8. Sınıf Sözcükte Anlam Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
“Varlığı bir işe yaramayanın, yokluğu bir şey kaybettirmez.” cümlesindeki “varlık - yokluk, kazandırmak - kaybettirmek” sözcükleri arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerden hangisinde vardır?  
A
Hayat gülümsedikçe ve umut ettikçe yaşamaya değer.
B
Karanlığa kızmak yerine küçük bir ışık da siz yakın, daha iyi edersiniz.
C
Gün doğmadan neler doğar, derdi babaannem.
D
Bilginin efendisi olmak için çalışmanın kölesi olmak şarttır.
Soru 2

Dağlar var karanlık, dağlar var beyaz.

Korka korka eteğinden öper yaz;

Ağrıdağ, Babadağ, Gâvurdağ, Ilgaz

Kubbelerdir, dolaşır, aşılmaz.

Arif Nihat Asya

Yukarıdaki dizelerdeki sözcüklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A
“Beyaz” sözcüğünün eş anlamlısı “ak” sözcüğüdür.
B
“Dağ” sözcüğü soyut anlam taşımaktadır.
C
“Var” sözcüğü eş sesli bir sözcüktür.
D
“Karanlık” sözcüğünün karşıt anlamlısı “aydınlık” sözcüğüdür.
Soru 3
Eş anlamlı gibi görünmelerine rağmen aralarında az çok anlam farkı bulunan sözcüklere yakın anlamlı sözcükler denir. Aşağıda verilen cümlelerden hangisinde yakın anlamlı bir sözcük kullanılmıştır?
A
Dışarıda güneşli ve ılık bir hava olunca dışarı çıktık.
B
Her konuda yerli yersiz konuşmak doğru bir davranış değil.
C
Kurtuluş Savaşı olduğu sıralarda ufak tefek bir çocukmuş babam.
D
Hoca, uğraşmış didinmiş, sonunda kavak ağacının en tepesine tırmanmış.
Soru 4

Bu vatan toprağın kara bağrında

Sıradağlar gibi duranlarındır.

Bir tarih boyunca onun uğrunda

Kendini tarihe verenlerindir.

Orhan Şaik Gökyay

Yukarıda verilen şiirde “uğrunda”sözcüğünün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır?  
A
Biz dışarı çıkarken arkamızdan “Bu hatanın sonuçlarına katlanmak zorundayız.” dedi.
B
Vatan ve Millet için çalışan ve bu yolda gecesini gündüzüne katan insanları unutmayalım.
C
Asker konvoyunu uğurlamak için kalabalık bir grup ellerinde bayraklarla toplanmıştı.
D
Bir nesnenin, insana şans getirdiğini düşünmek batıl inançtır.
Soru 5
Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde ‘‘Vurmak’’ sözcüğü ‘‘olduğundan başka biçimde görünmek’’ anlamında kullanılmıştır?  
A
Ekonomik kriz beyaz eşya satıcılarını da vurdu.
B
Duvarın kirlenen yerlerine boya vurmalısınız.
C
Güneş ışıkları pencerenin önündeki çiçeklere vuruyor.
D
Zor duruma düşünce kendini deliliğe vuruyordu.
Soru 6
Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde “Sıkmak” sözcüğü “Baskı altına almak, üzmek, bunaltmak, zorlamak” anlamında kullanılmıştır?  
A
Akşam yemeğinde salataya bolca limon sıktı.
B
Yalnız kalan çocuk titriyor, hıçkırarak kucağındaki oyuncağını sıkıyordu.
C
Çocuğu çok sıktıkları için öz güveni gelişmemişti.
D
Yeni aldığı gömlek bedenini çok sıkıyordu.
Soru 7

Her derde dermandır, şiir yazarım

Kalemimle kızar, bazen üzerim

Bazen de methiye, övgü dizerim

Her konuda vardır, şiir eserim

Ferhani

Yukarıdaki dörtlükteki sözcüklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?  
A
“Dert” ve “derman” sözcükleri zıt anlamlı sözcüklerdir.
B
“Methiye” ve “övgü” sözcükleri eş anlamlıdır.
C
Soyut anlamlı sözcüğe yer verilmiştir.
D
“Kızmak” ve “üzmek” sözcükleri yakın anlamlıdır.
Soru 8
Gazetemizde yer alan haberleri, okuyucuyu boğmamasıiçin görsellerle renklendiriyoruz. Yukarıda verilen cümlede “Boğmak” sözcüğünün anlamı aşağıdakilerden hangisidir?  
A
Gelişmesine engel olmak
B
Bunaltmak, sıkmak
C
Silik bir duruma getirmek, bastırmak
D
Tamamıyla kaplamak, sarmak
Soru 9
Aşağıda verilen cümlelerden hangisinde mecaz anlamlı bir sözcük kullanılmamıştır?  
A
Savaş, birtakım sanayi kollarını öldürdü.
B
Rakip takımın taraftarları aniden sustu.
C
Yüzündeki ışık selinin etrafa doğru aktığını gördüm.
D
Tüm soruları üç dakikada temizledi.
Soru 10

Balık gölü yararken bak çocuk deryalara,

Kamerin mehtabında gir farklı rüyalara,

Yakamozlu tacınla dal ulvi hülyalara,

Okyanuslar ötesi çık renkli dünyalara.

Tarık Torun

Aşağıda verilen sözcüklerden hangisi yukarıdaki dörtlükte geçen “gölü”ve ”okyanuslar”sözcükleri ile aynı kavram alanına girer?  
A
deniz
B
nehir
C
çay
D
ırmak
Soru 11
Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde “durmak” sözcüğü “bir konuyla ilgilenmek, üstüne düşmek” anlamında kullanılmıştır?  
A
Beni karşısında görünce durdu kaldı.
B
Sen bu iş üzerinde neden bu kadar duruyorsun?
C
Kırmızı bir araba bu fakirhanenin önünde durdu.
D
Moğolistan’daki Göktürk Kitabeleri hâlâ duruyor.
Soru 12
Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde “yanmak” sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır?  
A
Dün akşam yanan yemeği sinirle çöpe döktü.
B
Yaptığı hatayı hatırladıkça kalbinin yandığını hissediyordu.
C
Babamın güneşte yanan yüzü tanınmaz hâle gelmişti.
D
Ormanın yandığını gören köylüler telaşla sağa sola koşmaya başladılar.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön