6.Tema Değerlendirme Testi

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

ÇEVRENİN ETKİSİ

İspanyol yazarı Cervantes ( ) Servantes ( ) ( ) ( )Bana arkadaşını söyle ( ) sana kim olduğunu söyleyeyim ( ) ( ) diyor. Kişi ( ) yaradılışı ve gidişine uygun kimselerle arkadaşlık kurar. Bu yüzden bir kişinin arkadaşını tanırsak o kişinin niteliğini de öğrenmiş oluruz. Arkadaş seçiminin önemi büyüktür. Yanımızda iyi özelliklere sahip bir arkadaşımız varsa biz de ona uyarak iyi olabiliriz. Ondaki beğendiğimiz yanları kendimize uygularız ( ) Söz gelimi, onun dürüstlüğü, düzenliliği, kişisel çıkarını ön planda tutmama huyunu ( )temizliğini, iyi yazma ve güzel konuşma becerisini, boş zamanlarını olumlu işlerde değerlendirme alışkanlığını vb ( ) özelliklerini alırız. Giderek başkalarınca beğenilen ( ) aranan, sevilen bir kişi oluruz.  

1, 2 ve 3. soruları “Çevrenin Etkisi” adlı metne göre cevaplayınız. Metnin konusunu aşağıdaki cümlelerden hangisi en iyi ifade etmektedir?

A
Arkadaşlarımızın davranışlarımızı etkileyebileceği
B
İnsanların birbirinin davranışından etkilendiği
C
Arkadaş seçiminde dikkatli olma
D
Hayatta başarılı olmanın önemi
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi metinden çıkarılamaz?

A
Arkadaş seçimi güzel alışkanlıklar kazanmak için önemlidir.
B
Arkadaş seçimi insanın ilerideki başarısında önemlidir.
C
Sevilen bir kişi olmak için iyi arkadaşlar örnek alınmalıdır.
D
Birinin kim olduğunu öğrenmek istiyorsak arkadaşına sormamız yeterlidir.
Soru 3
Metinde bir düşüncenin değiştiğini gösteren kelime hangisidir?

A
Fakat
B
Galiba
C
Bu yüzden
D
Bütün
Soru 4
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde verilen deyim açıklamasıyla çelişmektedir?

A
Konuşmacılardan biri baskın gelerek üstünlüğünü gösterdi.
B
Tabanları kaldırıp yerine oturuverdi.
C
Kardeşim sen de daldan dala konuyor, sürekli iş değiştiriyorsun.
D
Adam kara kara düşünüyor, nasıl kurtulacağını bilmiyordu.
Soru 5
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eş anlamlı kelimeler bir arada kullanılmamıştır?

A
Sen merak etme uzak yakın demem yardıma koşarım.
B
Neşeli ol ki şen kalasın.
C
Yalan yanlış şeyler söyleyerek adamın kafasını tümden karıştırma.
D
O adam bizim mahallenin en doğru dürüst insanıdır.
Soru 6
“Aç kalmamak için dolabı aç, orada yiyecek şeyler var.” cümlesinde altı çizili kelimeler arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A
Gül ki yüzünde güller açsın.
B
Doğum gününe eş dost herkesi davet ettim.
C
Dün sabah kapıya gelen sıska, zayıf bir çocuktu.
D
Verdiğin raporu ayrıntılı, geniş bir şekilde inceliyorlar.
Soru 7
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı kelimeler yoktur?

A
Adam başını sağa sola sallayarak “Ev bark yok.” dedi.
B
Küçük çocuk kendisine yol vermeyen adama sert sert baktı.
C
Yaşlı adam merdivenden ine çıka yorgun düşmüştü.
D
Çorba sıcak ama yemekler çok soğuktu.
Soru 8
“Yerinde durup hiçbir çaba göstermeyen başarıyı boşuna beklemesin.” cümlesine anlamca en yakın olan cümle hangisidir?

A
İnsanlar başarıyı nadiren yakalayabilir.
B
Başarısız olmak suç değildir.
C
Başarıyı elde etmek, yapılan çalışmaların bir sonucudur.
D
Başarı insanın akıllı olmasına bağlıdır.
Soru 9
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birinci cümle ikinci cümledeki eylemin sebebini bildirmektedir?

A
Projeyi zamanında yetiştirmek için geç saatlere kadar çalıştı.
B
Küçük kız bütün gün çalışmış çabalamış ödevini bitirmişti.
C
Yürürken ayağı kaydığı için düşüp elini kırdı.
D
Televizyonu açtığımda haberler henüz başlamıştı.
Soru 10
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birinci cümle ikinci cümledeki eylemin amacını bildirmektedir?

A
Bakarsan bağ, bakmasan dağ olur.
B
Bahçeyi sulamak için dereden su taşıyor.
C
Yağmurun çok fazla yağması dereyi taşırdı.
D
Evini satarak borcunu ödedi.
Soru 11
“Bir yazarın gezip gördüğü yerleri anlatan yazılara.....................denir.” Yukarıdaki anlatımı aşağıdaki ifadelerin hangisiyle tamamlarsak doğru olur?

A
Makale
B
Hatıra
C
Gezi yazısı
D
Otobiyografi
Soru 12
Herhangi bir konu hakkında bilgi vermek ya da bir şey öğretmek amacıyla yapılan anlatımlara ne denir?

A
Tartışmacı anlatım
B
Tasviri anlatım
C
Açıklayıcı anlatım
D
Hikâye edici anlatım
Soru 13
“İnsan tasvirine portre denir. İnsanın dış (fizikî) niteliklerini tanıtan tasvirlere..................portre; ruhsal niteliklerini tanıtan tasvirlere de ...............portre denir.” Yukarıdaki boşlukları aşağıda yer alan seçeneklerdeki hangi ifadelerle tamamlarsak anlatım doğru olur?

A
Sanatlı-öğretici
B
Dolaylı - dolaysız
C
Eğitici - öğretici
D
Fizikî - ruhî
Soru 14
Sahnede oynanmak için yazılmış eserlere ne denir?

A
Tiyatro
B
Anı
C
Roman
D
Hikâye
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi günlük konuşmalardan farklıdır?

A
Konferans verme
B
Uğurlama konuşmaları
C
Tanışma- tanıştırma
D
Telefon etme
Soru 16
Aşağıdaki yazı türlerinden hangisi diğerlerinden farklı bir türdür?

A
Hikâye
B
Tiyatro
C
Fıkra
D
Masal
Soru 17
“Dublör, rol, seyirci, senaryo” terimleri hangi sanat dalına aittir?

A
Tiyatro
B
Edebiyat
C
Resim
D
Bale
Soru 18
“Ana dili eğitiminde amaç, Türkçemizle anlama ve anlatma becerileri kazandırmaktır. Bu ise gençlere yalnız kuramsal bilgiler vermekle olmaz.” Bu paragrafta aşağıdaki anlatım türlerinden hangisi kullanılmıştır?

A
Tartışmacı anlatım
B
Betimleyici anlatım
C
Hikâye edici anlatım
D
Açıklayıcı anlatım
Soru 19
Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde ünlü düşmesi olmuştur?

A
Çiğdem der ki ben âlâyım.
B
Nergis der ki be hey Tanrı.
C
Sümbül der ki ben nazlıyım.
D
Lale der ki boynum eğri.
Soru 20
Aşağıdaki deyimlerin hangisinde kalın ünlülerin tümü kullanılmıştır?

A
Yoldan çıkmak
B
Çoğu gitti azı kaldı
C
Kazı koz anlamak
D
Damarına basmak
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön