8.Sınıf Kelimede Anlam Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Pek I sıcak bir II arkadaş ortamı yoktu.

Arkadaşlarının çoğu III soğuk ve IV sıradan

insanlardı. Onlara hiç V ısınamamıştı.

Yukarıdaki numaralandırılmış sözcüklerden hangileri gerçek anlamlıdır?

A
l-IV
B
lll-V
C
ll-IV
D
ll-V
Soru 2

Kendi derdi yetmiyormuş gibi bir de iş arkadaş­larının bütün dertlerine ortak oluyor, onların der­dini kendi derdiymiş gibi sırtında taşıyordu.

"Taşımak" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin han­gisinde bu cümledeki anlamıyla kullanılmış­tır?

 

A
Bu sıcak havada karıncalar bütün buğdayları tek tek taşıyorlar.
B
Bütün eşyaları dört tarafı çiçeklerle sarılmış bu şirin kulübeye taşıdılar.
C
Depremden sonra bütün Türkiye felaketin acı­sını yüreğinde taşıyordu.
D
Kış gelince bütün odunları içeriye taşıdık.
Soru 3
Rüya gibi bir yazdı, yarattın hevesinle Her ânını, her rengini, her şiirini hazdan. Hâlâ doludur bahçeler en tath sesinle! Bir gün, uzak bir hâtıra özlersen o yazdan. Yukarıdaki dörtlükte altı çizili sözcüklerden hangisi mecaz anlamda kullanılmıştır?

A
Rüya
B
Bahçeler
C
Tatlı
D
Yazdan
Soru 4

"Oğlumun okuldan dönünce, elbiselerini sağa sola atmasına çok kızıyorum."

Altı çizili sözün bu cümleye kattığı anlam, aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A
Bütün oyuncaklarını bir köşeye yığmıştı.
B
Bunca çamaşırı üst üste koymayın.
C
Kitapları rastgele yerlere bırakmayınız.
D
Saatimi nereye sakladıysa bulamadım.
Soru 5

1-İzin alır gelirsem

2-Güleceksin sevincinden

3-Sabahları erken kalkacağım

4-Sobamızı yakacağım

Numaralandırılmış dizelerin hangisinde "ad aktarması" vardır?

A
2
B
1
C
3
D
4
Soru 6
"Sınava bir hafta kalmasına rağmen kendisini henüz hazır hissetmiyordu." Bu cümledeki 'henüz" sözcüğünün yerine aşağıdaki sözcüklerden hangisi getirilebilir?

A
Daha
B
Sadece
C
Biraz
D
Şimdi
Soru 7
Değirmenlerin Türk yaşantısındaki yeri bir za­manlar çok büyüktü. Dolayısıyla deyim ve ata-sözlerimizde göz ardı edilemeyecek bir yere sa­hiptir değirmenler. Mesela, vurdumduymaz kim­seler için "Deöirmenim ağır.kulağım sağır": güç ve zor şartlardan sıyrılanlar için "Değirmene gir­se diri çıkar": ağzı boş durmayan oburlara "Kuy­ruklu değirmen gibi öğütüyor": işi olmadığı halde her şeye karışanlaraysa "Değirmen sele gitmiş. şakşakasını arıyor" demişler. Parçadaki altı çizili deyimlerden hangisinin açıklaması yanlışverilmiştir?

A
II
B
I
C
III
D
IV
Soru 8
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yansıma bir sözcük vardır?

A
Annem fırından çıtır çıtır ekmek aldı.
B
Ormanlar kralı birden kükredi.
C
Çocuğun boynunda bir kızartı oluşmuştu.
D
Boynundaki kolye çok güzel parlıyor.
Soru 9

Aşkın mapushane içinde ben mahkûm Saçların parmaklık Gözlerin gardiyan olmuş

Parçaya göre aşağıdakilerden hangisi söyle­nemez?

A
Yan anlam vardır.
B
Kişileştirme vardır.
C
Ad aktarması vardır.
D
Benzetme yapılmıştır.
Soru 10
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamlı kullanılmamıştır?

A
Ördekler ayakları yarım perdeli hayvanlardır.
B
Denizciler sünger avından yeni dönmüşlerdi.
C
Okuduğum bu kitap bana ilaç gibi geldi.
D
Maddenin uzayda kapladığı yere hacim denir.
Soru 11
  1. Tavadaki yağ iyice kızdı.
  2. Annem yaptığım hataya çok kızdı.
  3. Kebap için yakılan ocak kızdı.
  4. Gürültü yapınca öğretmenimiz kızdı.
"Kızmak" sözcüğü kaçdeğişik anlamda kulla­nılmıştır?

A
1
B
4
C
2
D
3
Soru 12
Dünya gezginlerinin dur durak bilmeyen gezme aşkını gördükçe, insanın kendi ülkesinin sınırla­rını dahi tam manasıyla dolaşamamışlığı vurur yüzüne, düğümlenir düğümlenir de sonra oturur yüreğine. Altı çizili kısmın cümleye kattığı anlam aşağı-dakilerden hangisinde vardır?

A
Çocuk geceleyin aralıklarla sayıkladı.
B
Bugün çok şiddetli bir yağmur yağıyor.
C
Toplantıda fikirlerini hararetle savunuyordu.
D
Onun hiç sönmeyen özgürlük tutkusu vardı.
Soru 13
"Başarının bir sırrı varsa, karşınızdakinin bakış açısını kavramak ve her şeyi onun gözüyle göre­ bilmektir."

Bu cümlede altı çizili kısmın cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır?

 

A
İnsanın kendi bildiğini uygulaması gerekir.
B
Olaylar ve kişiler empatiyle değerlendirilmeli.
C
Ben olaylara kendi penceremden bakarım.
D
Olaylara at gözlüğüyle bakmayan biridir.
Soru 14
Geleceğe yatırım yapan azınlık içinde mi, yoksa gününü gün edenve geleceğini tüketen kalaba­lık içinde mi yer alacağız? Altı çizili kısmın cümleye kattığı anlam aşağı-dakilerden hangisidir?

A
Günden güne iyiye gitmek
B
Nerde akşam orda sabah yaşamak
C
Zamanını çok iyi değerlendirmek
D
Günlerini en iyi şekilde yaşamak
Soru 15
  1. Onun, kanaatkarolduğunu biliyorum.
  2. Eli çabukinsanlara ihtiyacımız var.
  3. İmdat, tok gözlübiriydi.
  4. Özü sözübir insana rastlamak çok zor.
Yukarıdaki cümlelerde altı çizili sözlerden hangi ikisi birbirine yakın anlamda kullanıl­mıştır?

A
2 ve 3
B
1 ve 3
C
2 ve 4
D
1 ve 2
Soru 16

tandığım en gözü pekinsandı.

Aşağıdakideyimlerden hangisi bu cümledeki "gözü pek" deyimiyle yakın anlamdadır?

 

A
Gözü dönmek
B
Gözdağı vermek
C
Gözüne girmek
D
Gözünü budaktan esirgememek
Soru 17
Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin eş seslisi yoktur?

A
Güç
B
Saç
C
Taş
D
Kaç
Soru 18

Bir sözcükle ifade edebileceğimiz bir kavramı birden fazla sözcükle anlatmaya "dolaylama" denir.

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bu tanıma uygun bir örnek vardır?

A
Adam otobüse yetişemediği için üzüldü.
B
Çizme ülkeyi atlasta bulup inceledim.
C
Bizimkiler odalarını yine toplamamış.
D
Geline takılan sarı sarı altınlar parlıyordu.
Soru 19

Hemencecik çekip gitti

Az geliyor yaz bana

Burada kışlar uzun olur

Her hafta mektup yaz bana

Yukarıdaki dörtlükte aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A
Eş sesli sözcükler
B
Eş anlamlı sözcükler
C
Mecaz anlamlı sözcükler
D
Somut anlamlı sözcükler
Soru 20

"Hayatı dolu dolu yaşadım; demişti bana.

Yukarıdaki parçada altı çizili sözcüğün cüm­leye kattığı anlam hangisinde vardır?

A
Hayatın ilkbaharı da, sonbaharı da güzeldir.
B
Aile sorunları onu böyle hırçın biri yaptı.
C
Ömrünün hiçbir gününü boşa geçirmedi.
D
Hayatın her dönemini önemseyemem.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön