8.Sınıf Anlam İlişkisi Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Konunun ayrıntılarını daha sonra görüşeceğiz.

Bu cümledeki altı çizili sözcüğün eş anlamlısı aşağıdakilerin hangisinde kullanılmıştır?

 

A
İnsanın diğer canlılardan farkı, düşünebilme yeteneğidir
B
En küçük bir detayı bile kaçırmayacaksın
C
Salatanın içinde iri domates parçaları vardı
D
Başka şehirler, ülkeler görmek istiyorum
Soru 2

İniyor Ağrı’nın başına (1) boz bulutlar
Kapını sımsıkı kapa, (2)gir de içeri
Yolun geçidini (3)kar kesti ve (4)aç kurtlar
Bahçeden içeri süzülür geceleri

Bu dörtlükte numaralanmış sözcüklerden hangisi eş sesli (sesteş) değildir?

 

A
1.
B
2.
C
3.
D
4.
Soru 3
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmamıştır?

A
Bu çocuk mutlu mu, mutsuz mu anlayamadım.
B
Uzak yakın demeden tüm akrabalarını ziyaret etti.
C
Zamanla acemiliği atlatarak ustalığı hak etti.
D
Geleceğinin iyi olmasını istiyorsan geçmişini kanatma.
Soru 4

Köye sağlık merkezi yapmak için devletin tüm imkânlarını kullanacağız.

Aşağıdakilerin hangisinde bu cümledeki altı çizili sözcüğün eş anlamlısı vardır?

 

A
Yetenek sınavını kazanabilmek için çok gayret etti.
B
Bütün şartları yerine getirdi ama yine de işe alınmadı.
C
Bilim adamları, olanaklarının yetersizliğinden şikâ- yet etti.
D
Geliri son yıllarda ciddi oranda artmıştı.
Soru 5

Aydınlığa koştum, karanlık çıktı

Her sevgi, her vefa bir anlık çıktı

Bu dizelerdeki altı çizili sözcükler arasındaki anlam ilişkisinin benzeri aşağıdakilerin hangisinde yoktur?

 

A
Neden böyle düşman görünürsünüz Yıllar yılı dost bildiğim aynalar
B
Yollar uzun, yollar ince Yollar kısa, aşk gelince
C
Yükseğinde büyük namlı karın var Alçağında mor sümbüllü bağın var
D
Aşklar uçup gitmiş olmalı bir yazla Halay çeken kızlar misali kol kola
Soru 6

Etler iyi pişmediği için çok sert olmuş.

‘‘Yumuşak’’ sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde bu cümledeki ‘‘ sert’’ sözcüğünün karşıt anlamlısı olarak kullanılmıştır?

 

A
Yumuşak ekmekleri kolayca kesip masaya götürdü
B
Bu köyün iklimi çok yumuşaktır
C
Yumuşak bir dil kullanarak herkesi ikna ettin.
D
Futbolcu, topu yumuşak bir vuruşla kaleye gönderdi.
Soru 7

İstediği çiçeği almayı unuttuğum için eşim bana fena hâlde kırılmıştı.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu cümledeki altı çizili sözcüğün yakın anlamlısı yoktur?

 

 

A
Sert sözler söylediğim için âdeta tüm okul bana küsmüştü.
B
Hasta olduğumda gelmediğin için sana çok gücendim
C
Annemin dediklerini yapmadığım için babam bana fena hâlde kızmıştı.
D
Sorunlarını benimle paylaşmadığın için sana darıldığımı bilmelisin.
Soru 8

Odanın kapısını açıp kapatarak zaman geçiriyordu.

Bu cümledeki altı çizili sözcükler arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerin hangisinde vardır?

 

A
Odaya girdi, çocuğun hâlâ uyuduğunu görünce çıktı.
B
Çalışmak ya da çalışmamak senin tercihin
C
Bu duvarı yıkmak da tamir etmek de senin elinde
D
Başından çok olay geçtiği için geleceğe umutsuz bakıyordu.
Soru 9

O, her görevi hakkıyla yerine getirdi.

Bu cümledeki altı çizili sözcüğün eş anlamlısı aşağıdakilerin hangisinde kullanılmıştır?

 

A
Başarılı olmak için sorumluluklarını yerine getirmelisin.
B
En son Almanya’da çalışarak elçilik vazifesini tamamladı.
C
Omuzlarına nasıl ağır bir yük aldığının farkında mı- sın?
D
Verdiğimiz hizmetten memnun kalmanızı umuyoruz.
Soru 10

1. Ben, iki yüzlü davranan insanlardan hoşlanmıyorum.

2. Çocuklar yaramazlık yapınca hepsini azarladım.

3. Ne olursa olsun, beni çağırmadıklarına bozuldum.

4. Onun kitabı hakkındaki yorumlarıma biraz içerlemiş.

Numaralanmış cümlelerdeki altı çizili sözcüklerden hangileri anlamca birbirine en yakındır?

 

A
1. ve 2
B
1. ve 4
C
2. ve 3.
D
3. ve 4.
Soru 11

Eş anlamlı sözcüklerin bir arada kullanılması anlatım bozukluğuna yol açar.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklama örneklenmiştir?

 

A
Bilime ve araştırmaya önem vermeyen toplumlar geri kalır.
B
Yaşadığımız sorunlar nedeniyle bu sıra çok sıkıntı- dayız.
C
Onun her düşüncesini, her söylediğini sorgulamadan destekliyorlar.
D
Bazı insanlar aşağılık, bayağı davranışlarıyla kendisini küçültür.
Soru 12

Bana kara diyen dilber

Gözlerin kara değil mi

Bu dizelerdeki ‘‘kara’’ sözcüğünün eş seslisi aşağıdakilerden hangisinde kullanılmamıştır?

 

A
Kara görününce hep birlikte çığlık attılar
B
Kurbağa karada da suda da soluk alabilir.
C
Kara kaşlarını çatıp bir köşeye oturdu
D
Yolcuları sağ salim karaya çıkardılar.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön