8.Sınıf Deyimler ve Atasözleri Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde “öz eleştiri yapma ve empati kurma” anlamı vardır?

A
Aç tavuk kendini buğday ambarında sanır
B
Akılları pazara çıkarmışlar, herkes yine kendi aklını almış.
C
İğneyi kendine, çuvaldızı başkasına batır.
D
Çocuğa iş buyuran, ardınca kendi gider.
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi “Ne ekersen onu biçersin.” atasözü ile yakın anlamlıdır?

A
Deveci ile konuşan kapısını büyük açar
B
Çalma elin kapısını, çalarlar kapını.
C
Bir kötünün yedi mahalleye zararı vardır.
D
İyiliğe iyilik her kişinin kârı, kötülüğe iyilik er kişinin kârı.
Soru 3
Aşağıdaki atasözlerinden hangisi “Ne yapacağına kendin karar ver.” anlamındadır?

A
Vakitsiz öten horozun başını keserler.
B
Araba devrilince yol gösteren çok olur.
C
Eşeğin kuyruğunu kalabalıkta kesme; kimi uzun der, kimi kısa.
D
El için kuyu kazan, evvela kendisi düşer.
Soru 4

Doğum gününü kutlamak için öyle gizli hazırlandık ki Rasim’in ----

Bu cümle aşağıdaki deyimlerden hangisiyle tamamlanırsa anlam bütünlüğü sağlanmış olur?

 

A
dünya başına yıkıldı
B
umrunda değildi
C
gözü bir şey görmedi.
D
ruhu bile duymadı.
Soru 5

Bir iddiayı veya sözü abartılmış bularak kanıtını istemek için ‘‘----’’ deyimi kullanılır.

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki deyimlerden hangisinin getirilmesi uygun olur?

 

A
halebi oradaysa arşın burada
B
kitabına uydurmak
C
sağır duymaz uydurur
D
bire bin katmak
Soru 6

• Gözden çıkarmak

• Gözden kaçırmak

• Gözden kaybolmak

• Gözden düşmek

Aşağıdakilerden hangisi, verilen deyimlerden birinin açıklaması olamaz?

 

A
Dalgınlıkla görmemek
B
Ortadan çekilmek veya görünmez olmak
C
Bir mal, para, değer yargısı vb. maddi veya manevi varlığın elden çıkarılmasını kabul etmek
D
Tedirgin etmek, yakışıksız görünmek
Soru 7

Yıllardır gitmek istediği ülkede üniversite okuma hakkı kazanınca ----

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki deyimlerden hangisi getirilemez?

 

A
ağzı kulaklarına vardı.
B
etekleri tutuştu.
C
havalara uçtu.
D
içi içine sığmadı.
Soru 8

Dilimizde ---- ile ---- gibi aynı anlama gelen atasözleri vardır.

Bu cümledeki boşluklara aşağıdakilerin hagisinde verilen atasözleri getirilirse anlam bütünlüğü sağ- lanmış olur?

 

A
“Atlar tepişir, arada eşekler ezilir.” - “El elin eşeğini türkü çağırarak arar.”
B
“Ağaç yaprağıyla gürler.” - “Çobansız koyunu kurt kapar.”
C
“Bir elin nesi var, iki elin sesi var.” - “Yalnız taş duvar olmaz.”
D
“Bir göz ağlarken öbür göz gülmez.” - El elin nesine, gülerek gider yasına.”
Soru 9
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim yanlış anlamda kullanılmıştır?

A
Ayten Hanım’ın çenesi kuvvetlidir; konuşmaktan yorulmaz, söylediğini dinletir.
B
Son günlerde çok para kaybetmeye başlamış, biti kanlanmıştı.
C
Pazardaki her şey ateş pahası, hepsinin fiyatı çok yüksek.
D
Utancından ne yapacağını bilemiyor, renkten renge giriyordu.
Soru 10
Aşağıdakilerin hangisinde yay ayraç içinde verilen atasözü, cümledeki anlamı desteklememektedir?

A
Tüm uyarılara rağmen kimseyi dinlemeyip işi eline yüzüne bulaştırdı. (Emeksiz yemek olmaz.)
B
Sıkıntılara katlanmazsan ileride iyi yerlere gelemezsin. (Paça ıslanmadan balık tutulmaz.)
C
Önüne bir fırsat çıktı mı onu değerlendirmelisin. (Su akarken Konu Testiyi doldurmalı.)
D
Yapılan bir kötülük gün gelir, büyür ve yapanın başına bela olur. (Rüzgâr eken fırtına biçer.)
Soru 11

• Renk vermemek

• Eline ayağına kapanmak

• İki yakası bir araya gelmemek

Aşağıdakilerden hangisi bu deyimlerden herhangi birinin açıklaması değildir?

 

A
Birine çok yalvarmak
B
Geçim sıkıntısından bir türlü kurtulamamak
C
Bir şeyi bildiği hâlde bilmez görünmek
D
Zorlamak, baskı yapmak
Soru 12
“Körle yatan, şaşı kalkar.” atasözüyle aşağıdakilerden hangisi anlamca özdeştir?

A
Kır atın yanında duran ya huyundan ya suyundan...
B
Aç ölmez, gözü kararır; susuz ölmez, benzi sararır
C
Ak akçe kara gün içindir.
D
Her horoz kendi çöplüğünde öter.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön