede Anlam 

Fiilimsiler Konu Testi

Fiilimsiler Kazanım Kavrama

Sözcükte Çok Anlamlılık

Sözcükler Arası Anlam İlişkisi

Sözcükte Anlam

Fiilimsiler Kazanım

Fiilde Çatı 

Fiilde Çatı Kazanım 1

Fiilde Çatı Kazanım 2

Deyimler ve Atasözleri Kazanım

Cümlenin Öğeleri 1

Cümlenin Ögeleri 2

Cümlenin Öğeleri 3

Cümlenin Öğeleri Kazanım 1

Cümlenin Öğeleri Kazanım 2

2.Tema Tema Değerlendirme

1.Dönem 1.Değerlendirme

3.Tema Konu Testleri

Fiilimsiler

Soru Cevap Kazanım

Cümlenin Öğeleri Kazanım

Metinde Anlam

3.Tema Birey ve Toplum

4.Tema Konu Testleri

Sözcükte Anlam 1

Sözcükte Anlam 2

Sözcükte Gerçek ve Mecaz Anlam 

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 

4.Tema Değerlendirme

1.Dönem 2.Değerlendirme

5.Tema Konu Testleri

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri

Sözcükte Gerçek ve Mecaz Anlam

Yapılarına Göre Cümleler Kazanım

İsim Cümlesi Fiil Cümlesi Kurallı Cümle Devrik Cümle

Çok Anlamlılık Kazanım

Sözcükte Çok Anlamlılık Kazanım

Anlatım Bozukluğu Kazanım

5.Tema Milli Kültürümüz

6.Tema Konu Testleri

Tümcenin Ögeleri

Metinde Anlam

Paragrafta Anlam

Sözcükte Anlam Konu

Fiilimsiler

Anlatım Bozukluğu Kazanım

Sözcükler Arası Anlam İlişkisi Kazanım

6.Tema Zaman ve Mekan

2.Dönem 1.Yazılı

2.Dönem 1.Değerlendirme

7.Tema Konu Testleri

Sözcükte Anlam

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri

Cümlede Anlam

Cümlede Anlam İlişkileri

Fiilimsiler

Paragrafta Anlam

8.Tema Konu Testleri

Cümlenin Ögeleri

Sözcükte Anlam

Cümlede Anlam

Fiilimsiler

Sözcükte Gerçek ve Mecaz Anlam

2.Dönem 2.Değerlendirme