8.Sınıf Türkçe Sözcükte Anlam

TEBRİKLER.

8.Sınıf Türkçe Sözcükte Anlam

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

"Oğlumun okuldan dönünce, elbiselerini sağa sola atmasına çok kızıyorum."

Altı çizili sözün bu cümleye kattığı anlam, aşağıdakilerin hangisinde vardır?
A
Kitapları rastgele yerlere bırakmayınız.
B
Bütün oyuncaklarını bir köşeye yığmıştı.
C
Saatimi nereye sakladıysa bulamadım.
D
Bunca çamaşırı üst üste koymayın.
Soru 2
Değirmenlerin Türk yaşantısındaki yeri bir za­manlar çok büyüktü. Dolayısıyla deyim ve ata-sözlerimizde göz ardı edilemeyecek bir yere sa­hiptir değirmenler. Mesela, vurdumduymaz kim­seler için "Deöirmenim ağır.kulağım sağır": güç ve zor şartlardan sıyrılanlar için "Değirmene gir­se diri çıkar": ağzı boş durmayan oburlara "Kuy­ruklu değirmen gibi öğütüyor": işi olmadığı halde her şeye karışanlaraysa "Değirmen sele gitmiş. şakşakasını arıyor" demişler. Parçadaki altı çizili deyimlerden hangisinin açıklaması yanlışverilmiştir?
A
II
B
IV
C
III
D
I
Soru 3

Hemencecik çekip gitti

Az geliyor yaz bana

Burada kışlar uzun olur

Her hafta mektup yaz bana

Yukarıdaki dörtlükte aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A
Eş anlamlı sözcükler
B
Eş sesli sözcükler
C
Somut anlamlı sözcükler
D
Mecaz anlamlı sözcükler
Soru 4

Bir sözcükle ifade edebileceğimiz bir kavramı birden fazla sözcükle anlatmaya "dolaylama" denir.

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bu tanıma uygun bir örnek vardır?
A
Bizimkiler odalarını yine toplamamış.
B
Geline takılan sarı sarı altınlar parlıyordu.
C
Çizme ülkeyi atlasta bulup inceledim.
D
Adam otobüse yetişemediği için üzüldü.
Soru 5

tandığım en gözü pekinsandı.

Aşağıdakideyimlerden hangisi bu cümledeki "gözü pek" deyimiyle yakın anlamdadır?

A
Gözdağı vermek
B
Gözü dönmek
C
Gözüne girmek
D
Gözünü budaktan esirgememek
Soru 6
  1. Tavadaki yağ iyice kızdı.
  2. Annem yaptığım hataya çok kızdı.
  3. Kebap için yakılan ocak kızdı.
  4. Gürültü yapınca öğretmenimiz kızdı.
"Kızmak" sözcüğü kaçdeğişik anlamda kulla­nılmıştır?
A
2
B
4
C
3
D
1
Soru 7

Pek I sıcak bir II arkadaş ortamı yoktu.

Arkadaşlarının çoğu III soğuk ve IV sıradan

insanlardı. Onlara hiç V ısınamamıştı.

Yukarıdaki numaralandırılmış sözcüklerden hangileri gerçek anlamlıdır?
A
lll-V
B
ll-IV
C
l-IV
D
ll-V
Soru 8
Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin eş seslisi yoktur?
A
Güç
B
Kaç
C
Saç
D
Taş
Soru 9
"Sınava bir hafta kalmasına rağmen kendisini henüz hazır hissetmiyordu." Bu cümledeki 'henüz" sözcüğünün yerine aşağıdaki sözcüklerden hangisi getirilebilir?
A
Sadece
B
Şimdi
C
Biraz
D
Daha
Soru 10
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamlı kullanılmamıştır?
A
Okuduğum bu kitap bana ilaç gibi geldi.
B
Ördekler ayakları yarım perdeli hayvanlardır.
C
Denizciler sünger avından yeni dönmüşlerdi.
D
Maddenin uzayda kapladığı yere hacim denir.
Soru 11

1-İzin alır gelirsem

2-Güleceksin sevincinden

3-Sabahları erken kalkacağım

4-Sobamızı yakacağım

Numaralandırılmış dizelerin hangisinde "ad aktarması" vardır?
A
4
B
3
C
1
D
2
Soru 12
"Başarının bir sırrı varsa, karşınızdakinin bakış açısını kavramak ve her şeyi onun gözüyle göre­ bilmektir."

Bu cümlede altı çizili kısmın cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A
Ben olaylara kendi penceremden bakarım.
B
İnsanın kendi bildiğini uygulaması gerekir.
C
Olaylara at gözlüğüyle bakmayan biridir.
D
Olaylar ve kişiler empatiyle değerlendirilmeli.
Soru 13
Geleceğe yatırım yapan azınlık içinde mi, yoksa gününü gün edenve geleceğini tüketen kalaba­lık içinde mi yer alacağız? Altı çizili kısmın cümleye kattığı anlam aşağı-dakilerden hangisidir?
A
Günlerini en iyi şekilde yaşamak
B
Nerde akşam orda sabah yaşamak
C
Günden güne iyiye gitmek
D
Zamanını çok iyi değerlendirmek
Soru 14
Dünya gezginlerinin dur durak bilmeyen gezme aşkını gördükçe, insanın kendi ülkesinin sınırla­rını dahi tam manasıyla dolaşamamışlığı vurur yüzüne, düğümlenir düğümlenir de sonra oturur yüreğine. Altı çizili kısmın cümleye kattığı anlam aşağı-dakilerden hangisinde vardır?
A
Çocuk geceleyin aralıklarla sayıkladı.
B
Bugün çok şiddetli bir yağmur yağıyor.
C
Onun hiç sönmeyen özgürlük tutkusu vardı.
D
Toplantıda fikirlerini hararetle savunuyordu.
Soru 15
  1. Onun, kanaatkarolduğunu biliyorum.
  2. Eli çabukinsanlara ihtiyacımız var.
  3. İmdat, tok gözlübiriydi.
  4. Özü sözübir insana rastlamak çok zor.
Yukarıdaki cümlelerde altı çizili sözlerden hangi ikisi birbirine yakın anlamda kullanıl­mıştır?
A
1 ve 2
B
2 ve 4
C
2 ve 3
D
1 ve 3
Soru 16
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yansıma bir sözcük vardır?
A
Ormanlar kralı birden kükredi.
B
Çocuğun boynunda bir kızartı oluşmuştu.
C
Boynundaki kolye çok güzel parlıyor.
D
Annem fırından çıtır çıtır ekmek aldı.
Soru 17
Rüya gibi bir yazdı, yarattın hevesinle Her ânını, her rengini, her şiirini hazdan. Hâlâ doludur bahçeler en tath sesinle! Bir gün, uzak bir hâtıra özlersen o yazdan. Yukarıdaki dörtlükte altı çizili sözcüklerden hangisi mecaz anlamda kullanılmıştır?
A
Tatlı
B
Bahçeler
C
Yazdan
D
Rüya
Soru 18

Aşkın mapushane içinde ben mahkûm Saçların parmaklık Gözlerin gardiyan olmuş

Parçaya göre aşağıdakilerden hangisi söyle­nemez?
A
Yan anlam vardır.
B
Ad aktarması vardır.
C
Kişileştirme vardır.
D
Benzetme yapılmıştır.
Soru 19

Kendi derdi yetmiyormuş gibi bir de iş arkadaş­larının bütün dertlerine ortak oluyor, onların der­dini kendi derdiymiş gibi sırtında taşıyordu.

"Taşımak" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin han­gisinde bu cümledeki anlamıyla kullanılmış­tır?

A
Kış gelince bütün odunları içeriye taşıdık.
B
Bu sıcak havada karıncalar bütün buğdayları tek tek taşıyorlar.
C
Bütün eşyaları dört tarafı çiçeklerle sarılmış bu şirin kulübeye taşıdılar.
D
Depremden sonra bütün Türkiye felaketin acı­sını yüreğinde taşıyordu.
Soru 20

"Hayatı dolu dolu yaşadım; demişti bana.

Yukarıdaki parçada altı çizili sözcüğün cüm­leye kattığı anlam hangisinde vardır?
A
Hayatın ilkbaharı da, sonbaharı da güzeldir.
B
Ömrünün hiçbir gününü boşa geçirmedi.
C
Aile sorunları onu böyle hırçın biri yaptı.
D
Hayatın her dönemini önemseyemem.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön