8.Sınıf Fiilimsiler

TEBRİKLER.

8.Sınıf Fiilimsiler

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

“Görünen köy kılavuz istemez.” atasözünde sıfat-fiil, bir sıfat tamlaması oluşturmuştur.

Buna benzer bir kullanım aşağıdakilerden hangisinde vardır?
A
Arkadaşının da bizimle geleceğini önceden söylemeliydin.
B
Yapacaklarımızı bir kâğıda not edersek sıkıntı yaşamayız.
C
Çok oku ki başkalarına söyleyecek güzel sözlerin olsun.
D
Okuduklarını zihninde toparlayıp bize anlatabilir misin?
Soru 2
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde isim-fiil, isim tamlaması içinde kullanılmıştır?
A
Börekleri saklama kabının içine yerleştirdi.
B
Gülüşü bana annemi hatırlatıyordu.
C
İhtiyacı olanlara yardım etmeyi çok seviyor.
D
Programın sonuna doğru çekiliş yaptılar.
Soru 3

Sıfat-fiillerle çekimli fiiller karıştırılabilir. Karıştırmamak için sözcüğün yüklem görevinde mi, sıfat ya da adlaşmış sıfat görevinde mi kullanıldığına bakmak gerekir.

Buna göre aşağıdaki belirtilen sözcüklerden hangisi çekimli fiildir?
A
Çalışmaktan -nasırlaşmış- ellerini uzattı ansızın.
B
Yeni -örülmüş- duvarı iki saatte boyadılar.
C
Yüzyıllar önce -çizilmiş- bu ülkenin sınırları.
D
-Sararmış- bir defterin içindeki notları gösterdi bana.
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisinde, aynı türde birden fazla fiilimsi kullanılmıştır?
A
Yapma çiçekleri yavaşça masanın üzerine bıraktı.
B
Sandalyeye oturup kollarını bağlayarak konuştu.
C
Kazandığı ödülü kimsesiz çocuklara bağışladı.
D
Çocuğu görmeden kararını açıklamadı.
Soru 5
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde hem zarf-fiil hem sıfat-fiil kullanılmıştır?
A
Düşünmeye ve çalışmaya alışan toplumlar dünyaya yön verirler.
B
Yağmurlu gecelerin hatırlattığı bir duygudur yalnızlık.
C
Karşımızdaki kişiyi gözlerine bakarak dinlemedikçe onunla iletişim kuramayız.
D
Çok çalışıp başarılı olan insanlar herkes tarafından takdir edilir.
Soru 6

(I) Dünyada bir ilke imza at - - - - İstanbul Gelişim Sanat Tiyatrosu, iş ve trafik kazaları ile ilk yardıma dikkat çekiyor. (II) 81 ilde sahnelen - - - - “Kazasız Kul Olmaz” adlı oyun da bunlardan biri. (III) Bu oyun, dünyada ilk defa yapıl - - - - bir uygulamayla seyircilere, özel koltuklarda izletiliyor. (IV) Oyun başla - - - - önce seyircilerin kemerlerini takması isteniyor.

Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisinde boş bırakılan yere diğerlerinden farklı türde bir fiilimsi eki getirilmelidir?
A
IV.
B
III.
C
I.
D
II.
Soru 7
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde diğerlerinden farklı türde bir fiilimsi kullanılmıştır?
A
Köye gelen postacı, elindeki mektupları muhtara bıraktı.
B
Yapılmış tüm resimlerde memleketin izleri vardı.
C
Elektrikler gitmeden gerekli kontrolleri yapmalısınız.
D
Ormanlarla çevrili bu yayla, yaşanası yerlerden biriydi.
Soru 8

Burnumuza gelen her koku ruhumuzda ayrı bir nakış oluyor.

Bu cümledeki fiilimsiye bağlı kelime grubu aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A
burnumuza gelen her
B
burnumuza gelen
C
her koku
D
burnumuza gelen her koku
Soru 9

Sıfat-fiiller, cümlede çoğunlukla sıfat görevinde kullanılır. Ancak niteledikleri isim düştüğünde onun yerine geçerek bir isim gibi kullanılır yani adlaşmış sıfat-fiil olur.

Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisinde adlaşmış sıfat-fiil vardır?
A
Yırtık ayakkabısı olan bir çocuğa ayakkabı aldılar.
B
Aldığı mesajla hemen kapıya yöneldi.
C
Kâğıttaki silinmiş yazıları okumaya çalışıyordu.
D
Yemeğe katılacakların listesini getirebilir misiniz?
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisinde zarf-fiil cümleye durum anlamı katmıştır?
A
Araştırmasına bazı kitapları inceleyerek başlayacaktı.
B
Kardeşinin geldiğini duyunca kapıya koştu.
C
Çocuğu uyutur uyutmaz ev işlerini yapmaya koyuldu.
D
Otobüs beklerken eski arkadaşlarını gördü.
Soru 11

Siyah kayıklarıyla geçiyor balıkçılar,

Küreklerin vuruşu, sükût ve şarkılar...

Aşağıdaki belirtilen fiilimsilerden hangisi bu dizelerdeki fiilimsiyle aynı türdedir?
A
Bir deva -bulmak- için bağrındaki yaraya Toplanmıştı garipler şimdi kervansaraya.
B
Hicranla -ağaran- bu saçlar değil, Sevgisiz kalan kalp ihtiyarlarmış.
C
Sizi ilk balkonda -gördüğüm- gündü Yüzünüz sararmış gibi göründü.
D
Tozlu sokaklar gibi -tutuşup- alevlerden Bodur ağaçlar ile bomboş kalmış bahçeler!
Soru 12

“Kışa hazırlanmak için yakacak aldık.” cümlesindeki “yakacak” sözcüğü sıfat-fiil eki yardımıyla türemiş ve kalıcı isim olmuştur.

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde buna benzer bir kullanım vardır?
A
Onun tavsiye ettiği soruları çözmelisin.
B
Dışarıda kıracak odun bırakmadı.
C
Dolmuş durağına kadar yürüdüler.
D
Yolun sağına dönen arabayı izleyin.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön